Kysymyksiä Vihdin taloudesta

Perjantai 6.11.2020 - Eerikki Viljanen

Voisiko ajatella, että Vihti ottaisi velkaa sijoittamista varten?

Vihdin kunta saa velkaa edullisesti, mutta en silti kannata kunnan sijoitustoiminnan laajentamista pörssiosakkeisiin velkarahalla.  Kunnan kannattaa keskittyä ensisijaisesti perustehtäviinsä, hyvinvointipalveluiden turvaamiseen sekä veropohjansa vahvistamiseen palveluiden rahoittamiseksi. Osana veropohjan vahvistamista Vihdin pitää sijoittaa olosuhteiden parantamiseen niin nykyisille kuin tuleville kuntalaisille ja yrityksille. Etenkin sopivan tonttivarannon aikaansaamiseksi kunnan kannattaa ottaa velkaa markkinahintaista maanhankintaa varten.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vihti, talous, investoinnit

Kysymyksiä ja vastauksia - sunnuntaina äänestämään!

Perjantai 7.4.2017

Kiertäessäni kuntavaalikentillä minulle tehdyissä kysymyksissä ja neuvoissa muutama asia on noussut ylitse muiden. 

Usein on kysytty, että onko kuntavaaleilla vielä merkitystä? Kyllä, SOTE- uudistuksenkin jälkeen kunnissa tehdään suuri osa arkeemme suoraan vaikuttavista päätöksistä. Romuttaako SOTE- uudistus meidän palvelut, säilyykö terveysasema? SOTE- uudistus tehdään, jotta palvelut voidaan turvata. Valinnanvapauslainsäädännön myötä palveluiden tarjonta todennäköisesti paranee Vihdissä. Pelkoa palvelupisteiden vähenemisestä tällä väestöpohjalla ei mielestäni ole.

Kysytty on myös henkilökohtaisemmin, että onko minulla kiinnostusta ja aikaa valtuustotyöhön? Ehdottomasti on, koen erittäin tärkeäksi vaikuttamisen ja viestin viemisen kunnasta eduskuntaan ja päinvastoin. Kunta- ja valtakunnan politiikka tukevat toisiaan, riippuvat toisistaan ja niihin otetaan se aika mikä asioiden hyvään hoitamiseen tarvitaan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, sote-uudistus, rakentaminen, Vihti-lisä, äänestys

Vihdin kunnan talousarvio vuodelle 2017

Maanantai 7.11.2016

Vihdin kunnan taloudellinen tilanne ei ole hyvä, mutta onneksemme parempi kuin vuosi sitten tässä vastaavassa tilanteessa ennustimme. 

Toivomamme talouskasvu ei edelleenkään ole lähtenyt kunnolla käyntiin, vaikka työttömyyden kasvu näyttää onneksemme jo taittuneen.

Uskomme ja toivomme että aikaansaatu, historiallinen kilpailukykysopimus parantaisi suomalaisten yritysten kilpailukykyä - ja kysyntää, synnyttäisi investointeja ja auttaisi sitä kautta vahvistamaan maamme ja kuntamme työllisyyttä ja taloutta.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntatalous, Vihti, kerhotoiminta, valtuustopuhe

Vanhoja muistellen

Tiistai 16.10.2012 - Eerikki Viljanen

Vanhoja muistellen

Pääsin paikallislehteen oikein kuvan kanssa. Jutun aiheena oli kunnan virkamies, jota epäillään taloudellisista väärinkäytöksistä virkatoimissaan. En liity jutussa kerrottuihin väärinkäytöksiin millään lailla,joten en pidä jutun kuvitusta hirmuisen onnistuneena. Olen myös saanut kommentteja, että kuvasta ja jutun sisällöstä saattaa syntyä väärä mielenyhtymä, sille en ikävä kyllä voi mitään.  Paikallislehdellä on valta juttuihinsa, omalta osaltani olen halunnut lisätä päätöksenteon läpinäkyvyyttä vastaamalla aina lehtien kysymyksiin.

Toimittaja pyysi minulta juttuunsa kommenttia, koska oli Vihdin kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja aikana(2004- 2008) jolloin kyseinen virkamies oli ilmeisesti aloittanut väärinkäytöksensä. Ensikommenttini perustuivat muistikuviin, ne olivat jutuissa pääroolissa. Kotiin päästyäni kaivoin vanhat kokouspaperit esille ja tarkistin asiaan liittyvät asiakirjat. Tarkistusten jälkeen soitin toimittajalle, joka kyllä laittoi esittämäni faktatkin lehteen, mutta ne jäivät sivurooliin. Juttu oli ilmeisesti jo valmiina kun soitin lisätiedoista, onneksi ne päätyivät edes pieneksi kainalojutuksi varsinaisen kertomuksen sivuun.

Mutta itse asiasta, mikä on tarkastuslautakunnan rooli tällaisissa asioissa? Ensiksi on todettava, että tarkastuslautakunta ei tee tilintarkastusta. Pöytäkirjat, tilit summat ja kirjaukset tarkastetaan ulkopuolisen tilintarkastusyhteisön toimesta. Tarkastuslautakunnalla ei ole valtuuksia penkoa tiliotteita, kuitteja tai tehdä muita virkamiesesimiesten tehtäviin kuuluvia valvontoja. Tarkastuslautakunta tekee jälkikäteisarviointia siitä onko valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettu. Sisäisessä tarkastuksessa ja valvonnassa lautakunnan rooli on lähinnä tarkistaa onko valvonnasta huolehdittu, eli käytännössä tarkistaa onko sisäisen valvonnan ohje päivitetty.

Aloitin Vihdin kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja vuoden 2005 alussa. Käytännössä työmme alkoi syksyllä 2005, koska edellinen lautakunta teki vielä kevätpuolen arviointia vuodesta 2004. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja toimii myös esittelijä, joten siksikin minulla on tarkat muistiinpanot ja tiedot lautakunnan toimista. Lautakuntamme ensimmäisessä kokouksessa, ensimmäisessä varsinaisessa pykälässä päätimme pyytää hallinto-osastolta selvitystä Vihdin kunnan sisäisestä tarkastuksesta ja valvonnasta. Saimme syksyn aikana selvitystä niin kunnanjohtajalta kuin talousjohtajaltakin.

Viranhaltijoiden selvityksissä ei ilmennyt varsinaisia puutteita. Päätimme kuitenkin varmistaa valvontajärjestelyiden asianmukaisuuden ja tilasimme ulkopuoliselta tilintarkastusyhteisöltä tarkastuksen Vihdin kunnan sisäisestä valvonnasta ja tarkastuksesta.

Erityistarkastuksessa ei havaittu varsinaisia puutteita, loppuraportissa nostettiin esiin muutamia asioita jotka kaipasit jonkin verran päivitystä. Kunnanhallitus päätti näiden päivitysten tekemisestä heti seuraavassa kokouksessaan. Tämän lisäksi kiinnitimme huomiota sisäisen tarkastuksen ja valvonnan järjestämiseen Vihdin kunnassa koko toimikautemme ajan.

Yhteenvetona tästä yllättävästä vaalienalus julkisuudestani voin siis todeta, että johtamani tarkastuslautakunta teki kaiken voitavansa Vihdin kunnan sisäisen tarkastuksen ja valvonnan osalta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vihti, kunta, hallitus

Odotuksia uudelle kunnanjohtajalle

Perjantai 4.5.2012 - Eerikki Viljanen

Luoteis- Uusimaa tiedusteli valtuustoryhmien puheenjohtajilta kantoja uudestä kunnanjohtajasta. Ohessa kysymykset ja vastaukseni.

- Mitä valtuustoryhmänne odottaa Miettiseltä?

Keskustan valtuustoryhmä toivottaa uuden kunnanjohtajan perheineen tervetulleeksi Vihtiin. Uskomme, että Sami Miettinen on hyvä valinta uudeksi kunnanjohtajaksi. Odotamme häneltä yhteistyökykyä ja avoimuutta, ominais§uuksia joita hän itsekin hakuprosessin aikana omina johtamistapoinaan korosti.
Kunnanjohtajalta odotamme hyviä henkilöjohtamistaitoja, Miettisen edellisistä työpaikoista kantautuneiden viestien perusteella juuri henkilö/henkilöstö johtaminen ovat hänen vahvuuksiaan.
Vaadimme uudelta kunnanjohtajalta aloitekykyä ja kykyä kuunnella niin kunnanvaltuustoa, kunnanhallitusta kuin kuntalaisiakin. Kuuntelemisen lisäksi me luonnollisesti edellytämme päätettäväksi tulevien asioiden huolellista valmistelua sekä tehtyjen päätösten sujuvaa ja tehokasta toimeenpanoa.

Miettisen haastatteluissa antama kuva positiivisesta mutta silti realistisesta asennoitumisesta tulevaisuuteen on tällaisena taloudellisesti haastavana aikana erittäin tärkeää. Aktiivinen verkostoituminen kuuluu mielestämme myös kunnanjohtajan tehtäviin; laajaa yhteistyötä yli hallinto- ja kuntarajojen tarvitaan koko ajan enenevissä määrin. Erityishuomiota kunnanjohtajalta odotamme elinkeino- ja työllisyyskysymyksiin. Yhteistyö yrityselämän edustajien kanssa sekä Vihdin mahdollisuuksien markkinointi nykyisille ja uusille yrityksille pitää olla korkealla kunnanjohtajan työlistalla.
Olemme ilolla lukeneet uuden kunnanjohtajan lehtihaastatteluita ja toivomme että Sami Miettinen ehtii työskentelemään enemmän Vihdin markkinoinnin parissa kuin edeltäjänsä. Kunnanjohtaja on kuntamme ykkösvirkamies julkisuuteen päin ja uskomme että Miettisellä on edellytykset omalla aktiivisella toiminnallaan parantaa Vihdin julkisuuskuvaa myös kuntarajojemme ulkopuolella.

Olemme tyytyväisiä uuden johtajan haluun tutustua kuntaamme perinpohjaisesti. Hänen lehtihaastatteluissa esittämänsä pyyntö vierailukutsuista tutustumaan Vihtiläisiin työpaikkoihin, yrityksiin, järjestöelämään, kyliin ja muihin toimijoihin on erittäin hyvä lähtölaukaus pitkälle ja menestyksekkäälle uralle Vihdin kunnanjohtajana.


- Mihin asioihin hänen pitäisi heti tarttua ja miten?

Nyt kun hän on aloittanut työnsä, kunnallinen päätöksentekojärjestelmä alkaa asettamaan hänelle tehtävälistaa. Todennäköisesti arkipäivän agendan kärjessä ovat ainakin seuraavat kolme asiakokonaisuutta.

1) Elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kysymykset sekä ja työpaikat.

2) Kunnan tarkasta taloudenpidosta huolehtiminen sekä mahdollisien kehityskohteiden etsiminen organisaatiosta.

3.) Kunnan investointitarpeen kartoitus, investointien huolellisen suunnittelun varmistaminen, investointien käytännön toteutuksen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden valvominen.

Lisäksi odotamme että kunnanjohtaja paneutuu siihen mitä kunta voisi tehdä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Eriasteinen syrjäytyminen on kasvava ongelma Vihdissä kuten koko Suomessa. Kuntajohtajan näkökulmasta kyse on inhimillisistä arvoista, mutta asiaan liittyvät vahvasti myös kunnan toimialaan kuuluvina asioina esim. nuorisotyö, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut, asuntotilanne, turvallisuus ja näiden kautta kyse on inhimillisten arvojen lisäksi myös taloudellisista arvoista ja kuntaorganisaation toiminnasta.


Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Miettinen, Vihti

Välitilinpäätöstä valtuustokaudesta

Perjantai 30.3.2012 - Eerikki Viljanen

Valtuustokauden viimeinen kevät on jo pitkällä ja on aika tehdä kevyttä yhteenvetoa valtuustokaudesta tähän saakka.

Päällimmäisenä mieleen nousee talouden erittäin haastava tilanne, niin Vihdissä, Suomessa kuin Euroopassakin. Talouden puristuksessa huomio kiinnittyy yleensä säästöihin tai puutteisiin, joten positiivisina asioina ja Keskustan aikaansaannoksina (toki yhteistyön ansiosta) on ensin mainittava ainakin kolme asiaa.

Vihdin talous on säilynyt kutakuinkin tasapainossa.  Talouden tasapainotus on vaatinut sekä henkilöstöltä että luottamushenkilöitä paljon työtä sekä monien hankalien päätösten tekemistä. Vihdin nykyinen tilanne on nyt verrattain hyvä, etenkin kun huomioidaan yleisen talouden taantuman vaikutus kunnan verotuloihin ja palveluiden kysyntään. Vaikeasta taloussuhdanteesta huolimatta Vihdin kunta on investoinut voimakkaasti ja tämä osaltaan turvaa kuntalaisten palveluiden saamista.

Taloutta ei toki ole kyetty hoitamaan ilman veronkorotuksia, mutta ne on kyetty pitämään mahdollisimman maltillisina. Keskustan valtuustoryhmän kanta on ollut että henkilöstön lomautukset olisi kyettävä välttämään ja tässä on onnistuttu. Toki talouden tiukkuus on näkynyt kunnan toiminnoissa, mutta hankaluuksista on selvitty. Talouden tasapainottamisesta iso kiitos kuuluu kunnan henkilöstölle. Henkilöstö on tehnyt työnsä hyvin ja venynyt tilanteen mukaan. Henkilöstö on osallistunut taloustalkoisiin myös pitämällä palkattomia vapaita, kukin mahdollisuuksiensa mukaan.

Palveluverkko ja investoinnit

Keskustan valtuustoryhmä käytti erittäin paljon aikaa Vihdin kouluverkkoon perehtymiseen. Kouluverkkotyöryhmän valmistellessa esitystään Vihdin tulevaksi kouluverkoksi, me ryhmänä vierailimme lähes kaikissa kouluissa. Muodostimme kantamme kouluverkosta ja saimme sen taakse valtuuston enemmistön. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän tulokseen.

Investointi puolelta positiivista on NuhaKo:n ensimmäisen vaiheen saaminen valmiiksi, toinen vaihe rakentuu kunnan taloudellisten resurssien mahdollistaessa sen.

Samoin pidämme hyvänä että Vesikansantien (vai onko se Haapakyläntien) liikenne tukokseen on tulossa helpotusta. Olen tehnyt asiasta useammankin aloitteen vuosien mittaan ja nyt ainakin rinnakkaistie on valmisteilla.

Elinkeinopuolelle tärkeässä maankäytössä on menty eteenpäin. Kunta on onnistunut ostamaan maata hyviltä sijainneilta, hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa eli vapaaehtoisilla kaupoilla.
Maanostojen lisäksi on erittäin tärkeää että Nummelan etelä-osien kaavoitukseen on saatu vauhtia, joten lähitulevaisuudessa meillä on tarjota halukkaille entistä enemmän houkuttelevia tontteja etenkin yritysten tarpeisiin.

Haastavista olosuhteista huolimatta olemme pärjänneet vähintään kohtuullisesti myös sosiaali- terveys ja sivistyspuolilla.


Vihti-lisä on Keskustan valtuustoryhmälle erittäin tärkeä asia, ja olemme tyytyväisiä että olemme kyenneet estämään sen poistamisen.

Nuorten syrjäytymisestä on käyty vilkasta keskustelua, ja olemme tyytyväisiä että olemme saaneet Vihdissä tehtyä muutamia syrjäytymistä ehkäiseviä päätöksiä.
-    JOPO-luokan perustaminen syksyllä 2012
-    Kuntouttavan luokan perustaminen syksyllä 2012
-    Maahanmuuttajien valmistavan luokan perustaminen syksyllä 2012
-    Nuorisotoimenjohtajan valinta, nuorisolautakunnan säilyminen, etsivän nuorisotyön aloittaminen Vihdissä (Vimma-hanke).


Terveydenhuollosta vastaava Karviaisemme ei ehkä saanut parasta mahdollista alkua, mutta parannusta sielläkin on tapahtunut. Muutama huomio Karviaisenkin toiminnan kehittymisestä.
 
- Vihdin perusturvakeskuksen aikainen lääkärien joukkopako on käännetty ja lääkäripula on merkittävästi helpottunut.

- Lääkärin iltavastaanoton perustaminen Nummelaan Karviaisen toimesta, edellisen valtuuston poistettua sen.

- Sosiaali- ja terveyskulujen kasvu on saatu laskevalle uralle, sillä ennen Karviaista Vihdin perusturvakeskuksen vuoden 2008 kulut kasvoivat yli 12 % ja viime vuonna 2011 Karviaisen vastaavien kulujen kasvu oli alle 3 %. Karviaisen kulujen kasvu on jokaisena toimintavuonna pienentynyt ja on ollut jokaisena toimintavuonna alhaisempi kuin Vihdin perusturvakeskuksen aikaan 2000 luvulla.
- Panostamalla kotihoitoon, ikäihmisten laitoshoitoa on onnistuttu vähentämään ja siten parantamaan elämisen laatua.

- Lastensuojelun toimintaa on tehostettu panostamalla ennaltaehkäisevään toimintaan ja sen myötä euromääräisesti  kulut ovat pienentyneet jo kahtena peräkkäisenä vuotena.

- Toimeentulotuen ja työmarkkinatuen menot ovat euromääräisesti alhaisempia kuin vuonna 2009 yhdenmukaistamalla toimeentulotuen jakoperusteita.
 

Ja lopuksi muutamia mietteitä loppuvaalikauden tavoitteiksi.


Niin viranhaltijoiden, muiden kunnantyöntekijöiden kuin luottamushenkilöidenkin aika on kulunut pitkälti Vihdin taloushaasteisiin vastaamiseen. Joten varsinainen innostunut kehitystyö on jäänyt pakosta vähemmälle. Toisaalta jos talous ei ole kunnossa, niin eipä ole paljoa varaa kehittääkään…

Yksittäisistä asioista voisi loppukaudeksi mainita vaikka neljä: Haimoon koulun rakentamisen saaminen käyntiin, joukkoliikenne palveluiden kehittämisen saaminen käyntiin, sekä mahdolliset satsaukset kunnan henkilöstöön (esim. sijaiskiellon poistaminen). Ja teemme oman osamme että uusi kunnanjohtaja saa mahdollisimman hyvät lähtökohdat työnsä aloittamiseen.

Tavoite on että loppukaudellakin Vihdin talous pidetään kestävällä pohjalla. Tämän lisäksi teemme työtä että niin luottamushenkilöt kuin virkamiehetkin jaksavat tehdä innostuneesti töitä yhteisen päämäärän: paremman VIHDIN hyväksi.Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kunta, Keskusta, Vihti, Viljanen

Kunnallisvaaleihin valmistautumisesta

Keskiviikko 7.3.2012 - Eerikki Viljanen

Väliaikatietoa paikallismediolle Vihdin Keskustan valmistautumisesta kunnallisvaaleihin.

Keskustan valmistautuminen ja kunnallisvaaliehdokkaiden "hankinta" on alkanut. Kunnallisjärjestön vaalipäälliköiksi valittiin Asko Autelo ja Pasi Saario. He vastaavat käytännön vaalitoimintojen organisoinnista, itse vaalityöt tehdään koko ehdokasjoukon voimin.

Tällä hetkellä valtuutettuna toimivilta odotetaan vastausta huhtikuun loppuun mennessä siitä ovatko he edelleen ehdolla. Todennäköisesti valtaosa nykyisistä valtuutetuista on ehdolla tulevissakin vaaleissa. Keskustan kunnallisjärjestö tulee samoin olemaan yhteydessä huhtikuun loppuun mennessä kaikkiin niihin jotka ovat olleet listoillamme ehdolla edellisissä vaaleissa. Näiden tiedusteluiden rinnalla etsimme koko ajan aktiivisia kuntamme asioista kiinnostuneita ehdokkaita.

Koska olemme saaneet omat painotuksemme hyvin näkyvästi esiin Vihdin kunnallisessa päätöksenteossa, teemme kovasti työtä ehdokashankinnassa ja pyrimme saamaan vielä edellisiäkin kunnallisvaaleja kattavamman ehdokaslistan.

Ehdokkuus Keskustan riveissä on todella hyvä tilaisuus kaikille kotikunnan asioihin vaikuttamisesta kiinnostuneille. Teemme kunnallisvaaleihin oman vaaliohjelmamme jota kaikki ehdokkaat pääsevät valmistelemaan. Ehdokkaaksi on helppo lähteä, ehdokkuus ei maksa mitään ja kunnallisjärjestö järjestää kampanjointiin ja käytännön kunnallispolitiikkaan tutustuttavaa koulutusta kaikille halukkaille.

Keskusta on avoin ja ajassa elävä kansanliike, jonka riveissä kukin pääsee tasa-arvoisesti vaikuttamaan tehtäviin linjauksiin ja politiikan sisältöön. Maan hallitukselta tulee liukuhihnalta ehdotuksia jotka vaarantavat tai kyseenalaistavat kaikille suomalaisille tarjottavat palvelut. Näistä palveluista päättäminen kuuluu valtaosaltaan kunnalliseen päätöksenteon piiriin, joten nyt jos koskaan on tärkeää lähteä vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon. Kannustamme kaikkia ehdokkuudesta mahdollisesti kiinnostuneita ottamaan yhteyttä.

Vihtiläisten palveluiden puolustaminen on Keskustan keskeisin vaaliteema. Koska meillä on vihtiläisten etujen puolustamisesta vahvoja näyttöjä kuluvaltakin vaalikaudelta, niin Keskustan kunnallisjärjestö on asettanut vaalitavoitteekseen valtuustopaikkojen määrän nostamisen nykyisestä 11sta 12sta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, Keskusta, Vihti

Neljä näkulmaa hallituksen esittämään Vihdin ja Karkkilan kuntaliitokseen

Tiistai 14.2.2012 - Eerikki Viljanen

Maan hallitus on kertonut ajavansa kuntaliitoksia vaikka pakolla, jos niitä ei vapaaehtoisesti synny. Vihdin kohdalla viimeisin ehdotus on että Karkkila ja Vihti liitettäisiin yhteen. Ohessa Luoteis- Uusimaahan lähettämäni neljä näkökulmaa esitetystä kuntaliitoksesta

1. Vihdin ja Karkkilan välillä käytiin keskusteluja viime syksynä. Tuolloin molempien kuntien kanta oli selkeä, sekä Vihti että Karkkila haluavat jatkaa itsenäisinä kuntina. Tämä kuntien ja niiden edustajien näkemys täytyy huomioida, vaikka valtiovalta esittää millaisia "karttaharjoituksia hyvänsä".

2. Valtiovalta ei ole osoittanut mitään laskelmia siitä kuinka paljon sen ehdottamilla pakkoliitoksilla syntyisi säästöjä. Tähän asiaan on selkeä syy, varsinkaan Uudellamaalla ei säästöjä synny kuntien rajoja siirtelemällä. Esimerkiksi Vihdin ja Karkkilan hallintojen yhdistämisellä on parhaimmillaankin mahdollista saavuttaa arviolta 0-3% säästöt, eli kyse on pienemmästä prosentista kuin mitä kunnan menot kasvavat vuosittain tarkan talouden Vihdissäkin. Ei kuntalaisten palveluiden tarve lopu kuntaliitokseen, eli palvelutuotannon kysyntä ei laske yhtään kuntaliitoksessa.

Maan hallituksen syksyllä lanseeraamat suuret kuntatalouden säästöt on mahdollista synnyttää vain palveluita karsimalla, joko kuntaliitosten yhteydessä tai sitten tulevissa suurkunnissa. Hallitus vaan ei halua tunnustaa tätä palveluiden pakkokeskittämis- ja karsimissuunnitelmaa näin kunnallisvaalivuonna. Eli hallituksen 4 miljardin euron säästösuunnitelmat eivät toteudu ilman rajua kuntien nykyisten palveluiden karsimista.


3. Vihdillä ja Karkkilalla on jo nyt yhteisenä sosiaali- ja terveystoimintojen järjestäjä Karviainen. Nummi-Pusulan liittyessä Lohjaan, voidaan Karviainen muuttaa ns. "isäntäkunta malliin". Tässä mallissa Vihti toimisi isäntäkuntana ja Karkkila ostaisi nykyiset Karviaisen palvelunsa Vihdiltä. Tämä olisi toimivin ratkaisu tulevillekin vuosille. Karviainen on sen verran suuri että siitä on saatavissa "suuruuden hyödyt", mutta samalla se on sen verran pieni että hallinnon ja byrokratian osuus palveluiden tuottamisessa on mahdollista pitää mahdollisimman pienenä.


4. Maan hallitus yrittää hoitaa kuntatalouden ongelmia aivan väärillä lääkkeillä. Ensin hallitus velvoittaa kunnat tarjoamaan entistä enemmän palveluita kunnille. Sitten sama hallitus leikkaa näiden palveluiden tuottamiseen tarkoitettua valtion rahoitusta. Ja kolmanneksi valtio yrittää nyt silmäänkääntötempulla kiinnittää kuntalaisten huomion kuntien rajoihin, ikään kuin rajoja siirtämällä kaikki ongelmat poistuivat. Hallituksen epärealistiset kuntatalouden säästötavoitteet eivät toteudu oli Suomessa vuonna 2015 sitten 1 tai 301 kuntaa. Mahdoton yhtälö: hallitus lisää julkisia palveluita ja laskee veroja, tilanteessa jossa työssäkäyvien määrä vähenee kovalla vauhdilla.

Kysyä sopiikin, miten vihtiläisten palvelut paranisivat jos velkainen Karkkila liitettäisiin Vihtiin?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vihti, Karkkila, kuntaliitos

Millainen kunnanjohtaja Vihtiin halutaan?

Torstai 26.1.2012 - Eerikki Viljanen

Paikallismediossa, turuilla ja toreilla pohditaan uuden kunnanjohtajan valintaa. Mitä ominaisuuksia uudelta johtajalta odotetaan?

Ohessa paikallislehteen antamani vastaukset siitä, mitä Keskustan valtuustoryhmä odottaa uudelta kunnanjohtajalta.

- Millaista kunnanjohtajaa Vihtiin halutaan?

Vihtiin halutaan motivoitunut, taitava ja kuntamme kehittämiseen sitoutunut
kuntajohtamiskokemusta omaava kunnanjohtaja.

- Miksi kokoomus ja keskusta eivät kannata Myllymäkeä?

Keskustan valtuustoryhmä on käsitellyt hakuprosessia ainakin neljässä
valtuustoryhmämme kokouksessa. Ryhmämme jäsenet ovat kertoneet mielipiteitään
prosessista sekä evästäneet haastattelijoitamme siitä milllaisia ominaisuuksia
uudelta kunnanjohtajalta edellytetään. Haastattelijat ovat nyt työnsä tehneet
ja uskon että kukin haastattelijoista muodosti oman näkemyksensä siitä kuka
hakijoista olisi Vihdille paras kunnanjohtaja. Haastatteluiden jälkeen
kunnanhallituksen jäsenet eivät olleet yksimielisiä parhaasta hakijasta joten
paremmuusjärjestys haettiin äänestämällä. Minä luotan haastatteluissa
mukanaolleiden keskustalaisten arvioon ehdokkaiden paremmuusjärjestyksestä.- Miksi kunnanjohtajan valinta on näin riitainen prosessi?


Haastattelijat ovat tehneet hyvää työtä, ja kunnanhallituksen jatkohaastatteluun valitut Miettinen, Siikaluoma ja Myllymäki olivat kaikki hyviä ehdokkaita. On erittäin hyvä asia, että hakijoita oli runsaasti ja että joukossa oli niin hyviä ehdokkaita - saimme kunnon kilpailun ja kunnon ehdokkaat. Hyvistä ehdokkaista on aina vaikea valita, joten on oletettavaakin, että lopputulos ei välttämättä ole yksimielinen.


Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, Vihti, kunnanjohtaja

Kuntaliiton toiminta kuntauudistuksessa?

Keskiviikko 25.1.2012 - Eerikki Viljanen

Luoteis- Uusimaa tiedusteli tänään minulta Keskustan valtuustoryhmän kantaa Vihdin jäsenyydelle kuntien "etujärjestössä" kuntaliitossa. Ohessa kysymys ja vastaukseni.

Muutamat kunnat Suomessa aikovat jättää Kuntaliiton jäsenmaksun maksamatta, koska niiden mukaan liitto ei hoida kuntien edunvalvontaa suuressa kuntauudistuksessa. Uudistuksessa Vihti on liitetty Lohjaan. Olisiko Vihdin syytä pysyä Kuntaliiton jäsenenä jatkossakin? Mitä hyötyjä Vihti jäsenyydestä saa?

Lopullisia ehdotuksia kuntauudistuksesta ei vielä ole tiedossa. Koska tietoa ehdotuksesta ei ole, asiaan ei ole vielä kuntaliiton lopullista kantaakaan. Joten johtopäätösten vetäminen kuntaliiton toiminnasta kuntauudistuksen yhteydessä on tässä vaiheessa ennenaikaista.  Keskustan valtuustoryhmä ei ole tekemässä ehdotusta Vihdin eroamiseksi Kuntaliitosta. Kuntaliitto on monissa yhteyksissä Vihdille tärkeä tiedon ja tuen antaja. Kuntaliitto on kuntien edunvalvoja, joten vaadimme toki että Kuntaliitto ajaa myös Vihdin kunnan etua.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kunta, vihti

Vihdin ei ole pakko liittyä minnekkään

Keskiviikko 18.1.2012 - Eerikki Viljanen

Kommettini Vihdin Uutisille hallituksen esityksestä, jonka mukaan Vihdin tulevaisuus riippuu kuntaliitoksista.

Tilastojen mukaan Suomen väestö ikääntyy ja maamme huoltosuhde heikkenee tulevina vuosikymmeninä. Maan hallituksen huoli hyvinvointipalveluiden rahoituspohjan kaventumisesta on oikea, mutta lääkkeet ongelman ratkaisemiseksi väärät. Erityisen huonosti hallituksen ajama kuntien pakkoliitosten linjan sopii 1,5 miljoonan asukkaan Uudenmaan maakuntaan. Uudenmaan osalta ratkaisevaa ei ole se onko tällä Suomen mittakaavassa suppealla, mutta erittäin väkirikkaalla alueella kuntia kuusi vai kaksikymmentä. Ratkaisevaa on se miten hyvin kunnallinen päätöksenteko ja demokratia toteutuvat palveluista päätettäessä sekä se miten tehokkaasti ja laadukkaasti kuntalaisten palvelut kyetään tuottamaan.

Vihdinkin kannalta keskeisin lähestymistapa tähän asiaan on oltava kuntalaisnäkökulma eli miten vihtiläisten palvelut parhaiten voidaan turvata ja kehittää niitä edelleen. Tähän asiaan parhaita asiantuntijoita ovat vihtiläiset, eikä norsunluutornista käskyjään jakeleva kuntaministeri ja maan eripurainen hallitus. Vihti osaa parhaiten itse tehdä itseään koskevat päätökset ja kehittää kunnallisia palveluja.

Hallituksen pakkolinjankin edessä Vihdin ensisijainen tavoite pitää olla kuntalaisten lähipäveluiden turvaaminen säilymällä itsenäisenä kuntana. Toinen keskeisin tavoite on se että harjoitamme hyvää yhteistyötä muiden kuntien kanssa.

Omalla palvelutuotannolla ja hyvällä yhteistyöllä alueemme muiden kuntien kanssa saamme tuotettua kattavimmat, tehokkaimmat ja laadukkaimmat palvelut vihtiläisille.


Useat kuntatalouteen ja kuntien palvelutuotantoon perehtyneet tutkijat ovat todenneet että palveluiden tuottamisessa tehokkaimpia ovat 20 000 - 50 000 asukkaan kunnat. Tämän kokoisissa kunnissa palveluiden tuottamisen yksikkökoko on tarpeeksi suuri tehokkaan palvelutuotannon järjestämiseksi. Kuntakoon kasvaessa tästä edelleen, suuruuden hyödyt hukkuvat kuntakoon kasvun myötä moninkertaiseksi kasvavan byrokratian pyörittämiseen. Suurimmissa kunnissa hallinnointi kasvaa lähipalveluiden kustannuksella.
Edellinen hallitus kannusti kuntia yhteistyön lisäämiseen sekä kuntien vapaaehtoisiin liitoksiin. Yhteistyö lisääntyi merkittävästi ja vapaaehtoisia kuntaliitoksiakin tehtiin yli 100. Suurin osa liitoskunnista oli sekä maantieteellisesti että asukasluvultaan pieniä (1000- 2000 asukkaan) kuntia. Liitoksia tehtiin etenkin muuttotappioalueilla joilla väestön ikääntyminen on suurin ongelma. Vihdin lähes 30 000 asukkaan ikärakenne on juuri sopiva palveluiden tuottamiseksi ja turvaamiseksi. Vihti on kasvava, väestöltään nuorekas pääkaupunkiseudun kunta. Me kykenemme parhaiten palvelemaan kuntalaisia omalla päätöksenteollamme, meidän ei ole palveluidemme turvaamiseksi pakko liittyä minnekään.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vihti, kunta, hallitus

Hallituksen yhteinen ideologia, kuntalaisten palveluiden pakkokeskittämien ja karsiminen!

Torstai 8.9.2011 - Eerikki Viljanen

Voimiensa tunnoissa oleva Kataisen- Urpilaisen "six-pack" hallitus julkisti tavoitteensa hävittää 70% Suomen kunnista. Vaalien alla nykyiset hallituspuolueet eivät puhuneet mitään moisesta hankkeesta, mistä lie tämä into tullut?

Hämmästyttävintä tässä on se, että hallituksessa näytetään ajattelevan että kuntalaisten palveluiden tarve katoaa kuntarajoja siirtelemällä. Muutenhan esityksen perustelelut ovat täysin vailla pohjaa. Pääministeri Katainen ja valtionvarainministeri Urpilainen kun lupaavat tällä "karttaharjoituksella" syntyvän miljardisäästöt vuosittain.

Toivon että kuntalaiset näissä "lahdattavissa" kunnissa nostavat esityksestä äläkän. Hallituksen säästöthän syntyvät vain, jos kuntien pakkoliitosten jälkeen kaikki kuntapalvelut keskitetään uusien suurkuntien keskustoihin. Näin se on, miljardeja ei muilla keinoilla säästetä, kuin karsimalla kuntalaisten palveluita todella rajulla kädellä.

Paikallislehtikin tiedusteli kantoja tähän hallituksen hullutukseen, ohessa vastaukseni.


- Mitä mieltä Vihdin päättäjät ovat mahdollisesta kuntaliitoksesta?

Maan hallitus aikoo noudattaa vanhaa "hajoita ja hallitse" oppia. Se haluaa suunnata huomion uusien viivojen vetämiseen kuntakartalle, sen sijaa että keskusteltaisiin kuntien palveluvelvoitteiden ja valtion pienenevän rahoituksen räikeästä ristiriidasta. Jos kuntarakenteella aiotaan ratkaista palveluiden tuottamisen rahoitusongelmat, se voi tarkoittaa vain sitä että samalla palveluita ja palveluverkkoa supistetaan todella rajusti. Kuntakartan karttaharjoituksella kuntia ajetaan tilanteeseen jossa ennemmistöt sitten karsisivat vähemmistön palvelut. Eli Vihdille tullaan todennäköisesti tarjoamaan: Joko teemme kuntaliitoksen Karkkilan kanssa, jolloin vihtiläisten palvelut olisi mahdollista säilyttää tekemällä leikkaukset "vanhan Vihdin enemmistöllä" entisten Karkkilalaisten palveluihin. Tai sitten meidät uhataan liittää tai liitetään Lohjaan tai Espooseen joille sitten tarjotaan mahdollisuutta tehdä leikkaukset "vanhan Vihdin" palvelut omilla enemmistöillään. On toki olemassa kolmaskin vaihtoehto, se että Suomesta tulee suurkuntien Suomi jossa palvelut keskitetään(toki enemmistöjen pätöksillä) vain keskustaajamiin.
Kuten edellä kuvatusta on pääteltävissä, maan hallituksen linjaukset : kuntien vastuiden lisäämiseksi, palveluiden rahoituksen supistamiseksi ja suurkuntien luomiseksi ovat kaikki Vihdin kannalta vahingollisia.

Keskustan valtuustoryhmässä toivotaan maan hallituksen tulevan järkiinsä ja miettivänsä myös kuntalaisten palveluiden tarjonnan ja saavutettavuuden tasapuolisuutta. Meidän ei pidä nyt suunnata energiamme sisäisiin taisteluihin mahdollisten kuntaliitosten suunnasta, vaan siihen että palvelumme säilyvät (parhaiten säilyvät nykyisessä Vihdin kunnassa) Samalla kun odotamme hallituksen palaamista kestäville linjoille, niin meidän pitää keskittyä oman kotikuntamme asioiden hoitamiseen. Se että Vihdin asiat ovat mahdollisimman hyvällä tolalla, se on meidän vahvin tuki ja turva kaikkia hallituksen oikkuja vastaan.

- Tuliko koko asia täytenä yllätyksenä?

Osasin odottaa että hallitus keksii jonkinlaisen hämäyksen, jotta kuntalaiset eivät huomaisi sitä että hallitus leikkaa kaikkien suomalaisten peruspalveluita leikkaamalla kuntien saamia valtionosuuksia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, hallitus, Vihti,

Jokainen kuntalainen on oman arkensa asiantuntija

Torstai 26.5.2011 - Eerikki Viljanen

Minulta tiedusteltiin Keskustan asetelmista tuleviin kuntavaaleihin.

Näin vastasin.

Keskustan tavoitteena on saada monipuolisilla ehdokkailla täysi lista. Ehdokkaiden odotetaan kannattavan Keskustalaisia näkemyksiä Vihdin kunnan kehittämisestä ja palveluiden järjestämisestä. Olemme halukkaita  keskustelemaan kaikkien ehdokkuudesta kiinnostuneiden kanssa, ja kannustankin kaikkia kunnan asioista kiinnostuneita ottamaan yhteyttä. Omaa mahdollista ehdokkuutta ei pidä aristella, sillä jokainen meistä kuntalaisista on asiantuntija ainakin oman elämänpiirinsä asioissa. Ja pääsosin kuntapolitiikka on juuri tällaisien ihmisen kokoisten arjen asioiden parissa toimimista.

Uskon että pääsemme lähtemään kunnallisvaaleihin hyvällä ehdokaslistalla, koska erittäin hankalasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta olemme onnistuneet turvaamaan sekä kuntalaisten palvelut, että henkilöstön aseman.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, Keskusta, Vihti

Elinkeinopolitiikasta

Maanantai 20.12.2010 - Eerikki Viljanen

Valtuustoryhmän puheenjohtaja pääsen suhteellisen usein vastailemaan paikallislehtien ajankohtaisiin kysymyksiin. Ohessa kysymyksiä elinkeinopolitiikasta ja "lyhyet vastaukseni".

1.) Vihdin työpaikkaomavaraisuusprosentti on noin 60. Miten Vihtiin saadaan lisää työpaikkoja? Mitä on tehtävä? Kertokaa ainakin kolme mielestänne parasta keinoa.

Meillä on oltava koko ajan tarjolla yritystontteja monipuolisesti. Monipuolisuudella vastataan yritysten vaateisiin. Eri kokoisia, eripuolilla kuntaa, eritarkoituksiin ( Veikkoinkorpi, Hiekan alue ovat osalle yrityksiä erinomaisia, mutta sijaitsevat pohjavesialueella joten tontteja pitää olla tarjolla myös pohjavesialueiden ulkopuolelta ). Tarjontaa monipuolistavat nyt Kirkonkylä ja Koivissillan alue, sekä uusimpana erittäin merkittävä Palojärven alue. Ns. Vihti-konsepti toimintaa on jatkettava.
Kaikilla yrityksillä ei ole heti kiinnostusta tai mahdollisuutta siirtyä omassa omistuksessa oleviin toimitiloihin, joten vuokratilojen tarjoamisen mahdollisuutta etenkin pienille yrityksille pitäisi miettiä vakavasti.
Asuntotarjonta on pidettävä kunnassa monipuolisena. Saatavilla olisi oltava niin omistus kuin vuokra-asuntoja, niin yhtiömuotoisia (kerros ja rivitalot) kuin omakotitalojakin.
Kunnan on pidettävä aktiivisesti yhteyttä yrityksiin. Markkinoinnilla, yrityskeskustoiminnalla, aktiivisella yhteistyöllä oppilaitosten kanssa (ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi) tuetaan yritysten toimintaedellytyksiä Vihdissä, ja siten vihtiläisten työllisyyttä ja kunnan toimintaedellytyksiä.
Yritysten ja yritysten työntekijöiden toimintaa Vihdissä tuetaan myös pitämällä kunnalliset palvelut hyvinä ja verotasot kohtuullisina. Esimerkiksi monipuoliset mahdollisuudet lasten hoidon järjestämiseen sekä mahdollisuus laadukkaaseen opetukseen tukevat kunnan vetovoimaisuutta niin yrittäjien kuin yritysten työntekijöidenkin ”silmissä”.

Vihdin vetovoimaisuutta parannetaan. Kuvaa kunnastamme on kirkastettava valtakunnan tasolla saakka. Tämä vaatii aktiivisuuden lisäämistä niin luottamushenkilöissä kuin viranhaltijoissakin. Tärkeä askel Vihti-kuvan kirkastamisessa on se, että (uskaltaisimme) olemme rohkeasti ylpeitä omasta kunnastamme. Vihdissä on erittäin paljon hyviä asioita. Niin omassa kuin kunnankin viestinnässä meidän tulee korostaa hyviä puolia, eikä lähteä liikkeelle negatiivisuuden kautta. On toki totta että parannettavaakin löytyy, mutta korostakaamme niitä asioita vasta sitten kun olemme keksineet niihin parannuskeinot. Vihti ei ole mikään PKS:n laidan heittopussi, vaan valtakunnallisessakin mittakaavassa merkittävä kunta ja toimija. meidän kaikkien pitää nyt myös asennoitua niin.

2.) Millaisia työpaikkoja Vihti tarvitsee (teollisia/tuotannollisia,
palvelu-, ict- vai mitä)?


Kaikenlaiset yritykset kelpaavat. Viime vuosina Vihdin palvelut ovat vahvistuneet etenkin palveluiden ja kaupan alalla, ja tämä kehitys jatkunee.
Suunnitteilla olevalle Palojärven alueelle voisi asettua mm. ict-alan yrityksiä. Realistisinta lienee että syntyvät ja mahdollisesti muualta sinne siirtyvät yritykset ovat pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Tällä sektorilla yrityksen koko ei ole rajoittava tekijä.
Vihdin kunta ei toki saa kääntää selkäänsä myöskään enemmän tuotannollisille tai teollisille yrityksillekkään. Tämä on huomioitava etenkin kunnan yritystonttitarjonnassa sekä oppilaitosten koulutusohjelmissa.
Hoiva-alan työpaikat ovat kasvaneet Vihdissä tasaisesti, tälläkin saralla meillä on edelleen kasvupotentiaalia. Matkailualan mahdollisuudet ovat Vihdissä hyvät, niiden hyödyntämisessä on vielä kasvuvaraa. Edelleen vahvistuva lähiruoka- ja luomuruoka ajattelu avaa Vihdille /vihtiläisille kasvunäkymiä myös alkutuotannon puolelta. Vihti on vahva maatalouspitäjä, erittäin suuren markkina-alueen vieressä ja meillä on Vihdissä jo vahvaa osaamista lähi/luomuelintarvikkeiden viljelystä, jalostuksesta ja kaupasta.

3.) Onko Vihdin kunnan nykyinen elinkeinopoliittiinen organisaatio riittävä (kunnanjohtaja, markkinointipäällikkö ja elinkeinoryhmä) vai ei? Onko kunnanhallitus tarpeeksi aktiivinen elinkeinoasioissa? Pitäisikö Vihdissä olla esim. kunnanhallituksen elinkeinojaos? Tai elinkeinolautakunta? Tai elinkeinopoliittinen neuvottelukunta?

Elinkeinopoliittinen organisaatio on riittävä. Kunnanhallituksen ryhmä on toiminut melko aktiivisesti, mutta parannettavaakin varmasti löytyy. Jaoston perustamisesta on käyty keskustelu kh-ssa loppukesästä
ja kunnanhallitus ryhmät päätyivät yksimielisesti siihen lopputulokseen ettei elinkeinojaosta tarvitse perustaa.

4.) Vihdin kunnalla on tuore elinkeinopoliittinen strategia 2010-25. Miten sitä voidaan toteuttaa, kun vuodelta 2011 karsittiin pois mm. Palojärven työpaikka-alueen kehittämisselvityksen ja yrityskartoituksen määrärahat?


Palojärven kehittämiseen on olemassa riittävästi rahaa. Vaikka siihen varta vasten ”korvamerkittyä” määrärahaa ei budjetissa olekaan, alueen kehittäminen, kaavoitus ja alueen suunnittelu etenevät kuten strategiassa on suunniteltu.
Kuntamme menestyksen kannalta keskeistä on se, että Vihdin asioita tuotaisiin esille mediassa, viranhaltijaorganisaatiossa ja poliittisissa piireissä huomattavasti positiivisemmassa sävyssä. Vaikka parannettavaa löytyy, huomio pitää siirtää epäkohtien etsimisestä vahvuuksien korostamiseen.
Meidän pitää korostaa kuinka hyvä paikka Vihti on elää, asua, tehdä työtä ja yrittää. Meidän pitää korostaa miten yritystoimintaa tuetaan ja miten toimintoja ollaan kehittämässä. Avoimesti voimme kehua mm sitä miten nopeasti voimme tarjota yritys tai asuintontteja, taajamasta tai haja-asutusalueelta. Meidän ei pidä vähätellä sitä miten lähellä pääkaupunkia olemme, miten hyvät ja lyhyet etäisyydet meiltä lentokentälle satamiin ym. Väheksyä ei pidä myöskään vapaa-ajan vieton ja harrastamisen mahdollisuuksiamme. Tarjontaamme kuuluu mm. kaksi jäähallia, palloiluhalli, Nummelan harjun ja Nuuksion tarjoamat puitteet luonnossa liikkumiseen, 2 golfkenttää, 2 frisbee golfkentäää, laskettelumahdollisuudet, mikroautorata. Vihdissä on myös erinomaiset veneily ja kalastusmahdollisuudet sekä laaja ja kaunis luonto.
Mainostamiseen ja positiiviseen asenteeseen pitää panostaa. Kunnallamme on tarjota todella paljon erilaisia mahdollisuuksia, meidän on nyt ymmärrettävä se. Meidän pitää olla rohkeasti ylpeitä itsestämme ja kunnastamme, tämä ei ole uhoa tai ylimielisyyttä- vaan ymmärrystä sille kuinka erinomaisessa kunnassa elämme.
On hyvä huomioida, ettei kukaan markkinoi omia tuotteitaan toteamalla ”tästä nyt puuttuu se ja tuo ominaisuus”. Tämä pätee myös kunnan markkinointiin (jota omalta osaltaan tekee jokainen kuntalainen), kuntaakaan ei pidä markkinoida sen mahdollisia kehittämiskohteita korostamalla. Vihti on jo pitkään ollut houkutteleva asuinkunta, tämän todistaa jo pitkään jatkunut muuttovoittomme. Nyt meidän on saata päälle samanlainen draivi työpaikkojen suhteen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, vihti, yritykset

Kommenttia kaavoitus keskusteluun, kylät ovat Vihdin vetovoimatekijä

Keskiviikko 20.10.2010 - Eerikki Viljanen

Vihdin kunnan kaavoitusohjelman uudistaminen on kummuttanut kiivaita kannanottoja. Keskusteluhan on aina hyvästä, varsinkin jos faktat keskustelun taustalla ovat oikein. Tässä tapauksessa keskustelu on kuitenkin "lähtenyt laukalle" ennen aikojaan.

Tässä kommettini paikallislehteen aiheesta.

Kaavoitusohjelmaa ole käsitelty/hyväksytty vielä kunnanhallituksessa tai valtuustossa. Eli kyse on ehdotuksesta kaavoitusohjelmaksi.
Valittavissa on oltava edelleen asuinpaikka omien halujensa mukaan joko taajamista tai haja-asutusalueilta. Tavoitteena on oltava, että Vihdissä on tarjolla erilaisia hinta-laatusuhteeltaan hyviä asumispaikkoja niin taajamista kuin haja-asutusalueilta.


Kunnan strategiassa ja palveluverkkosuunnitelmassa on linjattu, että haja-asutusalueen kylät pidetään elinvoimaisina ja niitä kehitetään. Myös taajamia pitää kehittää ja varmistaa, että Nummelan lisäksi myös Vihdin kirkonkylä, Ojakkala ja Otalampi pysyvät kehityksen tahdissa. Eli haja-asutusalueita ja taajamia pitää kehittää rintarinnan.

Haja-asutusalueet ovat osa Vihdin vahvuutta. Tästä käy esimerkiksi Vihdin viime aikoina saama myönteinen julkisuus Jokikunnan koulun ja Vihtijärven kylän ansiosta.

Kylät ovat Vihdin vetovoimatekijä, ja niiden moderniutta ja modernia yhteisöllisyyttä pitäisi kyetä hyödyntämään nykyistä enemmän. Kuntien välisessä kilpailussa Vihdin kylien tarjoama luonnonrauha, sopivat ja riittävän tilavat tontit ovat kunnallemme todellinen kilpailuvaltti.


Haja-asutusalueita kannattaa kehittää ja kaavoittaa hallitusti. Useimmilla kylillä asukasluku voi kasvaa ilman kunnan välitöntä investointipainetta, hyödyntämällä esim. jo olemassa olevaa koulukapasiteettia. Kunnan asukasluvun ja sitä kautta verokertymän kasvattaminen ilman tarvetta suuriin investointeihin koituu kaikkien kuntalaisten eduksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kaavoitus, Vihti, kylät

Kunnan taloudesta

Keskiviikko 23.6.2010 - Eerikki Viljanen

Paikallislehti esitti kysymyksiä kunnan taloudelliseen tilaan liittyen.

1) Miten tästä taloudellisesta suosta noustaan ylös, kun valtuusto
ei ollut valmis tekemään hankalia päätöksiä esim. palveluverkosta
tai Karviaisen toimipaikoista?

- Kunnan tulopohjan vahvistaminen on kaikkein keskeisin talouden
vakauttamisen lähde. Nyt kun palveluverkko-asia on vihdoin saatu
käsiteltyä, niin kaikki voimavarat on kohdistettava tulopohjan
vahvistamiseen. Aktiivinen Vihdin markkinoiminen yritysten
sijaintipaikkana, nykyisten yritysten tukeminen sekä työllisyyttä
tukevat toimet ovat ainakin käytettäviä toimenpiteitä.

- Valtuusto teki päätöksiä palveluverkosta. Päätettiin ettei kouluja
nyt suljeta, minkä johdosta ainakin koulupuolen kustannusrakenne
lienee suhteellisen tarkasti tiedossa tulevalle vuodelle. Näin
tarkkaa kustannustietoa ei olisi käytettävissä jos kouluverkkoa
olisi muutettu radikaalisti. Vuoden 2010 aikana kasvatus- ja koulutuslautakunta tarkastelee
oppilaaksiottoaluemuutosten mahdollisuuksia. Siinä yhteydessä voidaan
tutkia, olisiko ns. tyhjiä koulupaikkoja mahdollista täyttää eli
voisiko nykyistä kouluverkkoa käyttää tehokkaammin..
Meillä on nyt myös olemassa tilakapasiteettia, jos jossain
koulukiinteistössä esimerkiksi tapahtuu vesivahinko- näin meidän ei
tarvitse heti automaattisesti turvautua tilapäisjärjestelyihin.
Kouluverkossa on myös "kasvuvaraa", joten muuttovoitto ei
välttämättä tarkoita useita välittömiä kouluinvestointeja.

- Karviaisen kohdalla tehtiin hankala päätös. Luopuminen kirkonkylän
terveysasema-peraatteesta on Vihdin mitassa jopa radikaali päätös.
Karviaiselle jäi laajat valtuudet tehdä ehdotus kirkonkylälle
sijoittuvan uuden terveydenhuollon toimipisteen sijainnista sekä
toimintaperiaatteesta. Näin Karviaisella on valtuudet ehdottaa
kirkonkylälle taloudellisesti ja toiminallisesti sopivaa yksikköä.

- Päätimme myös, että kirkonkylän terveysaseman tiloihin on mahdollista
sijoittaa lasten ja nuorten palvelukeskus. Näiden toimintojen
keskittämisen myötä Karviaisen lasten ja nuorten palvelulinjan menot
pitäisi saada paremmin kuriin, ja myös ennalta ehkäisevän työn
mahdollisuuksien pitäisi parantua ja säästöjä syntyä sitäkin kautta.

- Lisäksi päätimme, että selvitetään mahdollisuus jättää hammashoitola
lukiolle seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Siten säästetään ainakin 225
000€ – sen verran maksaisi hammashoitolan muuttaminen luokkatiloiksi.

- Otalammen neuvolan tilojen kulut pienentyvät tuntuvasti heinäkuusta
lähtien, koska tilojen käyttöä on tehostettu: kaksi alusta saakka
tyhjillään olevaa huonetta on otettu päiväkodin käyttöön. Neuvolan
lakkauttaminen ei olisi myöskään juurikaan säästänyt
henkilöstöpuolella, koska ainoa työntekijä olisi vain siirtynyt
kirkonkylän perhekeskukseen ja tilaakin hän olisi tarvinnut siellä
huoneen verran, kuten Otalammellakin.

- Lisäksi on hyvä muistaa, että Karviaisen tilasuunnitelma ei tuo
välitöntä säästöä, vaan ensin kasvavat investointikulut, ja juuri
investointeja meidän pitää harkita nyt erityisen tarkasti.


2) Jos palveluverkosta ei voi tinkiä, mistä voidaan tinkiä ja säästää?

- Koko kustannusrakenne pitää käydä tiiviisti lävitse. Rakennetta ja
toimintaa pitää tarkastella kokonaisuutena, mitkä toiminnat on
tarkoituksenmukaista tehdä ns. "omanatyönä", mitkä kentien tuottaa
ostopalveluna. Esimerkiksi teknisen puolen työt ja työvoimankäyttö
on käytävä kokonaisuudessaan lävitse. Keskeistä ei ole kaikkien
toimintojen supistaminen, vaan voimavarojen oikea kohdentaminen.

- Varsinkin tässä taloudellisessa tilanteessa kaikki investoinnit on harkittava erittäin perusteellisesti, suunniteltava hyvin ja toteutettava sujuvasti. Tästä on puhuttu jo kauan mutta edelleen parantamisen varaa on.

3) Onko olemassa säästämisen ja lomautusten ohella muita keinoja,
joilla Vihdin talous saadaan kuntoon?

- Kaikki mahdolliset ns. "vapaaehtoiset" säästömahdollisuudet on
käytettävä hyväksi. Hyvänä esimerkkinä on työntekijöiden
mahdollisuus vaihtaa lomarahat lisälomapäiviksi.

- Kunnalla on myös suhteellisen suuret "raakamaa" varat, jotka on
nyt saatava jalostettua ja kaupaksi.

- Kunnan ulkopuolisen rahoituksen saamisen mahdollisuudet on
selvitettävä, onko esimerkiksi rakennusinvestointeihin mahdollista
saada nykyistä suurempi osuus ulkopuolista rahoitusta.

- myös tuloveroprosentin korottamista tulee miettiä osana kunnan
tulopohjan ja sitä kautta talouden vahvistamista.

- Yleinen talouskehitys vaikuttaa välillisesti todella paljon
Vihdinkin kunnan talouskehitykseen. Talouskehitys ei ole valtuuston
käsissä, mutta kuntalaisten tulojen kääntyminen kasvu-uralle olisi
kuntataloudenkin kannalta erittäin toivottava asia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vihti, kunta, hallitus

Korjataanko Vihdin uimahallia, jos- niin miten?

Tiistai 25.5.2010 - Eerikki Viljanen

Keskustelu Vihdin uimahallin korjauksen aikataulusta yltyy. Kommentoin aikataulua ja uimahallin asemaa peruspalveluiden tuottajana seuraavalla lailla.

Uimahalliin suunniteltu toiminnan jatkumisen kannalta välttämätön noin 115,000,- korjaus voitaneen toteuttaa. Suunnitelma pitää sisällään lastenaltaan yläpuolisen lämpöeristeen ja akustiikkalevyjen vaihdon sekä isonaltaan kattolevyjen puhdistuksen ja yläpohjan lämpöeristeiden parantamisen ja joitakin muita pienehköjä yksityiskohtia. Jos toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömien remonntitöiden lista jostain syytä kasvaisi edellämainittuja laajemmaksi, tulee mahdollista remonttia harkita erittäin tarkoin.

Kunnan palvelutuotannossa peruspalveluiden turvaaminen on kuitenkin aina tärkeintä. Tässä erittäin tiukassa taloudellisessa tilanteessa, ei uimahallin laajamittaiseen esimerkiksi 500 000- 1 000 000 euron remontointiin voida lähteä.

Uimahallitoiminnan jatkuminen Vihdissä on erittäin toivottavaa. Keskustan valtuustoryhmäkin tiedostaa että uimahalli palvelee laajaa ja monipuolista käyttäjäkuntaa, uimataidon oppiminen on lapsille tärkeää aivan yhtälailla vesiliikunta on ikääntyneille hyvä ja tärkeä kunnonylläpitämisen väline. Väheksyä ei pidä myöskään kilpailu-uimareittemme saavutuksia, sekä niiden positiivisia vaikutuksia kuvaan kunnastamme.

Suunitelmien mukaisesti toiminnan jatkuminen pystyttäisiin toistaiseksi turvaamaan edellä mainituilla 115 000 euron korjauksilla. Mahdollisia suurempia investointeja tulee tarkastella osana Vihdin kunnan koko invesotintiohjelmaa. Kuntapalveluiden investointipaine on jo nyt Vihdin taloudelliseen kantokykyyn nähden huomattavan suuri peruspalveluidenkin turvaamisen kannalta, siis esimerkiksi koulujen ja päiväkotien osalta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, Keskusta, Vihti

Huomiota kunnan talousarviosta vuodelle 2010

Sunnuntai 29.11.2009 - Eerikki Viljanen

Muutamia huomiota budjettivaltuustosta, ja sitä edeltäneestä valtuustoinfosta.

- Kunnanhallitus muutti kunnanjohtajan budjettiehdotusta ja virkamiehet saivat tehtäväkseen laatia suunnitelmia lisäsäästöjen aikaansaamiseksi.

- Valtuusto-infossa esitetyt virkamiesten esitykset kielivät siitä, ettei aitoa yritystä uusien ratkaisujen löytämiseen oikein ollut.

- Tätä kuvastaa ehdotukset esim. pahvilautasten käyttöönotosta kouluruokailussa, 600 oppilaan ja 100 hoitopaikan päiväkodin sulkemisesta säästöjen aikaansaamiseksi. Lahtilistalla vilahteli myös koko kulttuuri - ja museopuoli, uimahalli, kirkonkylän kirjasto, kirjasto-auto sekä kirkonkylän nuorisotilat.

- Halukkuutta sen sijaan löytyy aina lähikoulujen lopettamiseen, arvio niiden lakkauttamisella saatavasta säästöstäkin tuntuu riippuvan säästötarpeesta. Koulusäästöt sopivat ehdotukseksi joka ongelmaan. Viimeisimmän koulukeskustelun yhdessä vaiheessa esitettiin jopa että kouluverkon tiivistämisellä olisi aikaan saatavissa jopa 36 opettajan vähennys kunnan henkilöstöön. Kysyä sopii, mikä olisi ryhmäkoko, jos nykyisistä opettajista 36 irtisanottaisiin? Todellinen ”henkilöstösäästö” lienee enneminkin 5 kuin 35. Uskon myös että viimeistään hurjimpien säästölukujen tavoittelu saisi myös suunnitelmissa jäljelle jäävien koulujen vanhemmat ja opettajat huolestumaan oikein toden teolla. Kysyä voi myös, että mitä tai keitä sitten syytettäisiin jos Vihti-lisä ja kyläkoulut olisivat jo lopetettu? Syntipukki löytyisi varmaan koulukuljetuksista, jotka olisivat aivan ”äkisti” nousseet huimasti.

- On nimittäin erittäin mahdollista että koulujen lakkautusten jälkeen koulukuljetuskustannukset nousisivat arvioitua korkeammalle. Sillä ainakaan kaikilta osin kouluverkkoselvityksen kuljetuskustannusten arviointi ei todellakaan osu maaliinsa. Siinä esimerkiksi todetaan, että Oinasjoen koulun oppilaista kuljetusoppilaita on nyt 24, ja lakkautuksen jälkeen kaikki. Se on totta että lakkautuksen jälkeen kaikki oppilaat olisivat kuljetusoppilaita, mutta pohjatieto ei ole totta. Pitkään odotetun alikulkukäytävän valmistumisen jälkeen koulun oppilaista koulukuljetusten piirissä on vain 2, ei siis 24 oppilasta.

- Kunnan taloustilanne on vakava, se on fakta. Mutta paikkaisiko kyläkoulujen ja kirkonkylän kirjaston lakkauttaminen taloudellisen taantuman verotuloihin tekemän aukon, ei varmasti!
Ymmärrän kyllä sen, että on taktisesti järkevää ajaa koulujen lakkautuksia silloin kun kunta kärsii verotulojen taantumisesta. Jos ja kun verotulot, ja sitä kautta kunnan tulot taas elpyvät, voidaan kunnan paraneva talous laittaa kouluverkkopäätösten ansioksi. Mutta tässä tilanteessa kunnan olisi taloudellisestikin järkevää toteuttaa juuri hyväksymäänsä kuntastrategiaa. Strategiassa puhutaan mm. elinvoimaisista ja vireistä kylistä. Miksi kunta sitten ei kaavoita, tai edesauta uusien kuntalaisten sijoittumista jo olemassa olevan palveluverkon äärelle? Vihdissä on paljon alueita, jotka pystyisivät ottamaan vastaan uusia asukkaita ilman että kunnan tarvitsisi investoida palveluverkkoon. Lisäksi on alueita, jonne uusien kuntalaisten vastaanottaminen vaatisi kunnalta investointeja, mutta samoilla alueilla kunnalla on myös mm. jo valmiina olevia tontteja joiden myynnillä investointikustannuksia voisi kattaa.

- Erityishuomion kunnanjohtajan säästöehdotuksessa saa vihti- lisän lakkauttamisesta lasketut säästöt. Ehdotus lähtee siitä, että kaikki vihti- lisällä (2400€/lapsi/vuosi) kotona hoidetut lapset säilyisivät kotihoidossa, vaikka lisä- poistuisi. Siis kaikki Vihti-lisää saaneet, sekä heidän hoitoikäiset sisaruksensa säilyisivät kotihoidossa kuten tähänkin saakka. Tämä säästö ehdotus ei tosin muusta voi lähteä, sillä alle kaksi vuotiaan hoitokustannus kunnallisessa päivähoidossa on kunnalle noin 15 000 euroa. Eli jos nyt Vihti-lisällä kotona hoidettavista palaisi päiväkotiin noin joka viides, niin Vihti-lisän poistopäätös kasvattaisi kunnan kustannuksia noin 350 000 eurolla. Eli taloudelisesti säästö voisi tulla kunnalle välittömästi todella kalliiksi, puhumattakaan siitä mitä useamman sadan lapsen palaaminen päivähoitojärjestelmän piiriin tarkoittaisin ryhmäkoille tai kunnan investointitarpeille.

- Vihti-lisä asiassa Keskustan valtuustoryhmä oli ainoalla luontevalla kannalla. Valtuuston voimassa olevaa päätöstä ei kumottu. Päätöksen ydin on se, että tämän vuoden maaliskuusta voimassa ollut vihti-lisän korotus pidetään voimassa, ja se vaikutuksista tehdään selvitys vuonna 2010. Tämän selvityksen pohjalta sitten arvioidaan pitääkö Vihti-lisään tehdä jotain muutoksia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kunta, Keskusta, Vihti, Viljanen