Byrokratian purkutalkoot

Vaalitilaisuuksissa puhuin siitä, kuinka monessa asiassa julkisen vallan toimesta toteutetulla säätelyllä yritetään nyt ratkaista ja säädellä asioita jotka perinteisesti on Suomessa kukin ratkonut maalaisjärjellään. Nyt on kirjoissa ja kansisssa 303 jo purettua normia.

Alla oleviin yhteystietoihin voit lähettää edelleen omia ehdotuksiasi byrokratian purkamiseksi ja arjen sujuvoittamiseksi.

eerikki.viljanen (at) eduskunta.fi

Työosoite:

Kansanedustaja
Eerikki Viljanen

00102 Eduskunta

Täältä löydät tietoa jo puretuista normeista

http://www.norminpurku.fi/


Eerikki Viljanen
KESKUSTA - UUSIMAA