Tietullit eivät poista ruuhkia

Pääkaupunkiseudun liikenteen parantamisen on lähdettävä kokonaisvaltaisesta ja rajat ylittävästä suunnittelusta. Tällöin päästään siihen, että matka-ajat lyhenevät, niiden ennustettavuus paranee, kustannukset pysyvät kohtuullisena ja kuljetusketjut ovat sujuvia. Turvallisuuteen pitää kiinnittää erityistä huomiota.

HSL:n tänään esille nostamat tiemaksut eivät ratkaise liikenteemme ongelmia.  Autoilua verotetaan jo nyt monilla tavoin esimerkiksi autoverojen ja polttoaineverojen muodossa. Niitä, ketkä autoa työnsä tai yritystoiminnan vuoksi välttämättä tarvitsevat, ei pidä enää rasittaa uusilla veroluonteisilla maksuilla. Muutenkin liikennepolitiikkaa ja erityisesti joukkoliikennettä tulee kehittää mieluummin kannustamisen kuin kurittamisen keinoin.

Tietullien sijaan pitkäaikainen ratkaisu esimerkiksi Länsi-Uudenmaan ruuhkiin olisi länsiradan rakentaminen.