Naisvarusmiesten tasapuolinen kohtelu

Perjantai 5.10.2018


Eduskunnan puolustusvaliokunnan keskustalaiset jäsenet ja varajäsenet ovat jättäneet eduskunnalle toimenpidealoitteen naisten vapaaehtoisen asepalveluksen kehittämiseksi. Aloitteessa kiinnitetään huomiota muun muassa niihin ongelmiin, joita asepalveluksessa olleet naiset toivat esiin tuoreessa aiheesta tehdyssä kirjassa. 

Taustalla on sekä naisten että miesten kokema keskinäinen epätasa-arvoisuus asepalveluksessa. Lisäksi palveluksessa on myös esiintynyt häirintätapauksia, joihin pitää keskustalaisten mukaan pystyä puuttumaan myös rakenteellisin ratkaisuin.

Varusmiespalvelusta suorittavilla, sekä naisilla että miehillä, on oltava yhtäläiset mahdollisuudet suorittaa palvelus ja edetä urallaan sukupuolesta riippumatta.

Toimenpidealoitteessa huomautetaan, että asepalveluksessa olevat naiset itse kokevat naisiin liittyvät erityisvapaudet ja oikeudet usein syrjivinä. Asepalveluksessa olevat miehet puolestaan kokevat ne erityiskohteluna. Yhtä kaikki tilanne heikentää naisten asemaa palveluksessa.

Keskustalaiset haluavatkin, että lainsäädännön tavoitteena on naisten ja miesten asettaminen mahdollisimman samalle viivalle varusmiespalveluksessa.

Keskustalaisten aloitteessa ehdotetaan mm. naisten palvelukseen liittyvän 45 päivän harkinta-ajan poistamista, kiinnitetään huomiota erisuuruisiin naisten ja miesten päivärahoihin, vaatetuksen ja varustuksen merkitykseen suorituskyvyn kannalta sekä ehdotetaan yhteistupakokeilua niin, että intimiteettisuoja säilyy.

Eduskunnan puolustusvaliokunnan kaikki keskustalaiset jäsenet ovat asepalveluksen suorittaneita. He ovat Seppo Kääriäinen, Eero Reijonen, Marisanna Jarva, Mikko Savola, Markku Pakkanen, Pertti Hakanen ja Eerikki Viljanen.

 

Avainsanat: asepalvelus, toimenpidealoite,


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini