Odotuksia uudelle kunnanjohtajalle

Perjantai 4.5.2012 - Eerikki Viljanen


Luoteis- Uusimaa tiedusteli valtuustoryhmien puheenjohtajilta kantoja uudestä kunnanjohtajasta. Ohessa kysymykset ja vastaukseni.

- Mitä valtuustoryhmänne odottaa Miettiseltä?

Keskustan valtuustoryhmä toivottaa uuden kunnanjohtajan perheineen tervetulleeksi Vihtiin. Uskomme, että Sami Miettinen on hyvä valinta uudeksi kunnanjohtajaksi. Odotamme häneltä yhteistyökykyä ja avoimuutta, ominais§uuksia joita hän itsekin hakuprosessin aikana omina johtamistapoinaan korosti.
Kunnanjohtajalta odotamme hyviä henkilöjohtamistaitoja, Miettisen edellisistä työpaikoista kantautuneiden viestien perusteella juuri henkilö/henkilöstö johtaminen ovat hänen vahvuuksiaan.
Vaadimme uudelta kunnanjohtajalta aloitekykyä ja kykyä kuunnella niin kunnanvaltuustoa, kunnanhallitusta kuin kuntalaisiakin. Kuuntelemisen lisäksi me luonnollisesti edellytämme päätettäväksi tulevien asioiden huolellista valmistelua sekä tehtyjen päätösten sujuvaa ja tehokasta toimeenpanoa.

Miettisen haastatteluissa antama kuva positiivisesta mutta silti realistisesta asennoitumisesta tulevaisuuteen on tällaisena taloudellisesti haastavana aikana erittäin tärkeää. Aktiivinen verkostoituminen kuuluu mielestämme myös kunnanjohtajan tehtäviin; laajaa yhteistyötä yli hallinto- ja kuntarajojen tarvitaan koko ajan enenevissä määrin. Erityishuomiota kunnanjohtajalta odotamme elinkeino- ja työllisyyskysymyksiin. Yhteistyö yrityselämän edustajien kanssa sekä Vihdin mahdollisuuksien markkinointi nykyisille ja uusille yrityksille pitää olla korkealla kunnanjohtajan työlistalla.
Olemme ilolla lukeneet uuden kunnanjohtajan lehtihaastatteluita ja toivomme että Sami Miettinen ehtii työskentelemään enemmän Vihdin markkinoinnin parissa kuin edeltäjänsä. Kunnanjohtaja on kuntamme ykkösvirkamies julkisuuteen päin ja uskomme että Miettisellä on edellytykset omalla aktiivisella toiminnallaan parantaa Vihdin julkisuuskuvaa myös kuntarajojemme ulkopuolella.

Olemme tyytyväisiä uuden johtajan haluun tutustua kuntaamme perinpohjaisesti. Hänen lehtihaastatteluissa esittämänsä pyyntö vierailukutsuista tutustumaan Vihtiläisiin työpaikkoihin, yrityksiin, järjestöelämään, kyliin ja muihin toimijoihin on erittäin hyvä lähtölaukaus pitkälle ja menestyksekkäälle uralle Vihdin kunnanjohtajana.


- Mihin asioihin hänen pitäisi heti tarttua ja miten?

Nyt kun hän on aloittanut työnsä, kunnallinen päätöksentekojärjestelmä alkaa asettamaan hänelle tehtävälistaa. Todennäköisesti arkipäivän agendan kärjessä ovat ainakin seuraavat kolme asiakokonaisuutta.

1) Elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kysymykset sekä ja työpaikat.

2) Kunnan tarkasta taloudenpidosta huolehtiminen sekä mahdollisien kehityskohteiden etsiminen organisaatiosta.

3.) Kunnan investointitarpeen kartoitus, investointien huolellisen suunnittelun varmistaminen, investointien käytännön toteutuksen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden valvominen.

Lisäksi odotamme että kunnanjohtaja paneutuu siihen mitä kunta voisi tehdä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Eriasteinen syrjäytyminen on kasvava ongelma Vihdissä kuten koko Suomessa. Kuntajohtajan näkökulmasta kyse on inhimillisistä arvoista, mutta asiaan liittyvät vahvasti myös kunnan toimialaan kuuluvina asioina esim. nuorisotyö, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut, asuntotilanne, turvallisuus ja näiden kautta kyse on inhimillisten arvojen lisäksi myös taloudellisista arvoista ja kuntaorganisaation toiminnasta.


Avainsanat: Miettinen, Vihti


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini