Vihdin Kunnanvaltuusto 30.3.2015

Keskustan ryhmäpuheenvuoro Vihdin kunnan henkilöstöraportista 2014

Kuten aineistossa todetaan ”henkilöstöraportin keskeisenä tavoitteena on antaa tietoa toiminnan suunnittelun pohjaksi kunnan henkilöstörakenteesta ja henkilöstön tilasta”. Ja näin tähän raporttiin pitää suhtautua, ei vain historian todentajana, vaan tulevan suunnittelun pohjana (etenkin virkamiehille).

Vuonna 2014 hyväksyttyyn kunnan strategiaan 2014-2017 lisättiin henkilöstötyötä koskevat tavoitteet. Samalla luovuttiin erillisestä henkilöstöstrategiasta. Tällöin nousi esille huoli siitä, katoaako samalla henkilöstöpolitiikka ja sen kehittäminen kunnan muiden strategistenpainotusten alle. Uutta kuntastrategiaa ei vielä ole täysin jalkautettu käytöntöön, eli sen toimimisesta ei vielä oikein ole kokemuksia. Mutta nyt käsissämme olevan raportin perusteella kunnan johtaminen ja tiedottaminen ovat parantuneet - kaikenkaikkiaan henkilöstön aseman koetaan parantuneen, emmekä usko, että henkilöstörstrategian liittäminen osaksi kuntastrategiaa jatkossa heikentää henkilöstön tai henkilöstöpolitiikan asemaa kunnassa.

Henkilöstöraportti on erittäin kattava kuvaus kunnan henkilöstöstä sekä avainluvuista. 

Kuntien lisääntyneistä velvoitteista huolimatta vuonna 2014 henkilöstökustannusten kasvu onnistuttiin Vihdin kunnassa pysäyttämään. Henkilöstökustannukset laskivat edellisen vuoden tilinpäätöksestä -1,6 %.

Erittäin positiivista on sekin, että työhyvinvoinnin tunnusluvuista työtyytyväisyyskyselyn arvot nousivat edellisestä kyselystä (vuodelta 2012). Sairaspoissaolojen kokonaismäärä väheni edellisestä vuodesta yli 1000 päivää, sairaspoissaoloihin johtaneiden työtapaturmien määrä saatiin laskemaan ja koulutuspäivät per työntekijä saatiin nousemaan. Ikävämpää on se, että sairaspoissaolot/työntekijä nousivat 0,1 kalenteripäivää. 

Eli tiukasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta valtaosa henkilöstön hyvinvointia kuvaavista mittareista antoi positiivisia lukemia vuonna 2014.

Toki on huomioitava sekin, että suurin haaste työympäristön ilmapiirille, yt- neuvotteluiden paino, ei välttämättä vielä näy näiden kyselyiden tuloksissa.

Positiivista on, että työhyvinvointia parantavat toimet ovat purreet ja kunnalle lankeavat varhemaksut on saatu paremmin hallintaan.

Epäilemättä vuoden 2015 henkilöstöjohtamisen haasteeksi nousee tammikuussa päättyneiden yt-neuvotteluiden henkilöstösäästöjen toimeenpano ja palvelutoiminnan turvaaminen pienemmällä henkilöstöresursilla. Tämä haaste korostuu tässä tilanteessa, jossa taloudellisessa toimintaympäristössä ei edelleenkään näy selkeitä merkkejä paremmasta. Kunnan toimintojen kehittämistä ei silti saa lyödä laimin, kehittämisen aikataulu ja rytmi tosin on monessa kohtaa talouden kehityksestä riippuvaista.

Kattava raportti ei kuitenkaan anna vastausta siihen, onko kunnan palveluksesta poislähteneille tehty ns. lähtöhaastattelut? Selvittelyidemme perusteella näitä haastattatteluja ei ole tehty suunnitellun kattavasti ja Keskustan valtuustoryhmä kannustaakin siihen, että jatkossa nämä lähtöhaastattelut tehtäisiin. On erittäin todennäköistä, että lähtijöilä olisi saatavissa arvokasta tietoa, lähti työntekijä sitten eläkeelle tai toisen työnantajan palvelukseen. Tällä hetkellähän osa kunnan henkilöstöstä on erittäin pysyvää, kun taas osassa tehtävistä kierto on huomattavasti nopeampaa.

Julkisesta niukkuudesta huolimatta henkilöstöraportin kertoma vuodelta 2014 todentaa henkilöstön tilan olevan, uskallan sanoa, huomattavasti paremman kuin mitä julkisestakin keskustelusta välittyy. Tilanne on erittäin haastavat olosuhteet huomioiden vähintäänkin tyydyttävä. Vihdin kunta koetaan pääosin hyväksi työnantajaksi.

Samalla raportti osoittaa, että kunnan henkilöstö on tietoinen kunnan haastavasta taloudellisesta tilanteesta ja henkilökunnassa on ollut valmiutta ja halukkuutta omaehtoiseen säästöjen etsimiseen - ja kaikkien kivien kääntämiseen - kuntamme talouden vahvistamiseksi. 

Lopuksi haluankin Keskustan valtuustoryhmän puolesta kiittää kunnan henkilöstöä - kaikkia tasapuolisesti - hyvin hoidetuista töistä vuonna 2014 ja toivottaa jaksamista ja mukavia hetkiäkin Vihdin kunnan palveluksessa tänä vuonna ja tulevaisuudessa.