KYLLÄ - EI

Ehdokkailta pyydetään usein "pelkkiä" kyllä tai ei -vastauksia. Tähän tarpeeseen olen koonnut KYLLÄ - EI -listausta mielipiteistäni.

Täydennän listaa koko ajan, voit lähettää minulle oman kysymyksesi johon kaipailet selkeää vastausta.

KYLLÄ      EI

Asumisen valinnanvapaudelle      Asutuksen pakkokeskittämiselle

Kuntalaisten palveluiden turvaamiselle      Kuntaliitoksiin pakottamiselle

Kuntayhteistyön lisäämiselle   –   Kuntaliitoksiin pakottamiselle

Peruspalvelut läheltä      Palveluverkon karsimiselle kuntaliitosten varjolla

Syrjäytymisen ehkäisemiselle      Vain vahvimpien pärjäämiselle

Lähipalveluiden turvaamiselle      Palveluiden, kuten koulujen ja päiväkotien pakkokeskittämiselle

Yhteistyölle      Tiiviille Metropolille

Joukkoliikenteen kehittämiselle      Tietulleille

Yrittäjyydelle      Turhalle byrokratialle

Oikeudenmukaiselle verotukselle      Tasaverokehitykselle

Suomalaiselle ruoalle      Keskittyneen kaupan ylivallalle

Uusiutuvan energian lisäämiselle      Hiilenmustalle energiapolitiikalle

Yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiselle      Uusien toimintamallien estämiselle