Oikeus ikääntyä

Torstai 14.2.2019 - Eerikki Viljanen


Jokaisella ikääntyneellä on oikeus laadukkaaseen hoitoon ja hoivaan. Viime aikoina julkisuudessa käsitellyt laiminlyönnit vanhuspalveluissa ovat pöyristyttäviä. Toiminnan pitää olla eettistä ja iäkkäitä ihmisiä arvostavaa jokaisessa hoitoyksikössä – täysin riippumatta mikä taho hoidon järjestää tai palvelut tuottaa.

Moni on ollut yhteydessä minuun asian tiimoilta. Suuttumus ja huoli asiasta on täysin oikeutettua, minuakin tämä suututtaa. On täysin selvää, että väärinkäytöksissä järjestelmämme on pettänyt, niin ei olisi saanut käydä. Meistä jokainen on oikeutettu arvokkaaseen vanhuuteen asuinpaikasta tai lompakkonsa paksuudesta riippumatta.

Palveluiden pitää olla laadukkaita oli kyseessä sitten yksityinen yritys tai julkinen toimija. Julkitulleet väärinkäytökset osoittavat, että vanhuspalveluiden valvontaa pitää myös tehostaa kautta linjan, ja sanktioita väärinkäytöksistä korottaa todella tuntuvasti. 

Alueellamme on useampia palveluntuottajia, niitä kaikkia pitää valvoa. Ja jos ongelmia on, niistä ei pidä vaieta. 

Tärkeää on ikävienkin uutistenkin keskellä muistaa, että useimpien hoiva- tai hoitopalveluita tuottavien yksiköiden toiminnassa ei ole kuitenkaan ollut epäselvyyksiä. 

 

Koti- ja perhehoito 

Nyt julkisuudessa on puhuttu pääasiassa laitoshoidosta, vaikka ikäihmisten hoivapalvelut eivät ole vain sitä. Moni ikääntynyt haluaa asua kotona niin pitkään kuin se on mahdollista. Kotihoitoa pitää kehittää ja tarvittaessa tukea nykyistä enemmän. Tämä on ikäihmisen etu ja myös yhteiskunnan kannalta edullisempaa kuin laitoshoito. Panostus kotihoitoon vähentää usein myös huomattavasti laitoshoidon tarvetta.

Osalle ikäihmisistä voisi sopia myös vielä melko tuntematon hoitomuoto, perhehoito. Perhehoito lisättiin lakiin vuonna 2015 ja se mahdollistaa tuen räätälöinnin tarpeen mukaan. Perhehoidossa vaalitaan ikäihmisen elämäntarinaa osana kodinomaista hoitokokonaisuutta. 

 

Omaishoitajista on huolehdittava

Tärkeydestään huolimatta omaishoito on jäänyt aivan liian vähälle huomiolle hoivakeskustelussa. Läheinen hoitaa, koska haluaa parasta omaiselleen. Omaishoitajien panos on korvaamaton, mutta emme voi sälyttää kokonaisvastuuta yhä iäkkäämpien hoitamisesta vain omaishoitajille. Ja jos hoitaja uupuu tai hoidettavasta ei ole enää asumaan kotonaan, täytyy löytyä riittävästi luotettavia hoitopaikkoja. Kannatan varhaisen tuen periaatetta: jaksamisen tukemiseksi on omaishoitajan vapaat voitava pitää ajallaan ja korvaavan lyhytaikaisen hoitopaikan on löydyttävä siksi ajaksi.

Jokainen perhe- ja hoitotilanne on yksilöllinen. Siksi tarvitaan iäkkään ja hoidettavan kunnonmukaisesti erilaisia asumis- ja tukitoimintoja, palveluasumista, laitospaikkoja, lyhytaikaisia paikkoja, tukipalveluita kuin psykologistakin tukea. 

Hyvä hoiva ja turvallinen vanhuus ovat jokaisen ikääntyvän oikeuksia, joiden toteutuminen on turvattava.

Avainsanat: vanhuspalvelut, omaishoito


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini