Kirjallinen kysysmys: Miten hallitus aikoo varmistaa suurriistavirka-aputoiminnan jatkon?

Keskiviikko 20.12.2023


Kirjallinen kysymys KK 243/2023 vp

Kirjallinen kysymys suurriistavirka-aputoiminnan turvaamisesta


Eduskunnan puhemiehelle
Suurriistavirka-apu (SRVA) on riistanhoitoyhdistysten ja metsästäjien ylläpitämä organisaatio, joka auttaa poliisia erilaisissa suurriistakonflikteissa. Tällaisia voivat olla esimerkiksi liikenneonnettomuudet, joissa hirvieläimet, suurpedot tai villisiat ovat osallisina.

SRVA-toiminnan tärkeimpiä tehtäviä on kolareissa loukkaantuneiden hirvieläinten, suurpetojen ja villisikojen jäljestäminen. Onnettomuuden tapahtuessa SRVA-ryhmät auttavat löytämään loukkaantuneen eläimen ja huolehtivat eläimen lopetuksesta sekä ruhon hävittämisestä terveysturvallisesti. Toiminta perustuu poliisin ja riistanhoitoyhdistysten tekemiin sopimuksiin ja noudattaa Suomen riistahallintolakia. Kun poliisi tarvitsee apua suurriistakonflikteissa, se pyytää virka-apua SRVA:lta. SRVA-toiminta perustuu vapaaehtoistyöhön, ja siihen osallistuvat metsästäjät, koiranohjaajat ja metsästysseurat.

Nyt olemme tilanteessa, jossa muutamat riistanhoitoyhdistykset ovat päätyneet irtisanomaan SRVA-sopimuksensa poliisin kanssa. Sopimuksen irtisanomisen syynä on mm. Espoo-Kauniaisten riistanhoitoyhdistyksen osalta muutokset eläinten ruhojen hävittämiseen. Ruhot toimitetaan nyt hautaamisen sijasta ongelmajätelaitokselle, jossa ne poltetaan. Jokaisesta poltetusta ruhosta riistanhoitoyhdistys saa noin 170 euron laskun. SRVA-toimijoiden saamat valtionavustukset kattavat vain muutamia euroja tästä summasta. Tilanne on kestämätön. Vapaaehtoistoimijat avustavat viranomaisia näiden tehtävien suorittamisessa ja joutuvat käytännössä maksamaan avun antamisesta.

Espoo-Kauniaisten riistanhoitoyhdistyksen tilanne ja sen mahdollinen leviäminen laajemmalle huolestuttaa poliisia, jolla ei ole valmiuksia eikä resursseja ottaa SRVA-toiminnan hoitamista omaksi työkseen. Muualla Suomessa SRVA-sopimuksia on purettu myös protestina tämänhetkisten petoeläinlinjausten vuoksi.


Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko hallitus tietoinen petopolitiikan aiheuttamasta uhasta SRVA-toiminnalle,


kuinka hallitus aikoo varmistaa eläinsuojelulain toteutumisen onnettomuuksissa loukkaantuneiden haavakkoeläinten osalta sekä varmistaa suurriistan asianmukaisen käsittelyn vahinkotilanteissa koko Suomessa ja


miten hallitus aikoo turvata SRVA-toiminnan jatkumisen koko Suomessa?


Helsingissä 20.12.2023
Eerikki Viljanen kesk


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini