Maahanmuutosta

Perjantai 12.4.2019 klo 0:09 - Eerikki Viljanen


Sunnuntaina valitsemme Suomen suunnan seuraaviksi neljäksi vuodeksi. Äänestäminen on oikeus, kannustan kaikkia käyttämään äänioikeuttaan.


Olen kiertänyt nyt yli sadassa vaalitilaisuudessa, jututtanut ihmisiä ja vastaillut kysymyksiin. Suuri osa on tyytyväisiä harjoitettuun politiikkaan. He ymmärtävät, että säästöjä oli pakko tehdä talouden tasapainottamiseksi ja arvostavat sitä, että työllisyys- ja talous on saatu kasvu-uralle. Osa taas tuntuu pettyneen eri syistä, jopa katkeroituneen, ja etsivän kanavaa purkaa pahaa oloaan. Jokainen näistä tunteista on varmasti aito ja kokijalleen perusteltu.


Ehdokkaan ja puolueen valinnassa toivon jokaisen kuitenkin käyttävän hetken sen miettimiseen, mitkä aatteet, ajatukset tulevaisuudesta ja ennen kaikkea elämänarvot ovat niitä, joita omassa elämässäkin arvostaa ja kokee tärkeäksi. Miettivän, mitkä kunkin ehdokkaan tai puolueen näytöt ovat ja mitä ratkaisuja tämä tarjoaa. Onko ote rakentava, ratkaisuja hakeva ja realistinen, vai tarjoaako se lähinnä iskulauseita, yksinkertaisia ratkaisuja monimutkaisiin ongelmiin?


Olemme pieni, mutta sitkeä kansakunta täällä kylmässä pohjolassa. Meidän vahvuutemme on aina ollut, että viimeistään tiukan paikan tullen olemme pystyneet sopimaan asioista yhdessä, toisiamme kunnioittaen, kuunnellen ja lopulta yhteen hiileen puhaltaen. Jotta Suomemme menestyy, sopimiseen ja yhteistyöhön meidän on pystyttävä jatkossakin.


Yksi puhutuimmista vaalitelttojen asioista on maahanmuutto. Siitä saa ja pitää keskustella, vaikka kultaisen keskitien löytyminen on vaikeata ja keskustelu kärjistyy helposti. Selkeyden vuoksi jaottelen maahanmuuttajat tässä karkeasti kolmeen ryhmään. Turvapaikanhakijoihin, kiintiöpakolaisiin ja työn perässä muuttaviin.


Suhtaudun kielteisesti hallitsemattomaan maahanmuuttoon. Yli 32 000 turvapaikanhakijan vyöry yllätti meidät vuonna 2015. Tilanteeseen reagoitiin ja nyt tilanne on hallinnassa niin määrän kuin prosessien osalta. Hakijoiden tulva on estetty ja yli 20 000 perusteettomasti turvapaikkaa hakenutta on palautettu lähtömaihinsa. Noin 10 000 osalta prosessit ovat vielä kesken. Heidän osaltaan pitää saada aikaan päätökset nopeuttamalla asioiden käsittelyä ja poistamalla mahdollisuus jatkuviin uudelleenhakuihin. Emmekä voi sallia, että paperittomat maahanmuuttajat ilman turvapaikkaa tai oleskelulupaa jäävät Suomeen.


Suomen ja suomalaisten hyvinvointi nojaa vahvasti vientiteollisuuteen, joka edellyttää kansainvälistä vuorovaikutusta ja osallistumista kansainvälisille työmarkkinoille. Jo nyt monien yritysten kasvun esteenä on sopivan työvoiman saaminen, jota kotimaastamme ei löydy. Meidän pitää helpottaa työperäistä maahanmuuttoa. Työllään Suomea rakentamaan tulleiden on aina voitava tuntea itsensä tervetulleiksi.


Meidän tulee myös kantaa kansainvälinen vastuumme apua tarvitsevista siinä laajuudessa kuin olemme länsimaisena hyvinvointivaltiona kansainväliset sitoumukset antaneet. Nämä noin 500 humanitaarisen avun todellista tarvitsijaa, joilla ei ole mahdollisuutta itse paeta kriisin ja hädän alta, tulee hakea suoraan pakolaisleireiltä.


Yhteistä kaikelle maahanmuutolle on, että he joille syntyy oikeus tulla ja jäädä tänne, heidät pitää liittää nopeasti osaksi suomalaista yhteiskuntaa. Selväksi pitää tehdä suomalaiset tavat – kulttuuri, tasa-arvo, kansalaisvelvollisuudet, työmoraali, oikeudet ja velvollisuudet. Kaikkien pitää ymmärtää, että Suomessa ei oikeuksia synny ilman velvollisuuksia. Maassa tulee elää maan tavalla. Oikeusvaltiossa ihminen on syytön kunnes toisin todistetaan, mutta rikoksiin syyllistyneitä rangaistaan ja tarvittaessa poistetaan maasta.


Kirjoitin tämän tekstin tehdäkseni selväksi kantani näihin usein kysyttyihin kysymyksiin. Toivon kuitenkin, että nämä asiat eivät ole ainoita jotka äänestyspäätöksiä määrittävät. Eduskuntavaaleissa kun päätetään kaikesta muustakin maan ja taivaan väliltä.

Avainsanat: Maahanmuutto, yhteistyö


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini