Kaatuuko Tunnin juna demareitten kantaan?

Maanantai 25.3.2019 klo 22.31 - Eerikki Viljanen


Keskustan ryhmäpuheenvuoro Vihdin valtuustossa 25.3.2019 Vihdin kunnan osallistumisesta Turun Tunnin juna -hankkeeseen

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut yleisö,
 
Vihdin kunnan kehitykseen ja kuntamme yli 500 vuotiseen historiaan ovat merkkipaalunsa jättäneet suuret yhteiskunnalliset murrokset, sodat ja sortokaudet – rauhan aika, teollistuminen ja päätökset hyvinvointivaltion rakentamisesta. Uniikki kuntamme ei tältä osin eroa huomattavasti naapureistaan.
 
Samankaltaisuutta naapureidemme kanssa löytyy siitäkin, että kuntamme kehittyminen on aina liittynyt tiivisti liikkumiseen, liikenteeseen, liikenneväyliin.
 
Vihdin museon pop-up-näyttelyssä on par aikaa nähtävillä se, kuinka todella merkittävästi Hyvinkää-Hanko-rata on yli sadan vuoden ajan vaikuttanut Nummelan ja koko Vihdin kehitykseen. Radan valmistuminen sysäsi liikkeelle kasvun, jota myöhemmin entisestään vahvisti Suomen ensimmäisen moottoritien valmistuminen.
 
Hyvinkää-Hanko-rata ja moottoritie olivat aikanaan todella suuria investointeja. Ne rakennettiin tarpeeseen, mutta päätöksiä siivitti etenkin halu kehittyä, rohkeus ja usko tulevaan.
 
 
Hyvät valtuutetut,
 
Päätökset edellä mainittujen väylien rakentamista ovat olleet historiallisia. Nyt ME olemme tällaisen historiallisen päätöksen äärellä. Vihdin kunnan sitoumuksen osoittaminen, valmius taloudellisestikin panostaa ja investoida tulevaan Helsinki-Turku Tunnin junaan, on uusi merkkipaalu kuntamme historiaan.
 
Tämä uusi raideyhteys on ollut ensimmäisen kerran esillä jo 1930-luvulla. 1970-luvulla ELSA-radan nimellä se eteni jo eri linjausvaihtoehtojen suunnitteluun, mutta jäi toteutumatta.
 
Vaikka Vihtikin on vuosikymmenien mittaan ollut uuden radan saamiseksi aktiivinen, suunnitelmat eivät ole edenneet – rahoituksen puuttumisen tai poliittisten ristiriitojen vuoksi.

Historiallistakin taustaa vasten on erittäin merkittävää, että tällä eduskuntavaalikaudella, taloudellisesta taantumasta toipumisen vaikeissa oloissa, saimme aikaan päätöksiä, joilla tämä tärkeä hanke on saatu nyt liikkeelle.

40 miljoonan suunnittelurahasta suuri kiitos kuuluu liikenneministerille, hallitukselle ja hallituspuolueiden kansanedustajille, jotka puolustivat tätä tulevaisuusinvestointia ja sen rahoitusta taloudellisesti erittäin vaikeassa tilanteessa, välttämättömien säästöjen ristipaineissa. (Varsinkin vaalikauden alkupuolella länsi-uusimaalaiset hallituspuolueiden kansanedustajat olivat hyvin yksimielisiä)

Tunnin junan rakentumisella on mahdollista saada koko läntinen Etelä-Suomi osaksi EU- väylien ydinverkkoa,  Ten-T -verkkoa. Radan rakennuttua Vihti on pysyvästi valtakunnan parhaiden yhteyksien, väylien, varrella.

Raideliikenne on tulevaisuuden sujuva ja vähäpäästöinen liikennemuoto. Onkin täysin selvää, että sujuvan henkilöliikenteen raideyhteyksien äärelle pääseminen on kunnallemme todella tärkeä kilpailuetu tuleville vuosikymmenille ja vuosisadoille.

Hyvät valtuutetut,
 
Tällä vaalikaudella on tehty ankarasti töitä Tunnin junan puolesta ja kovalla työllä se on saatu nostettua yhdeksi valtakunnan kärkihankkeista ja sen suunnittelu liikkeelle.

Vaikka tarve nopeille, uusillekin, raideyhteyksille on ilmeinen, on näissä talouden oloissa käynyt selväksi, ettei niitä kyetä rahoittamaan vaaditussa aikataulussa vain valtion suoralla budjettirahoituksella. Tämän takia tarvitsemme uusia rahoituskeinoja.
 
Uusia malleja mietittiin vuosia. Ja ratkaisu löytyi uusien hankeyhtiöiden perustamisesta yhteistyössä kuntien ja kaupunkien kanssa.
 
Kuten valtuutettu Karjalainen totesi, hallituksen ero vaikuttaa hankeyhtiöiden perustamisen aikatauluun, mutta ei toivottavasti estä hankeyhtiöiden perustamista.

Perustamisvaiheessa valtio omistaa valtaosan yhtiöstä ja pääomittaa niin perustettavaa hankeyhtiö Suomi-rataa kuin hankeyhtiö Turun tunnin junaa. Suunnittelun edetessä neuvotteluiden perusteella sovitaan yhtiön pääomituksesta ja mahdollisista uusista omistusosuuksista.
 
Alusta asti on ollut selvää, että vaikutusalueen kuntien ja kaupunkien sitoutuminen on edellytys hankeyhtiön perustamiselle. Ja halusta tämän sitoumuksen antamisesta me olemme nyt tässä pykälässä päättämässä.

Keskustan valtuustoryhmä uskoo, että muissakin vaikutusalueen kunnissa nähdään raideyhteyden avaamat todella merkittävät mahdollisuudet ja että Vihdin lisäksi muutkin kunnat ovat valmiita sitoumuksensa antamaan. Hankeyhtiöihin on suunniteltu tulevan omistajiksi valtion lisäksi myös muita hankkeesta hyötyviä julkisyhteisöjä tai julkisesti omistettuja yhteisöjä.
 
Kyse on koko valtakunnankin mittakaavassa todella suuresta rakennusurakasta. Helsinki-Turku -yhteysvälin kehittämiseksi suunniteltujen hankkeiden (Espoon kaupunkirata, Espoo-Salo-oikorata, Salo-Turku-rata ja Turun ratapiha) kokonaiskustannukset ovat alustavien arvioiden mukaan noin 2,0 miljardia euroa. Uuden raideyhteyden tuomat mahdollisuudet Uudellemaalle ja koko läntiselle Suomelle ovat kuitenkin niin merkittäviä, että hanke on kokonaistaloudellisesti valtakunnallisestikin arvioituna kannattava. Ennustettu matkustajamääräkin on noin 1,6 milj. matkaa vuodessa.
 
Tunnin juna -hanke on nyt saatu liikkeelle. Nyt hanketta ei pidä miltään osin vaarantaa, koska tämän vahvuus verrattuna muihin esillä oleviin raidehankkeisiin on se, että tämän toteuttaminen voisi alkaa vaikka jo tulevana kesänä. Suunnitelmat ja luvitukset  radan alkupään, Espoon kaupunkiradan, osalta ovat jo valmiina ja työt voitaisiin aloittaa  vaikka heti.

Ja kun työt saataisiin alkuun, niitä tuskin keskeytettäisiin.

Arvoisat valtuutetut,

Aikataulutus on tässä nyt oleellista. Jos tätä hanketta ei saada suurista hankkeista ensimmäisenä alkamaan, nyt, viivytyksettä ­– ikään kuin alta pois – vaarana on, että pääradan "tunnin juna Tampereelle" kiilaa hankejonossa meidän hankkeeseemme ohitse. Ja kenties Itä-ratakin. Pahimmillaan meidän raideyhteytemme jää sivuun taas vuosikymmeniksi.

Täytyykin toivoa, ettei eduskuntavaalien tulos ole viimeisimpien gallupien kaltainen. Tai vähintäänkin sitä, että sosiaalidemokraatit muuttavat kantaansa tässäkin asiassa. Viimeksi tänään puheenjohtaja Rinne on STT:n haastattelussa todennut, etteivät he kannata nyt käsittelyssä olevaa ratojen rahoitusmallia, eikä hänellä ole tarjota tilalle vaihtoehtoista mallia.

Vaarana siis onkin, etteivät suuret väylähankkeet etenisi tulevalla vaalikaudella ollenkaan, tai vähintäänkin vaihtoehtoisen rahoitusmallin tekeminen vie aikaa. Juuri sitä aikaa jota meidän kannaltamme ei tässä todellakaan ole tuhlattavaksi, syistä jotka edellä jo kerroin.

Arvoisa puheenjohtaja,

Keskustan valtuustoryhmä  tekeekin täysillä töitä sen eteen, että tunnin juna hanke pystytään pitämään liikkeessä. Se todella on meidän kaikkien etu.

Näillä sanoilla Keskusta kannattaa kunnanhallituksen historiallista esitystä.

Avainsanat: Tunnin juna, Vihdin valtuusto, Keskustan ryhmäpuheenvuoro


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini