Päätöksenteon marssijärjestyksestä - Asuinpaikan valinnalla on väliä

Tiistai 8.1.2019 - Eerikki Viljanen


Huhtikuussa 2017 valittu uusi kunnanvaltuusto päätti ensitöikseen uudistaa kunnan strategian ja jatkaa Vihdin kunnan rakennusjärjestyksen uudistamista. Kuntastrategian otsikoksi valikoitui ”Asu siellä missä elät”. Samaisena vuonna Eduskunta hyväksyi myös lievennykset Maankäyttö- ja rakennuslakiin. Nämä rakentamista vapauttavat huojennukset haluttiin huomioida myös Vihdin rakennusjärjestyksessä. Viime syksynä luottamushenkilöille esiteltiin virkamiesten ehdotus tulevaksi rakennusjärjestykseksi. Esitetyt muutokset olivat pääosin myönteisiä. Mutta keskeiseen kipukohtaan, emätilatarkasteluun rakennusjärjestys ei ole tuomassa ratkaisua. Tämä ongelma on suunniteltu ratkaistavan erillisellä ohjeella, jossa linjataan kaava-alueiden ulkopuolisten alueiden rakentamisen periaatteet. Ja tässä ohjeessa linjan pitää muuttua strategian mukaisesti selvästi nykyistä säätelyä sallivampaan suuntaan.

Uuden rakennusjärjestyksen valmistelu on edennyt pääsääntöisesti hyvin, yhteistyössä luottamushenkilöiden ja virkamiesten kesken. Sitten 3.1.2019 Luoteis-Uusimaa kirjoitti vastavalitun johtavan rakennustarkastajan näkemyksistä liittyen rakentamiseen Vihdissä. Kirjoituksessa painotettiin vahvasti, kuinka käytännössä kaikki asemakaavoittamaton alue olisi suunnittelutarvealuetta ja kuinka emätilatarkastelua olisi noudatettava. Viesti oli yllättävä ja hyvin erilainen, mitä kunnan strategiaan kirjatut rakentamista mahdollistavat ja edistävät linjaukset.


Kunnan tulee käyttää sille annettua harkintavaltaa kuntalaisten eduksi


Johtavan viranhaltijan haastattelussaan esittämät näkemykset tyrmistyttävät. Rakennusjärjestys ja hajarakentamisen periaatteita linjaavan ohjeistuksen valmistelu on kesken ja niiden strategiset linjaukset tulevat luottamushenkilöiltä, ei virkamiehiltä. Vihdin kunnassa halutaan luoda rakennusjärjestys, joka mahdollistaa rakentamisen uusittujen lakien antamissa, entistä väljemmissä puitteissa. On järkevää sallia sekä Nummelan tiivistyminen, että kylille rakentamisen vapautuminen. Lakia tulee luonnollisesti noudattaa, mutta kunnassa tulee myös käyttää sille kuuluvaa harkintavaltaa kuntalaisten eduksi. Maalaisjärjen käyttäminen ei ole kiellettyä ja tällä vaalikaudella tehdyillä lakimuutoksilla sen käyttäminen on entistä mahdollisempaa. Edellytän että tätä harkintavaltaa pitää nyt käyttää järkevästi ja suuntaviivat tähän harkintaan on asetettu Vihdin kunnan strategiassa.
Kirjoittamassaan vastineessa Luoteis-Uusimaa 10.1.2019 johtava rakennustarkastaja toteaa koko kunnan olevan jo nyt suunnittelutarvealuetta. Tietääkseni tämä tieto ei pidä paikkaansa. Suunnittelutarvealueet on määritelty viimeksi vuonna 2002, kymmenen vuoden määräajaksi, joten ne eivät ole enää voimassa.


Vaaleissa ratkeaa, saatko itse päättää asuinpaikastasi


Kirjoituksessa viitattiin myös tuleviin eduskuntavaaleihin. On totta, että maankäyttö- ja rakennuslakiin on valmisteilla suurempi remontti seuraavalla hallituskaudella. Jokainen äänioikeutettu voi vaaleissa vaikuttaa mitä ja minne jatkossa saa rakentaa. Halutaanko että kaikki suomalaiset asuvat kaupungeissa tai taajamissa? Vai noudatetaanko Suomen ikiaikaista perinnettä, jossa jokainen meistä saa oman elämänsä puitteissa valita missä haluaa asua, elää, yrittää ja tehdä työtä. Minä luotan siihen, että me kaikki osaamme omista lähtökohdistamme päättää asuinpaikkamme, kunhan järkevällä politiikalla siihen annetaan mahdollisuus.


Niin kunnassa kuin eduskunnassa marssijärjestys on kuitenkin selvä. Kansalta saamansa valtakirjan perusteella, vaaleissa valitut luottamushenkilöt päättävät suuntaviivat ja virkamiesten tulee sitten toimia näiden päätösten pohjalta.

Avainsanat: rakennusjärjestys, asuminen, kaavoitus


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini