Suomi nousee tai laskee yrittäjyyden ja yritysten mukana

Maanantai 22.11.2021 - Eerikki Viljanen


Vihdin yrittäjäjuhla 22.11.2021, Juhlapuhe

 

Arvoisat yrittäjäkollegat,

Suuret kiitokset kutsusta juhlapuhujaksi. Sain pyynnön ajoissa, mutta tarkennus, että ei sitten liikaa politiikkaa, tuli myöhemmin. Niinpä ajattelin puhua ensin vähän yrittäjyyteen tällä hetkellä vaikuttavista ajankohtaisista asioista ja sitten vähän siitä, miten näen yrittäjäjärjestömme eri roolit.

Koronaa ei tässäkään yhteydessä pysty ohittamaan. Kaikkia Korona on koskettanut ja koulinut jollakin tavalla. Pahimpien skenaarioiden toteutumiselta on onneksemme Suomessa — ainakin toistaiseksi — vältytty, mutta pandemian varjo tulee olemaan todella pitkä. Vähintään yhtä pitkä, kuin 1990-luvun idänkaupan romahtamisen, rahoitusmarkkinoiden vapautumisen ja näistä seuranneiden laman varjo on ollut ja on.

Tällä viikolla kuulimme pandemiaan ja taloustilanteeseen liittyen positiivisiakin uutisia. Kansainvälinen valuuttarahasto IMF totesi Suomen talouspoliittisten toimien koronakriisin vaikutusten torjumiseksi olleen tarkoituksenmukaisia. Ja että Suomen velkakestävyys on hyvä.

Julkinen talous tulee kestämään Koronan vaikutukset, jos vain valtiontalouden menokehyksiin palataan lähiaikoina. Eli Suomi ja suomalainen yrittäjyys tulevat kyllä selviämään, jos palaamme tarkan ja suunnitelmallisen taloudenpidon tielle. Ja sille tiellehän maamme on pakko palata… itse näen, että tämän julkisen velkarallin loppu on nyt sen alkua lähempänä.

 

Arvon yrittäjät

Me kaikki tiedämme, että Suomi nousee tai laskee yrittäjyyden ja yritysten mukana. Talous on saatu nyt kasvu-uralle, mutta kasvunkin äärellä yrittäjyyteen kuuluu riskeihin varautuminen.

Meille kaikille tärkeän talouskasvun kannalta suurin riski on tämän maailmanlaajuisen pandemian paheneminen uusien virusmuunnosten ja rokotteiden saatavuusongelmien takia. Lisäksi kuluttajainflaation kiihtyminen voi aiheuttaa laajempaa kustannuskierrettä. Hankaluuksia on luvassa myös, jos teollisuuden pullonkaulat jatkuvat odotettua pidempään.

Riskien hallinnassa Vihdin ja koko Suomen kannalta vaadittavat toimenpiteet menevät pitkälti yksi yhteen. Tarvitsemme määrätietoisia toimia, jotka vahvistavat kotimaista ja paikallista tuotantoa, työllisyyttä ja houkuttelevuuttamme investointiympäristönä. Pitämällä huolta yritysten toimintaedellytyksistä, laajasta elinkeinopohjasta ylläpidämme tehokkaasti myös yhteiskuntamme ja yhteisömme kriisinsietokykyä.

Myös viranomaissääntelyn- kuten verotuksenkin pitää olla tarkkaa, vakaata ja etenkin ennakoitavaa. Suomen, Vihdin ja oman taloutemmekin osalta meidän kannattaa keskittyä nyt niihin asioihin, joihin voimme vaikuttaa. Näistä korostaisin, että investointien edellytyksenä toimintaympäristön pitää olla kunnossa. Luvituksen ja sääntelyn pitää olla sujuvampaa, tässä Vihdin kunnallakin on roolinsa. 

Emme saa myöskään päästää pitkäaikaistyöttömyyttä vahvistumaan – työttömien tuki ja aktivointipalvelut pitää olla kunnossa. Laajan työttömyyden ja työvoimapulan oloissa voinee todeta, että työllisyyden hoidossa tarvitaan sekä porkkanaa että keppiä. Tarvitsemme vakiintuneiden koulutuspolkujen lisäksi myös yrityslähtöistä, lyhytkestoista muuntokoulutusta sekä yhä useammalle alalle tarvitsemme myös ulkomaista työvoimaa. Näin muutamia nyt mainitakseni.

Arvoisat yrittäjät

Kun mietin tätä puhetta, tuli tunne, että tunnen tavallaan kolme yrittäjäjärjestön roolia. Ensimmäinen on se perinteinen järjestö, jonka toimintaan on useissa perheissä aina osallistuttu, etenkin perheissä, joissa yrittäjyys on todella vahva osa omaa identiteettiä. Monille yrittäjyys ja meitä edustava järjestö on kunnia asia, jota puolustetaan ulospäin silloinkin, vaikka yrittäjyys ei olisi trendikästä tai järjestön uusimmat linjaukset ottaisivat päähän. Tätä voisi ehkä kutsua traditionaaliseksi yrittäjyyden ja yrittäjäjärjestön rooliksi. 

Toinen (etenkin) järjestön rooli on se terrierimäinen edunvalvoja, jonka kautta saa apua ja vastauksia kaikkeen yrittäjyyteen liittyvään. Se järjestö, jonka tehtävänä on parantaa toimintaympäristöämme ja luoda mahdollisuuksia kannattavuuden parantamiselle ja uuden luomiselle – sekä tehdä kaikelle kansalle näkyväksi miksi juuri näin pitää Suomessa ja Vihdissä tapahtua.

Kolmas rooli on ihmisten järjestö. Ja myönnän, että vaikka saatan joidenkin mielestä olla piinkova neuvottelija ja väsymätön edunvalvoja omissa rooleissani, itse pidän kyllä kovasti myös tästä ihmisten järjestöstä. Ja itse asiassa, olen melko vakuuttunut, että todella monilla tämä yhteenkuuluvuuden tunne, halu olla osana samanhenkistä porukkaa, on erittäin keskeinen syy olla jäsenenä yrittäjäjärjestössä.

Perinteitä ja historiaa ei pidä väheksyä. Perinteet pitää tuntea ja niitä ylläpitää. Järjestöt elävät traditioista - ja yleensä perinteet tulevat itse kullekin tärkeämmiksi, kun ikää ja kokemusta karttuu. Historiaa kunnioittava rooli on siis olennainen.

Mutta tietysti meille kaikille on täysin selvää, että näistä kolmesta roolista yrittäjäjärjestö on ensisijaisesti edunvalvontajärjestö. Järjestössä on merkittävä joukko alojemme asiantuntijoita, niin keskuskonttorilla kuin alue- ja paikallistasollakin, ja itse asiassa aina siellä missä heitä tarvitaan. Suuri porukka työntekijöitä ja luottamushenkilöitä tuovat järjestöön sen asiantuntemuksen, jota kaikkialla Suomessa arvostetaan.

Yrittäjäjärjestön luonne ja rakenne vaatii toimiakseen kuitenkin myös suuren joukon muitakin aktiivisia toimijoita. Ja etenkin paikallis- ja aluetasolla korostuu kovien asioiden edunvalvonnan ja toimeentulokysymysten rinnalla se, että tilaisuuksiin on mukava tulla - olivatpa asiat kuinka kovia tahansa. Tästä harvemmin puhutaan, mutta asia on aina (kuten tänäänkin) täällä Vihdissä hoitunut erinomaisesti.

 

Arvoisat yrittäjät

Tärkein järjestötoiminnassa vaikuttamistyöhön taannoin parikymmentä vuotta sitten saamani oppi on, ettei ”suhteita ei luoda silloin kun niitä tarvitaan”. Ja näitä suhteita on monenlaisia, on suhteita poliitikkoihin, virkamiehiin, toimittajiin, teollisuuteen, kauppaan ja muihin sidosryhmiin. Mutta useimmille meistä tuo lausahdus tarkoittaa etenkin suhteita toisiin yrittäjiin. Ne ovat meille kaikille todella tärkeitä, niin käytännön toiminnan kuin henkisen hyvinvoinnin kannalta.

Toivonkin, että tämä ilta on meille kaikille antoisa, näemme tuttuja ja tutustumme uusiin yrittäjiin. Saamme toinen toisistamme voimaa loppuvuoden ponnistuksiin, jotta voimme suunnata katseemme yhdessä ja luottavaisin mielin tulevaan ja tuleviin vuosiin.

Erittäin mukavaa iltaa kaikille.

Vihdin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eerikki Viljanen

 

Avainsanat: Yrittäjyys


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini