Sote ja aluehallinnon uudistus

Maanantai 7.11.2016


Sote ja aluehallinnon uudistus

Vihdin kunnan näkemys ja keskeisin yhteenveto on tehtävissä annettavan lausunnon vastauksesta ensimmäiseen kysymykseen.

"Vihdin kunta pitää esitetyn uudistuksen tavoitteita ja keskeisiä keinoja kannatettavina ja perusteltuina. Valtakunnan tasolla sosiaali- ja terveyspalveluiden riittävä koko vahvistaa palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, laatua ja kustannustehokkuutta."

Kyseessä on massiivinen uudistus, jota ei todellakaan päästä tekemään ns. Puhtaalta pöydältä - ja siksi toki tästäkin löytyy vielä avoimia kohtia ja aihetta kritiikillekin. 

Kriittisyyden puuskissakin on muistettava, että maakunta- ja soteuudistus on välttämätön. Siksi sitä on jo valmisteltu ja yritetty erikokoonpanoissa jo vuosikymmenen ajan. Entisellään jatkamisen on arvioitu olevan vanhenevassa ja nousevien terveydenhoitokustannusten ja terveydenhuolloin hallintohimmelien Suomessa taloudellisesti kestämätöntä.

Tämä usein unohtuu, kun uudistuksen yksityiskohtia pyöritellään julkisuudessa. Uudistusta ei tehdä uudistusta varten, vaan palveluittemme turvaamiseksi.

Niin ikään julkisuudessa esiintynyttä 3 miljardin säästötavoitetta on peilattava siihen kustannusten kasvu-uraan minkä on arvioitu toteutuvan ilman uudistusta. Ei siis leikkauksena nykytilaan, vaan kustannusten nousun hillintänä.

Vaikka uudistusta on valmisteltu pitkään, silti sen massiivisuudesta johtuen 

Avoimia kysymyksiä on edelleen. Miten valinnanvapaus toteutetaan ja toteutuu, miten käy kustannustavoitteiden, miten kuntien ja maakunnan työnjako selkiytetään kuntiakin motivoivalla tavalla ja miten turvataan kannustava rahoitus ja kaikkien alueiden edustus maakunnallisessa hallinnossa.

Olemme myös saaneet paljon kysymyksiä siitä, säilyykö Vihdissä terveyskeskus uudistuksen tultua- olisiko meidän pitänyt rakentaa uusi terveyskeskus turvaamaan sen säilymistä-  joissakin kunnissa on uusia yksiköitä rakennettu aivan viime vuosinakin.

Nykyisillä tiedoilla uskallan sanoa, että terveyskeskus säilyy. Uudistuksen alkuvaiheessa maakunta on velvollinen vuokraamaan kunnan yksiköt. Siirtymäajan jälkeen maakunnalle tulee vapaus vuokrata kunnilta ne yksiköt, mitkä näkevät tarpeelliseksi. Tässä vaiheessa arvioisin meidän terveyskeskuksen täyttävän vaadittavat kriteerit ja käyttöikänsä ja kustannustensa puolesta olevan edullinen vuokrattava maakunnalle. 

Terveyskeskuksemme on arvioitu "kestävän" aina vuoteen 2025 saakka. Tämä olisikin hyvä, koska lähestyttäessä tuota vuotta 2025 - ja mahdollista uusinvestointia suunniteltaessa, olisi jo tietoa esimerkiksi siitä, mitä uudistus valinnanvapauksineen on vaikuttanut käyttäjämääriin ja siten tuleva investointi olisi mahdollista mitoittaa tarkasti.

Tämän lausuntokierroksen aineiston valmistumisen jälkeen on tehty myös uusia linjauksia. Linjattu on esimerkiksi se, pääsevätkö pääkaupunkiseudun neljä kuntaa, Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen, haluamallaan tavalla, niin sanotusti omille teilleen Uudenmaan maakunnan sisällä. Tästä pääkaupunkiseudun kuntien erillisratkaisuista on maan hallituksessa linjattu, että Uuttamaata tarkastellaan kokonaisuutena. Meidän kannalta tämä linjaus on juuri se, mikä sen pitikin olla.

Jos pääkaupunkiseutu saisi laajan erillisratkaisunsa, kävisi helposti niin että nämä Uudellamaallakin ylivoimaisen suuret kaupungit vaikuttaisivat erillisratkaisuista huolimatta koko Uudenmaan asioihin- mutta eivät olisi taloudellisesti kantamassa taakkaa koko Uudestamaasta.

Arvoisa puheenjohtaja

Keskustan valtuustoryhmä kannattaa päätösesityksen hyväksymistä, paljon on matkaa vielä jäljellä- mutta onneksemme olemme oikealla tiellä.

Puheenvuoro Vihdin valtuustossa 7.11.2016

Avainsanat: sosiaali- ja terveyspalvelut, maakunta, terveyskeskus, valtuustopuhe


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini