Sähkönsiirtohinnoittelun kohtuullisuudesta 29.1.2016kirjallinen_kysymys.jpg

Eduskunnan puhemiehelle 

Sähkön hinta ja varsinkin siirtokorvausten kohtuullisuus puhututtavat paljon ja herättävät aiheellisia kysymyksiä.

Sähkönsiirto  on monopolitoimintaa  ja ihmisten  jokapäiväisen elämisen kannalta välttämättömyyshyödyke. Sen kustannusten tulee siis olla kohtuullisia. Energian säästämiseen kannustetaan, kuten oikein onkin, mutta sillä pystyy valitettavasti vaikuttamaan siirtomaksuihin yhä vähemmän. Siirtohinnoittelussa liittymän kuukausimaksun osuus on noussut huomattavan korkeaksi, eikä siis sähkön säästämisellä pysty tähän vaikuttamaan senttiäkään.

Jakeluverkkoyhtiöiden tuottoja ja voitonjakoa pitää arvioida suhteessa toimialan erityispiirteisiin. Sijoitetun pääoman tuotto (mediaani) on ollut viimeisten vuosien aikana 8—10,5 prosenttia. Yhtiöiden keskimääräinen liikevoittoprosentti vuonna 2014 oli yli 16 prosenttia. Näitä tunnuslukuja voidaan pitää yritysten kannalta erinomaisina.

 

Sähkön siirtohinnoittelun kohtuullisuuden valvonta kuuluu Suomessa Energiavirastolle. Tämä valvonta suoritetaan neljän vuoden jaksoissa jälkikäteen. Jos hinnoittelun todetaan ylittäneen kohtuullisen tason, se hyvitetään asiakkaalle seuraavien neljän vuoden hinnoittelussa. Uusi neljän vuoden tarkastelujakso on alkanut tämän vuoden alussa. Tämä tarkoittaa sitä, että tänä vuonna sekä vuosien 2017—2019 aikana tehtyjen hinnankorotusten kohtuullisuus arvioidaan vasta vuonna 2020 annettavalla valvontapäätöksellä. Näin pitkää ajanjaksoa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena sen arviointiin, onko sähkönsiirron hinnoittelu ollut kohtuullista.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä sähkönsiirtohinnan kohtuullistamiseksi sekä sähkönsiirtohinnoittelun kohtuullisuuden valvonnan kehittämiseksi?