Kuntavaalien useimmin kysyttyihin kysymyksiin vastaukseni KYLLÄ vai Ei:


KYLLÄ EI

Asumisen valinnanvapaudelle Asutuksen pakkokeskittämiselle

Kuntayhteistyön lisäämiselle – Kuntaliitoksiin pakottamiselle

Peruspalvelut läheltä Palveluverkon karsimiselle kuntaliitosten varjolla

Laadukkaille hyvinvointipalveluille – Velvoitteiden laiminyönneille

Tiemäärärahojen nostolle – Teiden jatkuvalle heikkenemiselle

Syrjäytymisen ehkäisemiselle Vain vahvimpien pärjäämiselle

Lähipalveluiden turvaamiselle Palveluiden, kuten koulujen ja päiväkotien pakkokeskittämiselle

YhteistyölleSanelupolitiikalle

Tunnin junalle Tietulleille

YrittäjyydelleTurhalle byrokratialle

Oikeudenmukaiselle verotukselle Ruokaverotuksen kiristykselle

Suomalaiselle ruoalle Keskittyneen kaupan ylivallalle

Uusiutuvan energian lisäämiselleHiilenmustalle energiapolitiikalle

Työperäiselle maahanmuutolle - Hallitsemattomalle maahantulolle

Yrittäjyyden ja työllisyyden edistämiselle Uusien toimintamallien estämiselle