Lähipalveluiden alasajo - Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kokous

Perjantai 14.6.2024


Puheenvuoroni aluevaltuustossa 11.6.
Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut, viranhaltijat ja muut läsnäolevat
Kuten täällä on tänäänkin kuultu, historiallisen suuri hallinnollinen uudistus - hyvinvointialueemme käynnistyminen ja palveluiden siirto on sujunut toiminnallisesti pääosin hyvin.
Tästä huolimatta me kaikki olemme varmasti saaneet yhteydenottoja alueen asukkailta, koskien muutoksia tai haasteita palveluiden saatavuudessa. Jokainen alueen palveluihin pettynyt palveluntarvitsija on tietysti liikaa, joten jatkakaamme ponnisteluja palveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden turvaamiseksi.
Ajankohtaiskatsauksessaan hyvinvointijohtaja tänäänkin kertasi myös aluettamme koettelevan talouden tasapainottamisen haasteen. Me Keskustan valtuustoryhmässäkin ymmärrämme talouden realiteetit - etenkin tulevina vuosina kun maan hallitus on leikkaamassa miljardeja - siis tuhansia miljoonia- euroja hyvinvointialueille suunnitellusta rahoituksesta.
Tässä valtuuston kokouksessa taloudenkin haasteeseen haetaan vastauksia suunnitelluilla palveluiden keskittämisillä ja palveluverkon karsimisella. Erityisen ongelmalliseksi palveluiden karsimisen tekee se, ettei palveluidemme tarve ja kysyntä ole pääsääntöisesti vähenemässä, vaan kasvamassa.
Arvoisa puheenjohtaja
Tätä taustaa vasten Keskustan neuvottelija teki valtuustoryhmien välisissä neuvotteluissa kerta toisensa jälkeen ehdotuksen kirjauksesta ” ettei palveluyksikköä tai palvelua lakkauteta, ennen kuin on tietoa/ varmuutta palvelutarpeen täyttävästä – korvaavasta palvelusta.
Tätä lausumaa eivät muut valtuustoryhmät jostain käsittämättömästä syystä suostuneet sopimukseen kirjaamaan – siksi olemmekin nyt käsittelemässä Keskustan valtuustoryhmän muutosesityksiä.
Koska palveluiden tarve ei katoa, haluamme ettei palvelutkaan voi kadota tai etääntyä kohtuuttomasti niitä tarvitsevilta.
Keskustan aluevaltuustoryhmän kirjoitus: 

Lähipalvelujen puolesta taisteltiin, mutta tulokset jäivät laihoiksi
Länsi-Uudenmaan aluevaltuustossa käsiteltiin 11.6.2024 hyvinvointialueen asukkaille
erittäin tärkeää aihetta: palvelujen verkostoa. Keskusta oli mukana neuvotteluissa
viime metreille asti, mutta emme voineet sitoutua lopulliseen neuvottelutulokseen sen
liian keskittävän luonteen vuoksi. Lisäksi moni linjaus jäi liian tulkinnanvaraiseksi ja
palvelujen kuvaukset olivat epämääräisiä. Meille tärkeä lähipalvelulupaus ei toteutunut
riittävästi.


Keskusta teki neljä muutosesitystä lähipalvelujen parantamiseksi. Esitimme Karjalohja-Sammatin lähiterveyspalvelujen jatkamista sekä lähineuvoloiden jatkamista koko
alueella, suun terveydenhuollon palvelujen turvaamista kouluilla tai niiden
läheisyydessä sekä suuhygienistien tekemien hampaiden tarkastusten ja puhdistusten
ulottamista kaikkiin hoivakoteihin ja asumispalveluyksiköihin. Lisäksi vaadimme
pienten, hyvin toimivien ja sekä asukkaiden että henkilökunnan suosimien ikäihmisten
asumispalveluyksiköiden jatkamista.


Valitettavasti kaikki nämä muutosesitykset äänestettiin nurin.
Esitimme myös toivomuspontena, että "toimivia palveluyksiköitä ei lakkauteta tai ajeta
alas ennen kuin niiden palveluiden saatavuus on varmistettu kohtuullisella
etäisyydellä". Tämäkin ehdotus kuitenkin hylättiin.
Lisäksi Keskusta teki aluevaltuustoaloitteen Karjalohja-Sammatin lähipalvelujen
turvaamisesta monituottajamallilla. Odotamme mielenkiinnolla, millaisen vastauksen
siihen aikanaan saamme.


Keskusta puolusti hartiavoimin alueen lähipalveluja lupaustemme mukaisesti.
Valitettavasti valtaosa ryhmistä ja aluevaltuutetuista ei nähnyt tätä tavoitetta
puolustamisen arvoisena strategisena linjauksena. Jatkamme kuitenkin työtämme
lähipalvelujen puolesta, sillä uskomme vahvasti niiden merkitykseen hyvinvointialueen
asukkaille.


Lähipalvelut ovat meille Keskustassa sydämen asia. Olemme vakuuttuneita siitä, että
lähellä tarjottavat palvelut parantavat asukkaiden hyvinvointia ja elämänlaatua.
Lähipalvelut ovat myös tärkeitä alueen elinvoimaisuuden ja työllisyyden kannalta.
Keskusta jatkaa taistelua lähipalvelujen puolesta kaikilla tasoilla. Teemme yhteistyötä
asukkaiden, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa varmistaaksemme, että Länsi-Uudenmaan alueella on jatkossakin laadukkaita ja helposti saavutettavia lähipalveluja.

Edellä kuvatuista syistä esitän valtuuston hyväksyttäväksi seuraavan ponsiesityksen:
”toimivia palveluyksikköjä ei lakkauteta tai ajeta alas ennen varmuutta kyseisten palveluiden saatavuuden turvaamisesta kohtuullisella etäisyydellä”.
Tämä ponsihan pukee konkreettiseksi esitykseksi sen toiveen ja tavoitteen mikä useissa tässä keskustelussa kuulluissa ryhmäpuheissakin on julki lausuttu.
Arvoisa puheenjohtaja
Lopuksi kannatan valtuutettujen Frantsi-Lankian ja Paakkunaisen tekemiä erinomaisia ja välttämättömiä muutosesityksiä.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini