Yrittäjyyttä tukemalla Vihti elinvoimaiseksi

Perjantai 4.9.2020


Kuulostaa kovin kuluneelta todeta, että elämme ja yritämme nyt poikkeuksellisissa tilanteessa. Poikkeuksellisuutta on käytetty terminä esimerkiksi viimeisimpien taloustaantumien aikaan niin useasti, että poikkeuksellisuuden merkitys on kärsinyt aikamoista inflaatiota. Perspektiiviä sanan käyttöön tuli viime viikonloppuna Karkkilan lukion rehtorin lakkiaisjuhlapuheessa, jossa hän totesi tämän ikäluokan olevan ensimmäinen sitten Talvisodan, joka on suorittanut ylioppilaskirjoitukset maan ollessa poikkeustilassa. 

Korona vaikutukset ovat moninaiset. Harvoille siitä on ollut  etua, monille pikemminkin harmia ja haittaa. Näppituntumana voinee todeta, että ehkä rankimmin Koronakriisi kurittaa etenkin pieniä yrittäjiä, joilla saattaa olla y-tunnuksen alla kiinni lähes koko omaisuus asuntoa myöden ja sitä myöden perheen toimeentulo. Helppoa ei toki ole yritysten työntekijöilläkään, jotka joutuvat elämään jatkuvassa epävarmuudessa omasta työpaikastaan. 

Historiankirjoitus tullee sitten näyttämään kuinka oikeita päätöksiä milläkin alueella on tänä korona-aikana tehty. Paljon on tehty toimia joka tasolla pandemian vaikutusten pienentämiseksi ja pelkään, että paljon on vielä tehtävä ennen kuin voimme sanoa elävämme ja yrittävämme koronan jälkeisessä "uudessa normaalissa".  Viime päivien ja viikkojen karmivat uutiset tuotantojen alasajosta ja joukkoirtisanomisista ennakoivat maahamme vaikeaa syksyä ja talvea.

Tulevassa valtion budjettiriihessä pitääkin tehdä päätöksiä, joiden myötä yrittäjien kustannukset eivät ainakaan kasva, ja päätöksiä, joilla mahdollistetaan työllistävä ja kannattava yrittäjyys. Tällä hetkellä suurin huomio on suurissa vientiyrityksissä, mutta yhtä lailla niitä koskevat päätökset heijastuvat myös pieniin yrityksiin ja kotimarkkinoille.

Yritysten menestys ja kyky työllistää asettelee askelmerkit myös Vihdin kunnalle, kuntataloudelle. Kunnan alijäämän kasvua käännetään nyt taloudentasapainotus-ohjelmalla ns. Vihta-ohjelmalla. Tässä yhteydessä todettakoon, että siinä missä kuntataloutta tasapainotetaan leikkauksilla ja tarkalla taloudenpidolla, vieläkin tärkeämpää meille on saada laajennettua ja vahvistettua kunnan tulopohjaa. Saamalla tänne uusia asukkaita ja yrityksiä ja pitämällä hyvää huolta nykyisistä – antamalla niille hyvän toiminta- ja kasvuympäristön.

Tässä tilanteessa vaaditaan nopeiden ja tilannetta vakauttavien päätösten rinnalle myös pidemmän aikavälin kirkastusta yrittäjäpolitiikkaan, niin valtakunnan kuin Vihdin kunnankin osalta. Tämän kuntavaalikauden aluksi teimme Vihdille uuden kuntastrategian. Siinä kunnan keskeiseksi arvoksi päätettiin asiakaslähtöisyys, jota vahvistetaan myös yritysten ja yrittäjyyden toimintaedellytysten parantamisella. Tätä työtä varten on nyt valmisteilla Vihdin kunnan ensimmäinen elinkeinostrategia. Teistä osa on jo varmaan osallistunut tähän elinkeinostrategiatyöhön vastaamalla kesä-heinäkuun vaiheessa yrittäjille kohdistettuun kyselyyn, jonka teemana oli elinvoimainen Vihti.

Tuon kyselyn tulosten perusteella suurimmat kehitystarpeet koetaan karkeasti sanottuna olevan sopivien toimitilojen ja tonttien löytämisessä, osaavan työvoiman saamisessa, liikkumisessa, kunnan markkinoinnissa ja näkyvyydessä sekä osittain notkeudessa reagoida erilaisiin tilanteisiin.

Elinkeino strategian valmistelua jatketaan nyt neljässä työryhmässä:

1) Matkailu ja hyvinvointi, joka pitää sisällään myös uudet matkailutuotteet, matkailun koordinoinnin ja yhteismarkkinoinnin. 

2) Teollisuus, tontit ja toimitilat, joka kartoittaa tarpeita, kysynnän ja tarjonnan kohtaanto-ongelmia ja yrittää löytää niihin ratkaisuja.

3) Markkinointi-/kuntaimagoryhmä, jonka työkenttään kuuluu tunnettuuden lisääminen, sijaintiedun korostaminen, yritysverkostojen ja digitaalisuuden hyödyntäminen markkinoinnissa sekä investinVihti- sivusto.

4) Toimintataparyhmä, jonka rooteliin kuuluu yritysten ja kunnan vuoropuhelun lisääminen, palvelutarpeitten ennakointi, kunnan neuvontaroolin korostaminen sekä tiedottaminen virkamiesten vastuualueista. 

Ikäni Vihdissä asuneena ja aika pitkään monenmoista täällä tehneenä – niin kuntalaisena, yrittäjänä kuin poliittikkonakin – toivon todella, että tulette vahvasti mukaan tähän elinkeinostrategiatyöhön. Tätä työtähän meidän on mahdollista jo viritellä ohjelman loppupuolen osuudessa, jossa on varattu aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Toivon, että osallistutte, vaikka tiedän, että kaikenlainen hallinnointi ja byrokratia ei useimpia yrittäjiä varsinaisesti viehätä. Ja kokemuksesta tiedän, että varsinkin koko omaisuuden ollessa investoivan yrityksen lainojen vakuutena, aikalailla kaikki hallinnolliset kiemurat vaikuttavat melko turhilta, jopa kiusanteolta suoraviivaisesti etenemään haluavaa yrittäjää kohtaan. 

Mutta tästäkin huolimatta,  ja vaikka Vihti on maailman paras paikka, niin niiltä osin kuin kehitettävää vielä on, niistä asioista päättäjien, virkamiesten ja yhteistyökumppanien on saatava tieto. Ilman tietoa parannustarpeista, sitä parannusta ei todennäköisesti tapahdu, (toki vaikka tieto onkin, ei muutos ihan heti tapahdu, mutta todennäköisyys sille kasvaa huomattavasti :) yhteistyöllä saamme tästä maailman parhaasta paikasta vieläkin paremman!

 Jos ja kun jatkossa tieto parannustarpeista kulkee entistä paremmin, me vuorostamme teemme parhaamme kunnan puolella, niin virkamiehinä kuin luottamushenkilöinä ongelmien ratkaisemiseksi nykyistä nopeammin.

Omasta ja Vihdin kunnan puolesta hyvää yrittäjäviikkoa kaikille!

Avainsanat: yrittäjyys, yrittäjät


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini