Hallituksen veropäätökset iskevät kipeästi autoilevan omakotiasujan talouteen

Perjantai 13.10.2023 - Eerikki Viljanen

Puheeni eduskunnassa 12.10.2023

Arvoisa rouva puhemies! Tässä keskustelussa hallituksen esityksestä valtion talousarvioksi on puhuttu paljon valtion menoista ja tulonsiirroista, valtion tulopuoli on jäänyt huomattavasti pienemmälle huomiolle. Niissä puheenvuoroissa, joissa on puhuttu valtion tuloista, pääroolissa ovat olleet henkilöiden tuloverot. Vähemmälle huomiolle ovat jääneet hallituksen todella merkittävät esitykset verotuksen kiristämiseksi.

Arvoisa rouva puhemies! Hallitus on nyt kiristämässä merkittävästi kiinteistöstä maksettavaa veroa nostamalla tonttien maapohjasta maksettavan kiinteistöveron alarajaa huomattavasti korkeammalle tasolle kuin millä se esimerkiksi valtaosassa Uudenmaan kunnista nyt on. Tämä valtiovarainministeriön ajama hallituksen ja hallituspuolueiden kannattama lakiesitys nostaa tavallisen uusmaalaisen pientaloasujan veroja jopa sadoilla euroilla vuodessa.

Tämän budjettiesityksen osalta olen erityisen huolissani hallituksen esityksen yhteisvaikutuksista omaa autoaan työmatkoihinsa käyttävälle omakotitalossa asuvalle uusmaalaiselle. Esimerkiksi Uudenmaan kehyskunnista pääkaupunkiseudulle töissä kulkeville on näillä hallituksen esityksillä tulossa merkittävä verotuksen kiristys. Hallituksen esitys autoilun ja työmatkavähennyksen leikkaamisesta maksaa jopa satoja euroja vuodessa työmatkansa autolla tekeville, eikä muutaman sentin lasku bensaveroon tätä kompensoi alkuunkaan, meillä kun ei edes ole mitään takeita siitä, tuleeko tämä muutaman sentin bensaveron alennus näkymään ollenkaan edes pumppuhinnoissa. Mutta tuloverotuksen kautta tehtävä työmatkavähennyksen heikennys tulee varmasti näkymään kaikkien heidän kukkarossa, jotka joutuvat omaa autoa merkittävissä määrin työmatkoihinsa käyttämään. Yhtä varmaa on se, että uusmaalaisten lompakkoon tulee tekemään loven myös kiinteistöverotuksen kiristyminen, johon siis useimmat Uudenmaan kunnat ovat pakotettuja hallituksen tekemän alarajan noston vuoksi. Esimerkiksi kotikunnassani Vihdissä hallituksen lähettämä lisälasku on monille pientaloasujille parisataa euroa vuodessa, naapurikunnassa Lohjallakin toistasataa. Nyt esitettyjen veronkiristysten yhteisvaikutus on siis merkittävä. Kiinteistöveron kiristyksen ja autoilun kustannusten nostamisen yhteisvaikutus on satoja euroja vuodessa. Eihän tällaisesta ennen vaaleja ollut mitään puhetta.

Arvoisa rouva puhemies! Aika vähän täällä salissa on tähän mennessä puhuttu tästä asumisen kustannusten nostamisesta kiinteistöveron kautta. Väistämättä tuleekin mieleen, että hallituksen talousneuvotteluissa kukaan ei ole seurannut eri puolilta tulevien ehdotusten kokonaisvaikutusta tavalliseen ihmiseen, ahkeraan työssäkäyvään kansalaiseen. Vahinko on luontevin selitys sille, että etenkin autoa tarvitsevalle pientaloasujalle kasataan nyt tuhteja lisälaskuja tämän hallituksen taholta, joka puheissaan on linjannut palkitsevansa ahkeruudesta ja arvostavansa omakotiasumista.

Arvoisa rouva puhemies! Näitä veronkiristyksiä, joita edellä luettelin, ei korvata hallituksen ajamalla palkkaverotuksen kevennyksellä, tai no, korvataan nämä leikkaukset hyvin tienaaville, suurituloisille, koska palkkaverojen kevennykset ovat niin euromääräisesti kuin prosentuaalisesti suurimmat yli 14 000 euroa kuukaudessa ansaitsevilla — ministerin tuloluokassa tuo veronalennus on noin 1 400 euroa vuodessa.

Arvoisa rouva puhemies! Hallituksen talousarvioesityksessä on paljon hyviäkin asioita, mutta linjaa, jolla parhaiten tienaavat saavat ison veroalen ja autoilevalle keskituloiselle pientaloasujalle lankeaa tuntuva verotuksen kiristys, on erittäin vaikea hyväksyä.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: puheet, vihti, uusimaa, autoilu, talous

Yksityisteiden avustusjärjestelmää tulee parantaa

Tiistai 27.9.2022 - Eerikki Viljanen

Valtuustoaloite yksityisteiden avustusjärjestelmän parantamiseksi Vihdissä

Vihdin Kunnan kokoustallenne. 

Laajassa Vihdin kunnassa yksityistiet muodostavat kuntamme viihtyvyyden ja elinvoiman kannalta keskeisen verkoston, Vihdin hiussuoniston. Yksityistiet ovat teitä, joille on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat.

Yksityistielain 84§:n mukaan ”kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta”. Vihdin kunta myöntää vuosittain yksityisteille kunnossapitoavustusta ja perusparannusavustusta määrärahojensa puitteissa. Kunnossapitoavustuksesta päättää elinvoimalautakunta. Perusparannusavustuksista tehdään päätökset hallintosäännön mukaisesti viranomaispäätöksin.

Kunnossapitoavustuksiin on Vihdissä jo useamman vuoden ajan varattu kunnan talousarvioon 120 000 euroa ja perusparannusavustuksiin 25 000 euroa. Kunnossapitoavustusta on vuosittain hakenut noin 130-150 tiekuntaa ja saanut 115-130 tiekuntaa. Kunnan myöntämät avustukset ovat kattaneet suoritettujen kunnossapitotoimien kustannuksista 10-20 prosenttia.

Vuonna 2021 kunnossapitoavustusta hakeneiden tiekuntien kunnossapitokustannusten yhteenlaskettu summa edellisellä tilikaudella oli 734 649,51 euroa ja kunnossapidettävän tien yhteispituus noin 324 kilometriä. Avustusprosentiksi muodostui 16,385 prosenttia. Perusparannusavustusten myöntäminen on aina tapauskohtaista, avustusprosentti ei ole noussut korkealle.

Vihdin kunnan kannalta yksityistiet ja niiden käytettävyys ovat elinehto. Kunnan kannalta erikoisasemassa ovat yksityistiet, joilla on merkittävää läpiajoliikennettä. Niitä käyttävät valtaosaltaan muut kuin kyseisten teiden tieosakkaat, mutta tieosakkaat vastaavat niiden ylläpidosta ja maksavat yli 80 prosenttia kustannuksista. Tilanne on tieosakkaiden ja teiden kunnossapidon kannalta kestämätön.

Tilanteen korjaamiseksi me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vihdin kunta uudistaa yksityisteiden kunnossapitoon ja korjaukseen myöntämiensä avustusten ehdot sekä korottaa oleellisesti avustustasoa. Avustusehtoihin tulisi sisällyttää teiden luokittelumalli, jossa huomioitaisiin niin tien varrella sijaitsevien kiinteistöjen määrä ja käyttötarkoitus kuin etenkin muiden kuin tieosakkaiden suorittama ns. läpiajoliikenteen määrä. Hyviä esimerkkejä/malleja teiden luokittelusta ja avustusjärjestelmän osumatarkkuuden parantamisesta löytyy esimerkiksi Kirkkonummen kunnalta tai Kouvolan kaupungilta.

 

Vihdissä 26.9.2022

 

Eerikki Viljanen

Keskustan valtuustoryhmä

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Yksityistiet, Vihti

Valokuituverkko koko Vihtiin

Tiistai 7.6.2022 - Eerikki Viljanen

Eilisessä Vihdin kunnanvaltuuston kokouksessa jätimme valtuustoaloitteen koko kunnan kattavan valokuituverkon rakentamisesta. 

Puheen voit lukea alta tai kuunnella aloitteen esittelyn alla olevalta videolta. Video Vihdin kunnan kokous taltiointi.  

Valtuustoaloite koko Vihdin kattavan valokuituverkon rakentamiseksi

Vihdin kunnan menestyksekkäässä, yli 500–vuotisessa historiassa on nähtävissä monia merkkipaaluja, joissa kunnan toimilla on ollut kiistaton roolinsa. Esimerkiksi vuoden 1968 kuntakokouksessa päätettiin suhtautua myönteisesti suunnitellun, Vihtiä halkovan, Hanko-Pietari -rautatien rakentamiseen. Rautatien ja sen asemien merkitys Vihdin kunnan myönteiseen kehittymiseen näkyy mm. kuntamme kasvuna. Merkittäviä kehityssysäyksiä kunnallemme ovat olleet niin ikään 1960-luvulla valmistunut, Suomen ensimmäinen moottoritie sekä sen jälkeen rakentunut II-tiekin.

1800- ja 1900-luvuilla kuntamme kehittymiselle ja kasvulle on ollut keskeisintä fyysisten valtaväylien toimivuus kunnan sisällä ja täältä etenkin pääkaupunkiseudun suuntaan. Hyvät liikenneyhteydet ovat tärkeässä roolissa myös tulevaisuudessa. Kannatamme vankasti Turun tunnin junan rakentumista ja säännöllisen raidehenkilöliikenteen ulottamista Vihtiin.

Tunnin junan ja muiden fyysisten liikennehankkeiden lisäksi meidän pitää huolehtia siitä, että Vihdillä ja vihtiläisillä on sujuva ja häiriötön pääsy myös tiedon valtateille.  Tulevaisuudessa hyvin toimivat tietoliikenneyhteydet ovat keskeinen kuntien ja kaupunkien veto- ja pitovoimatekijä.  Toimivat tietoliikenneyhteydet voidaan turvata useammilla eri tavoilla. Valokuituyhteys on kuitenkin tavoista varmin ja tulevaisuuskestävin.

Tänään 6.6.2022 tuli julki Vihdin historian suurin investointi, Microsoftin datakeskuksen rakentaminen Rostin yrityspuiston alueelle. Datakeskukset ovat tämän hetken ja tulevaisuuden tiedon valtatien asemia ja solmukohtia. Hanke nostaa Vihdin maailman kartalle ja muuttaa kertalaakista koko Vihdin tulevaisuuden näkymät.

Microsoftin palvelinkeskushanke liitännäisineen kasvattaa koko Suomen vetovoimaa, parantaa tietoliikennevalmiuksia ja käyttövarmuutta. Meidän tulee kuntana toimia samoin ja varmistaa kuntalaisten hyvät tietoliikenneyhteydet.

Vihdin kunta on tehnyt selvityksiä ja suunnitelmia koko kunnan kattavan valokuituverkon rakentamiseksi. Kunnan ponnistelut eivät kuitenkaan ole edenneet konkretiaan monista eri syistä.

Me allekirjoittaneet valtuutetut ehdotamme, että Vihdin kunta ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin koko kunnan kattavan valokuituverkon rakentamiseksi. Hanke sopii mitä parhaiten Vihdin kunnan uuteen imagoon, se palvelee asukkaita, yrityksiä ja koko yhteisöä. Kohtuuhintainen ja häiriötön valokuituyhteys kasvattaa Vihdin vetovoimaa, pitovoimaa ja asukasviihtyvyyttä.

Uskomme, että valokuituverkkoon investoidut eurot  osoittautuvat kunnalle taloudellisesti kannattavaksi. Toimivat tietoliikenneyhteydet ovat tulevaisuutemme elinehto ja haluamme, että tuo tulevaisuus on mahdollisimman valoista meille nykyisille ja kaikille tuleville vihtiläisille.

 

Vihdissä 6.6.2022

 

Eerikki Viljanen

Keskustan valtuustoryhmä 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Valokuitu, Vihti

Vihti tunnetuksi somen kesäkilpailulla

Maanantai 9.5.2022 - Eerikki Viljanen

Valtuustoaloite Vihdin kunnan näkyvyyden parantamiseksi sosiaalisessa mediassa

 

Sosiaalisella medialla on yhä suurempi vaikutus siihen, millainen mielikuva esimerkiksi yrityksestä tai paikkakunnasta ihmisten mielissä syntyy. Kuntienkin on nyt oltava läsnä siellä, missä mielikuvia rakennetaan. Vaikka Vihdin kunnan viestinnän henkilöstöresurssit ovat juuri kolminkertaistuneet, ne ovat silti someviestintään varsin rajalliset. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että saamme kaikki vihtiläiset levittämään positiivista viestiä mainiosta kunnastamme sosiaalisissa medioissa.

Koska sosiaalisen median alustoja on monia, kuntakuvaa vahvistavaa viestiä olisi hyvä pyrkiä kokoamaan eri kanavissa yhtenäisen aihetunnisteen/-tunnisteiden alle, ja kannustamaan kuntalaisia näiden aihetunnisteiden käyttöön.

Sosiaalisessa mediassa aktiivisuus vaihtelee kausittain. Samalla aihetunnisteella tehtyjen julkaisujen määrä ruokkii julkaisun näkyvyyttä. Kuntamme vuoden kiinnostavin kausi kesä on jo kohta käsillä. Ehdotamme, että kunnan somenäkyvyyden parantamiseksi selvitettäisiin mahdollisuutta, esimerkiksi yhdessä paikallisten yrittäjien ja yhteisöjen kanssa, kilpailun lanseeraamiseksi tulevan kesän ajaksi.

Kilpailu voisi esimerkiksi olla sellainen, että osallistua voisi kuka tahansa, millä tahansa somen pääalustalla. Osallistumiseksi laskettaisiin positiivinen kesäjulkaisu Vihdistä ennakkoon sovitulla aihetunnisteella. Tehokkainta olisi käyttää yhtä aihetunnistetta, esimerkiksi #visitvihti tai #vihtimainittu tai #vihtitutuksi.

Kaikkien postaajien kesken voitaisiin syyskuun alussa esimerkiksi arpoa paikallisten yritysten tuotteita tai palveluita postaajien kesken.

Kilpailun yksityiskohtaisessa suunnittelussa on hyvä tutkia myös mahdollisuutta kilpailun järjestämisestä kunnan tukemana, mutta jonkin toisen tahon toimiessa varsinaisena järjestäjänä.

Oleellisinta ei ole minkä muotoinen kilpailu olisi tai kuka sen järjestäisi. Keskeistä on se, että mainiolle kunnallemme on saatava nykyistä enemmän myönteistä somenäkyvyyttä. Helpoiten ja halvimmalla näkyvyys kasvaa saamalla vihtiläiset jakamaan ilosanomaa Vihtimme erinomaisuudesta. Kilpailu voisi olla yksi keino saada laajemmat joukot mukaan kuntamme näkyvyyden kasvattamiseen.

 

Vihdissä 9.5.2022

 

Keskustan valtuustoryhmä

Eerikki Viljanen

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vihti, visitvihti

Vihdin kunnanvaltuusto puhaltaa yhteen hiileen

Maanantai 13.12.2021 - Eerikki Viljanen

Vihdin kunnanvaltuuston kokous 13.12.2021, päätössanat

Kiitos kuluneesta vuodesta, kiitos niin edelliselle valtuustolle alkuvuodesta ja teille, jotka kesällä otitte vuorostanne Vihdin kehittämisen viestikapulan. Kuntastrategian päivitys etenee, lautakuntien, hallituksen, valtuuston ja muiden toimielimien työ on saatu syksyn aikana rullaamaan mallikkaasti. Toki pitää todeta, että jonkin verran alkumatkalla on pomppujakin ollut, mutta mielestäni ne ikään kuin kuuluvat lajin kuvaan.

On tärkeää, että asioista keskustellaan valmistelun ja päätöksenteon yhteydessä, voidaan olla erimielisiä, tehdä vastaesityksiä ja tarvittaessa sitten vaikka äänestää. Mutta oleellista on, että asioita saadaan eteenpäin, että mahdollisten äänestystenkin jälkeen sitten sitoudutaan viemään asioita eteenpäin ja katsomaan yhdessä eteenpäin.

Tärkeintä on säilyttää halu kehittää kuntaa, rakentaa yhteistyötä ja etenkin toimia asemiemme mukaisesti kunnioittaen kuntalaisia, kunnan työntekijöitä/ viranhaltijoita ja etenkin toinen toisiamme.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vihti, kunnanvaltuusto

Uudenmaan erätulet Vihdissä

Lauantai 27.11.2021 - Eerikki Viljanen

Uudenmaan erätulet Vihdissä 27.11.2021, Vihdin kunnan tervehdys ja avaussanat

 

Arvoisa ministeri, arvoisa kansanedustaja, arvoisat metsästäjäsiskot ja -veljet, hyvä yleisö,

Minulla on Vihdin kunnan puolesta ilo ja kunnia lausua teidät kaikki tervetulleiksi 32. Uudenmaan Erätulille tänne rakkaan Vihtimme kirkonkylälle. Erätulet on toteutettu vuosittain Uudenmaan maakunnan kunnissa ja kaupungeissa aakkosjärjestyksessä, yhteistyössä kuntien sekä niiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Ensimmäiset Erätulet järjestettiin vuonna 1990 Artjärvellä ja nyt ympyrä sulkeutuu Uudenmaan osalta näillä Vihdin erätulilla.

Erätulet ja metsästys sopivat luontevasti tänne Vihtiin. Vihdin historia on perinteisen maaseutupitäjän historia, jossa metsästys on kuulunut kiinteänä osana elämänmuotoon. Se on nivoutunut etenkin alkutuotannon ammatteihin ja puitteet sen harjoittamiselle ovat olleet hyvät.

 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Erätulet, Vihti, metsästys

Investointien kannalta merkittävä valtuustokausi päättyi

Maanantai 31.5.2021 - Eerikki Viljanen

Vihdin kunnanvaltuuston viimeinen kokous 31.5.2021, valtuustokauden päätössanat

 

Arvoisa valtuusto

Kuten tapana on, lausun muutamia sanoja näin vaalikauden viimeisessä valtuustossa. Vaalikausi on ollut pitkä – normaalia pidempi – mutta toisaalta kulunut verrattain nopeasti sisältäen niin erittäin merkittäviä uusia asioita kuin jo vakiintuneiden toimintojen ylläpitoa ja kehittämistä.

Kehitystä kunnissa mitataan usein asukasmäärän tai uusien tilojen perusteella. Asukasmäärässä olemme välillä alittaneet tavoitteemme, uusissa rakennuksissa ehkä jopa ylittäneet. Rakentamiseen ja rakennuksiin liittyen: kokonaan kunnan vastuulla on ollut kirkonkylän uuden koulun sekä nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja nuorisotilojen rakentaminen.

Vihko-kokonaisuus on toistaiseksi Vihdin historian suurin investointi, joka vastaa palvelutarpeeseen ja omalta osaltaan tukee erittäin merkittävästi Pohjois-Vihdin elinvoimaa. Usein kuultu väite, ettei kunta satsaisi Kirkonkylään, ei siis pidä paikkaansa. Kaupallisia palveluita kunta ei sen sijaan kirkolle ole tuonut. Niiden saatavuus riippuu pitkälti siitä, kuinka palveluita käytetään. Toivotaan, että nekin kehittyvät tulevaisuudessa positiivisesti.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vihti, kunnanvaltuusto

Kysymyksiä Vihdin taloudesta

Perjantai 6.11.2020 - Eerikki Viljanen

Voisiko ajatella, että Vihti ottaisi velkaa sijoittamista varten?

Vihdin kunta saa velkaa edullisesti, mutta en silti kannata kunnan sijoitustoiminnan laajentamista pörssiosakkeisiin velkarahalla.  Kunnan kannattaa keskittyä ensisijaisesti perustehtäviinsä, hyvinvointipalveluiden turvaamiseen sekä veropohjansa vahvistamiseen palveluiden rahoittamiseksi. Osana veropohjan vahvistamista Vihdin pitää sijoittaa olosuhteiden parantamiseen niin nykyisille kuin tuleville kuntalaisille ja yrityksille. Etenkin sopivan tonttivarannon aikaansaamiseksi kunnan kannattaa ottaa velkaa markkinahintaista maanhankintaa varten.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vihti, talous, investoinnit

Kysymyksiä ja vastauksia - sunnuntaina äänestämään!

Perjantai 7.4.2017

Kiertäessäni kuntavaalikentillä minulle tehdyissä kysymyksissä ja neuvoissa muutama asia on noussut ylitse muiden. 

Usein on kysytty, että onko kuntavaaleilla vielä merkitystä? Kyllä, SOTE- uudistuksenkin jälkeen kunnissa tehdään suuri osa arkeemme suoraan vaikuttavista päätöksistä. Romuttaako SOTE- uudistus meidän palvelut, säilyykö terveysasema? SOTE- uudistus tehdään, jotta palvelut voidaan turvata. Valinnanvapauslainsäädännön myötä palveluiden tarjonta todennäköisesti paranee Vihdissä. Pelkoa palvelupisteiden vähenemisestä tällä väestöpohjalla ei mielestäni ole.

Kysytty on myös henkilökohtaisemmin, että onko minulla kiinnostusta ja aikaa valtuustotyöhön? Ehdottomasti on, koen erittäin tärkeäksi vaikuttamisen ja viestin viemisen kunnasta eduskuntaan ja päinvastoin. Kunta- ja valtakunnan politiikka tukevat toisiaan, riippuvat toisistaan ja niihin otetaan se aika mikä asioiden hyvään hoitamiseen tarvitaan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, sote-uudistus, rakentaminen, Vihti-lisä, äänestys

Vihdin kunnan talousarvio vuodelle 2017

Maanantai 7.11.2016

Vihdin kunnan taloudellinen tilanne ei ole hyvä, mutta onneksemme parempi kuin vuosi sitten tässä vastaavassa tilanteessa ennustimme. 

Toivomamme talouskasvu ei edelleenkään ole lähtenyt kunnolla käyntiin, vaikka työttömyyden kasvu näyttää onneksemme jo taittuneen.

Uskomme ja toivomme että aikaansaatu, historiallinen kilpailukykysopimus parantaisi suomalaisten yritysten kilpailukykyä - ja kysyntää, synnyttäisi investointeja ja auttaisi sitä kautta vahvistamaan maamme ja kuntamme työllisyyttä ja taloutta.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntatalous, Vihti, kerhotoiminta, valtuustopuhe

Vanhoja muistellen

Tiistai 16.10.2012 - Eerikki Viljanen

Vanhoja muistellen

Pääsin paikallislehteen oikein kuvan kanssa. Jutun aiheena oli kunnan virkamies, jota epäillään taloudellisista väärinkäytöksistä virkatoimissaan. En liity jutussa kerrottuihin väärinkäytöksiin millään lailla,joten en pidä jutun kuvitusta hirmuisen onnistuneena. Olen myös saanut kommentteja, että kuvasta ja jutun sisällöstä saattaa syntyä väärä mielenyhtymä, sille en ikävä kyllä voi mitään.  Paikallislehdellä on valta juttuihinsa, omalta osaltani olen halunnut lisätä päätöksenteon läpinäkyvyyttä vastaamalla aina lehtien kysymyksiin.

Toimittaja pyysi minulta juttuunsa kommenttia, koska oli Vihdin kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja aikana(2004- 2008) jolloin kyseinen virkamies oli ilmeisesti aloittanut väärinkäytöksensä. Ensikommenttini perustuivat muistikuviin, ne olivat jutuissa pääroolissa. Kotiin päästyäni kaivoin vanhat kokouspaperit esille ja tarkistin asiaan liittyvät asiakirjat. Tarkistusten jälkeen soitin toimittajalle, joka kyllä laittoi esittämäni faktatkin lehteen, mutta ne jäivät sivurooliin. Juttu oli ilmeisesti jo valmiina kun soitin lisätiedoista, onneksi ne päätyivät edes pieneksi kainalojutuksi varsinaisen kertomuksen sivuun.

Mutta itse asiasta, mikä on tarkastuslautakunnan rooli tällaisissa asioissa? Ensiksi on todettava, että tarkastuslautakunta ei tee tilintarkastusta. Pöytäkirjat, tilit summat ja kirjaukset tarkastetaan ulkopuolisen tilintarkastusyhteisön toimesta. Tarkastuslautakunnalla ei ole valtuuksia penkoa tiliotteita, kuitteja tai tehdä muita virkamiesesimiesten tehtäviin kuuluvia valvontoja. Tarkastuslautakunta tekee jälkikäteisarviointia siitä onko valtuuston asettamat taloudelliset ja toiminnalliset tavoitteet saavutettu. Sisäisessä tarkastuksessa ja valvonnassa lautakunnan rooli on lähinnä tarkistaa onko valvonnasta huolehdittu, eli käytännössä tarkistaa onko sisäisen valvonnan ohje päivitetty.

Aloitin Vihdin kunnan tarkastuslautakunnan puheenjohtaja vuoden 2005 alussa. Käytännössä työmme alkoi syksyllä 2005, koska edellinen lautakunta teki vielä kevätpuolen arviointia vuodesta 2004. Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja toimii myös esittelijä, joten siksikin minulla on tarkat muistiinpanot ja tiedot lautakunnan toimista. Lautakuntamme ensimmäisessä kokouksessa, ensimmäisessä varsinaisessa pykälässä päätimme pyytää hallinto-osastolta selvitystä Vihdin kunnan sisäisestä tarkastuksesta ja valvonnasta. Saimme syksyn aikana selvitystä niin kunnanjohtajalta kuin talousjohtajaltakin.

Viranhaltijoiden selvityksissä ei ilmennyt varsinaisia puutteita. Päätimme kuitenkin varmistaa valvontajärjestelyiden asianmukaisuuden ja tilasimme ulkopuoliselta tilintarkastusyhteisöltä tarkastuksen Vihdin kunnan sisäisestä valvonnasta ja tarkastuksesta.

Erityistarkastuksessa ei havaittu varsinaisia puutteita, loppuraportissa nostettiin esiin muutamia asioita jotka kaipasit jonkin verran päivitystä. Kunnanhallitus päätti näiden päivitysten tekemisestä heti seuraavassa kokouksessaan. Tämän lisäksi kiinnitimme huomiota sisäisen tarkastuksen ja valvonnan järjestämiseen Vihdin kunnassa koko toimikautemme ajan.

Yhteenvetona tästä yllättävästä vaalienalus julkisuudestani voin siis todeta, että johtamani tarkastuslautakunta teki kaiken voitavansa Vihdin kunnan sisäisen tarkastuksen ja valvonnan osalta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vihti, kunta, hallitus

Odotuksia uudelle kunnanjohtajalle

Perjantai 4.5.2012 - Eerikki Viljanen

Luoteis- Uusimaa tiedusteli valtuustoryhmien puheenjohtajilta kantoja uudestä kunnanjohtajasta. Ohessa kysymykset ja vastaukseni.

- Mitä valtuustoryhmänne odottaa Miettiseltä?

Keskustan valtuustoryhmä toivottaa uuden kunnanjohtajan perheineen tervetulleeksi Vihtiin. Uskomme, että Sami Miettinen on hyvä valinta uudeksi kunnanjohtajaksi. Odotamme häneltä yhteistyökykyä ja avoimuutta, ominais§uuksia joita hän itsekin hakuprosessin aikana omina johtamistapoinaan korosti.
Kunnanjohtajalta odotamme hyviä henkilöjohtamistaitoja, Miettisen edellisistä työpaikoista kantautuneiden viestien perusteella juuri henkilö/henkilöstö johtaminen ovat hänen vahvuuksiaan.
Vaadimme uudelta kunnanjohtajalta aloitekykyä ja kykyä kuunnella niin kunnanvaltuustoa, kunnanhallitusta kuin kuntalaisiakin. Kuuntelemisen lisäksi me luonnollisesti edellytämme päätettäväksi tulevien asioiden huolellista valmistelua sekä tehtyjen päätösten sujuvaa ja tehokasta toimeenpanoa.

Miettisen haastatteluissa antama kuva positiivisesta mutta silti realistisesta asennoitumisesta tulevaisuuteen on tällaisena taloudellisesti haastavana aikana erittäin tärkeää. Aktiivinen verkostoituminen kuuluu mielestämme myös kunnanjohtajan tehtäviin; laajaa yhteistyötä yli hallinto- ja kuntarajojen tarvitaan koko ajan enenevissä määrin. Erityishuomiota kunnanjohtajalta odotamme elinkeino- ja työllisyyskysymyksiin. Yhteistyö yrityselämän edustajien kanssa sekä Vihdin mahdollisuuksien markkinointi nykyisille ja uusille yrityksille pitää olla korkealla kunnanjohtajan työlistalla.
Olemme ilolla lukeneet uuden kunnanjohtajan lehtihaastatteluita ja toivomme että Sami Miettinen ehtii työskentelemään enemmän Vihdin markkinoinnin parissa kuin edeltäjänsä. Kunnanjohtaja on kuntamme ykkösvirkamies julkisuuteen päin ja uskomme että Miettisellä on edellytykset omalla aktiivisella toiminnallaan parantaa Vihdin julkisuuskuvaa myös kuntarajojemme ulkopuolella.

Olemme tyytyväisiä uuden johtajan haluun tutustua kuntaamme perinpohjaisesti. Hänen lehtihaastatteluissa esittämänsä pyyntö vierailukutsuista tutustumaan Vihtiläisiin työpaikkoihin, yrityksiin, järjestöelämään, kyliin ja muihin toimijoihin on erittäin hyvä lähtölaukaus pitkälle ja menestyksekkäälle uralle Vihdin kunnanjohtajana.


- Mihin asioihin hänen pitäisi heti tarttua ja miten?

Nyt kun hän on aloittanut työnsä, kunnallinen päätöksentekojärjestelmä alkaa asettamaan hänelle tehtävälistaa. Todennäköisesti arkipäivän agendan kärjessä ovat ainakin seuraavat kolme asiakokonaisuutta.

1) Elinkeinoelämän ja yrittäjyyden kysymykset sekä ja työpaikat.

2) Kunnan tarkasta taloudenpidosta huolehtiminen sekä mahdollisien kehityskohteiden etsiminen organisaatiosta.

3.) Kunnan investointitarpeen kartoitus, investointien huolellisen suunnittelun varmistaminen, investointien käytännön toteutuksen tarkoituksenmukaisuuden ja taloudellisuuden valvominen.

Lisäksi odotamme että kunnanjohtaja paneutuu siihen mitä kunta voisi tehdä syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Eriasteinen syrjäytyminen on kasvava ongelma Vihdissä kuten koko Suomessa. Kuntajohtajan näkökulmasta kyse on inhimillisistä arvoista, mutta asiaan liittyvät vahvasti myös kunnan toimialaan kuuluvina asioina esim. nuorisotyö, koulutus, terveys- ja sosiaalipalvelut, asuntotilanne, turvallisuus ja näiden kautta kyse on inhimillisten arvojen lisäksi myös taloudellisista arvoista ja kuntaorganisaation toiminnasta.


Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Miettinen, Vihti

Välitilinpäätöstä valtuustokaudesta

Perjantai 30.3.2012 - Eerikki Viljanen

Valtuustokauden viimeinen kevät on jo pitkällä ja on aika tehdä kevyttä yhteenvetoa valtuustokaudesta tähän saakka.

Päällimmäisenä mieleen nousee talouden erittäin haastava tilanne, niin Vihdissä, Suomessa kuin Euroopassakin. Talouden puristuksessa huomio kiinnittyy yleensä säästöihin tai puutteisiin, joten positiivisina asioina ja Keskustan aikaansaannoksina (toki yhteistyön ansiosta) on ensin mainittava ainakin kolme asiaa.

Vihdin talous on säilynyt kutakuinkin tasapainossa.  Talouden tasapainotus on vaatinut sekä henkilöstöltä että luottamushenkilöitä paljon työtä sekä monien hankalien päätösten tekemistä. Vihdin nykyinen tilanne on nyt verrattain hyvä, etenkin kun huomioidaan yleisen talouden taantuman vaikutus kunnan verotuloihin ja palveluiden kysyntään. Vaikeasta taloussuhdanteesta huolimatta Vihdin kunta on investoinut voimakkaasti ja tämä osaltaan turvaa kuntalaisten palveluiden saamista.

Taloutta ei toki ole kyetty hoitamaan ilman veronkorotuksia, mutta ne on kyetty pitämään mahdollisimman maltillisina. Keskustan valtuustoryhmän kanta on ollut että henkilöstön lomautukset olisi kyettävä välttämään ja tässä on onnistuttu. Toki talouden tiukkuus on näkynyt kunnan toiminnoissa, mutta hankaluuksista on selvitty. Talouden tasapainottamisesta iso kiitos kuuluu kunnan henkilöstölle. Henkilöstö on tehnyt työnsä hyvin ja venynyt tilanteen mukaan. Henkilöstö on osallistunut taloustalkoisiin myös pitämällä palkattomia vapaita, kukin mahdollisuuksiensa mukaan.

Palveluverkko ja investoinnit

Keskustan valtuustoryhmä käytti erittäin paljon aikaa Vihdin kouluverkkoon perehtymiseen. Kouluverkkotyöryhmän valmistellessa esitystään Vihdin tulevaksi kouluverkoksi, me ryhmänä vierailimme lähes kaikissa kouluissa. Muodostimme kantamme kouluverkosta ja saimme sen taakse valtuuston enemmistön. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän tulokseen.

Investointi puolelta positiivista on NuhaKo:n ensimmäisen vaiheen saaminen valmiiksi, toinen vaihe rakentuu kunnan taloudellisten resurssien mahdollistaessa sen.

Samoin pidämme hyvänä että Vesikansantien (vai onko se Haapakyläntien) liikenne tukokseen on tulossa helpotusta. Olen tehnyt asiasta useammankin aloitteen vuosien mittaan ja nyt ainakin rinnakkaistie on valmisteilla.

Elinkeinopuolelle tärkeässä maankäytössä on menty eteenpäin. Kunta on onnistunut ostamaan maata hyviltä sijainneilta, hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa eli vapaaehtoisilla kaupoilla.
Maanostojen lisäksi on erittäin tärkeää että Nummelan etelä-osien kaavoitukseen on saatu vauhtia, joten lähitulevaisuudessa meillä on tarjota halukkaille entistä enemmän houkuttelevia tontteja etenkin yritysten tarpeisiin.

Haastavista olosuhteista huolimatta olemme pärjänneet vähintään kohtuullisesti myös sosiaali- terveys ja sivistyspuolilla.


Vihti-lisä on Keskustan valtuustoryhmälle erittäin tärkeä asia, ja olemme tyytyväisiä että olemme kyenneet estämään sen poistamisen.

Nuorten syrjäytymisestä on käyty vilkasta keskustelua, ja olemme tyytyväisiä että olemme saaneet Vihdissä tehtyä muutamia syrjäytymistä ehkäiseviä päätöksiä.
-    JOPO-luokan perustaminen syksyllä 2012
-    Kuntouttavan luokan perustaminen syksyllä 2012
-    Maahanmuuttajien valmistavan luokan perustaminen syksyllä 2012
-    Nuorisotoimenjohtajan valinta, nuorisolautakunnan säilyminen, etsivän nuorisotyön aloittaminen Vihdissä (Vimma-hanke).


Terveydenhuollosta vastaava Karviaisemme ei ehkä saanut parasta mahdollista alkua, mutta parannusta sielläkin on tapahtunut. Muutama huomio Karviaisenkin toiminnan kehittymisestä.
 
- Vihdin perusturvakeskuksen aikainen lääkärien joukkopako on käännetty ja lääkäripula on merkittävästi helpottunut.

- Lääkärin iltavastaanoton perustaminen Nummelaan Karviaisen toimesta, edellisen valtuuston poistettua sen.

- Sosiaali- ja terveyskulujen kasvu on saatu laskevalle uralle, sillä ennen Karviaista Vihdin perusturvakeskuksen vuoden 2008 kulut kasvoivat yli 12 % ja viime vuonna 2011 Karviaisen vastaavien kulujen kasvu oli alle 3 %. Karviaisen kulujen kasvu on jokaisena toimintavuonna pienentynyt ja on ollut jokaisena toimintavuonna alhaisempi kuin Vihdin perusturvakeskuksen aikaan 2000 luvulla.
- Panostamalla kotihoitoon, ikäihmisten laitoshoitoa on onnistuttu vähentämään ja siten parantamaan elämisen laatua.

- Lastensuojelun toimintaa on tehostettu panostamalla ennaltaehkäisevään toimintaan ja sen myötä euromääräisesti  kulut ovat pienentyneet jo kahtena peräkkäisenä vuotena.

- Toimeentulotuen ja työmarkkinatuen menot ovat euromääräisesti alhaisempia kuin vuonna 2009 yhdenmukaistamalla toimeentulotuen jakoperusteita.
 

Ja lopuksi muutamia mietteitä loppuvaalikauden tavoitteiksi.


Niin viranhaltijoiden, muiden kunnantyöntekijöiden kuin luottamushenkilöidenkin aika on kulunut pitkälti Vihdin taloushaasteisiin vastaamiseen. Joten varsinainen innostunut kehitystyö on jäänyt pakosta vähemmälle. Toisaalta jos talous ei ole kunnossa, niin eipä ole paljoa varaa kehittääkään…

Yksittäisistä asioista voisi loppukaudeksi mainita vaikka neljä: Haimoon koulun rakentamisen saaminen käyntiin, joukkoliikenne palveluiden kehittämisen saaminen käyntiin, sekä mahdolliset satsaukset kunnan henkilöstöön (esim. sijaiskiellon poistaminen). Ja teemme oman osamme että uusi kunnanjohtaja saa mahdollisimman hyvät lähtökohdat työnsä aloittamiseen.

Tavoite on että loppukaudellakin Vihdin talous pidetään kestävällä pohjalla. Tämän lisäksi teemme työtä että niin luottamushenkilöt kuin virkamiehetkin jaksavat tehdä innostuneesti töitä yhteisen päämäärän: paremman VIHDIN hyväksi.Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kunta, Keskusta, Vihti, Viljanen

Kunnallisvaaleihin valmistautumisesta

Keskiviikko 7.3.2012 - Eerikki Viljanen

Väliaikatietoa paikallismediolle Vihdin Keskustan valmistautumisesta kunnallisvaaleihin.

Keskustan valmistautuminen ja kunnallisvaaliehdokkaiden "hankinta" on alkanut. Kunnallisjärjestön vaalipäälliköiksi valittiin Asko Autelo ja Pasi Saario. He vastaavat käytännön vaalitoimintojen organisoinnista, itse vaalityöt tehdään koko ehdokasjoukon voimin.

Tällä hetkellä valtuutettuna toimivilta odotetaan vastausta huhtikuun loppuun mennessä siitä ovatko he edelleen ehdolla. Todennäköisesti valtaosa nykyisistä valtuutetuista on ehdolla tulevissakin vaaleissa. Keskustan kunnallisjärjestö tulee samoin olemaan yhteydessä huhtikuun loppuun mennessä kaikkiin niihin jotka ovat olleet listoillamme ehdolla edellisissä vaaleissa. Näiden tiedusteluiden rinnalla etsimme koko ajan aktiivisia kuntamme asioista kiinnostuneita ehdokkaita.

Koska olemme saaneet omat painotuksemme hyvin näkyvästi esiin Vihdin kunnallisessa päätöksenteossa, teemme kovasti työtä ehdokashankinnassa ja pyrimme saamaan vielä edellisiäkin kunnallisvaaleja kattavamman ehdokaslistan.

Ehdokkuus Keskustan riveissä on todella hyvä tilaisuus kaikille kotikunnan asioihin vaikuttamisesta kiinnostuneille. Teemme kunnallisvaaleihin oman vaaliohjelmamme jota kaikki ehdokkaat pääsevät valmistelemaan. Ehdokkaaksi on helppo lähteä, ehdokkuus ei maksa mitään ja kunnallisjärjestö järjestää kampanjointiin ja käytännön kunnallispolitiikkaan tutustuttavaa koulutusta kaikille halukkaille.

Keskusta on avoin ja ajassa elävä kansanliike, jonka riveissä kukin pääsee tasa-arvoisesti vaikuttamaan tehtäviin linjauksiin ja politiikan sisältöön. Maan hallitukselta tulee liukuhihnalta ehdotuksia jotka vaarantavat tai kyseenalaistavat kaikille suomalaisille tarjottavat palvelut. Näistä palveluista päättäminen kuuluu valtaosaltaan kunnalliseen päätöksenteon piiriin, joten nyt jos koskaan on tärkeää lähteä vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon. Kannustamme kaikkia ehdokkuudesta mahdollisesti kiinnostuneita ottamaan yhteyttä.

Vihtiläisten palveluiden puolustaminen on Keskustan keskeisin vaaliteema. Koska meillä on vihtiläisten etujen puolustamisesta vahvoja näyttöjä kuluvaltakin vaalikaudelta, niin Keskustan kunnallisjärjestö on asettanut vaalitavoitteekseen valtuustopaikkojen määrän nostamisen nykyisestä 11sta 12sta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, Keskusta, Vihti

Neljä näkulmaa hallituksen esittämään Vihdin ja Karkkilan kuntaliitokseen

Tiistai 14.2.2012 - Eerikki Viljanen

Maan hallitus on kertonut ajavansa kuntaliitoksia vaikka pakolla, jos niitä ei vapaaehtoisesti synny. Vihdin kohdalla viimeisin ehdotus on että Karkkila ja Vihti liitettäisiin yhteen. Ohessa Luoteis- Uusimaahan lähettämäni neljä näkökulmaa esitetystä kuntaliitoksesta

1. Vihdin ja Karkkilan välillä käytiin keskusteluja viime syksynä. Tuolloin molempien kuntien kanta oli selkeä, sekä Vihti että Karkkila haluavat jatkaa itsenäisinä kuntina. Tämä kuntien ja niiden edustajien näkemys täytyy huomioida, vaikka valtiovalta esittää millaisia "karttaharjoituksia hyvänsä".

2. Valtiovalta ei ole osoittanut mitään laskelmia siitä kuinka paljon sen ehdottamilla pakkoliitoksilla syntyisi säästöjä. Tähän asiaan on selkeä syy, varsinkaan Uudellamaalla ei säästöjä synny kuntien rajoja siirtelemällä. Esimerkiksi Vihdin ja Karkkilan hallintojen yhdistämisellä on parhaimmillaankin mahdollista saavuttaa arviolta 0-3% säästöt, eli kyse on pienemmästä prosentista kuin mitä kunnan menot kasvavat vuosittain tarkan talouden Vihdissäkin. Ei kuntalaisten palveluiden tarve lopu kuntaliitokseen, eli palvelutuotannon kysyntä ei laske yhtään kuntaliitoksessa.

Maan hallituksen syksyllä lanseeraamat suuret kuntatalouden säästöt on mahdollista synnyttää vain palveluita karsimalla, joko kuntaliitosten yhteydessä tai sitten tulevissa suurkunnissa. Hallitus vaan ei halua tunnustaa tätä palveluiden pakkokeskittämis- ja karsimissuunnitelmaa näin kunnallisvaalivuonna. Eli hallituksen 4 miljardin euron säästösuunnitelmat eivät toteudu ilman rajua kuntien nykyisten palveluiden karsimista.


3. Vihdillä ja Karkkilalla on jo nyt yhteisenä sosiaali- ja terveystoimintojen järjestäjä Karviainen. Nummi-Pusulan liittyessä Lohjaan, voidaan Karviainen muuttaa ns. "isäntäkunta malliin". Tässä mallissa Vihti toimisi isäntäkuntana ja Karkkila ostaisi nykyiset Karviaisen palvelunsa Vihdiltä. Tämä olisi toimivin ratkaisu tulevillekin vuosille. Karviainen on sen verran suuri että siitä on saatavissa "suuruuden hyödyt", mutta samalla se on sen verran pieni että hallinnon ja byrokratian osuus palveluiden tuottamisessa on mahdollista pitää mahdollisimman pienenä.


4. Maan hallitus yrittää hoitaa kuntatalouden ongelmia aivan väärillä lääkkeillä. Ensin hallitus velvoittaa kunnat tarjoamaan entistä enemmän palveluita kunnille. Sitten sama hallitus leikkaa näiden palveluiden tuottamiseen tarkoitettua valtion rahoitusta. Ja kolmanneksi valtio yrittää nyt silmäänkääntötempulla kiinnittää kuntalaisten huomion kuntien rajoihin, ikään kuin rajoja siirtämällä kaikki ongelmat poistuivat. Hallituksen epärealistiset kuntatalouden säästötavoitteet eivät toteudu oli Suomessa vuonna 2015 sitten 1 tai 301 kuntaa. Mahdoton yhtälö: hallitus lisää julkisia palveluita ja laskee veroja, tilanteessa jossa työssäkäyvien määrä vähenee kovalla vauhdilla.

Kysyä sopiikin, miten vihtiläisten palvelut paranisivat jos velkainen Karkkila liitettäisiin Vihtiin?

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vihti, Karkkila, kuntaliitos

Millainen kunnanjohtaja Vihtiin halutaan?

Torstai 26.1.2012 - Eerikki Viljanen

Paikallismediossa, turuilla ja toreilla pohditaan uuden kunnanjohtajan valintaa. Mitä ominaisuuksia uudelta johtajalta odotetaan?

Ohessa paikallislehteen antamani vastaukset siitä, mitä Keskustan valtuustoryhmä odottaa uudelta kunnanjohtajalta.

- Millaista kunnanjohtajaa Vihtiin halutaan?

Vihtiin halutaan motivoitunut, taitava ja kuntamme kehittämiseen sitoutunut
kuntajohtamiskokemusta omaava kunnanjohtaja.

- Miksi kokoomus ja keskusta eivät kannata Myllymäkeä?

Keskustan valtuustoryhmä on käsitellyt hakuprosessia ainakin neljässä
valtuustoryhmämme kokouksessa. Ryhmämme jäsenet ovat kertoneet mielipiteitään
prosessista sekä evästäneet haastattelijoitamme siitä milllaisia ominaisuuksia
uudelta kunnanjohtajalta edellytetään. Haastattelijat ovat nyt työnsä tehneet
ja uskon että kukin haastattelijoista muodosti oman näkemyksensä siitä kuka
hakijoista olisi Vihdille paras kunnanjohtaja. Haastatteluiden jälkeen
kunnanhallituksen jäsenet eivät olleet yksimielisiä parhaasta hakijasta joten
paremmuusjärjestys haettiin äänestämällä. Minä luotan haastatteluissa
mukanaolleiden keskustalaisten arvioon ehdokkaiden paremmuusjärjestyksestä.- Miksi kunnanjohtajan valinta on näin riitainen prosessi?


Haastattelijat ovat tehneet hyvää työtä, ja kunnanhallituksen jatkohaastatteluun valitut Miettinen, Siikaluoma ja Myllymäki olivat kaikki hyviä ehdokkaita. On erittäin hyvä asia, että hakijoita oli runsaasti ja että joukossa oli niin hyviä ehdokkaita - saimme kunnon kilpailun ja kunnon ehdokkaat. Hyvistä ehdokkaista on aina vaikea valita, joten on oletettavaakin, että lopputulos ei välttämättä ole yksimielinen.


Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, Vihti, kunnanjohtaja

Kuntaliiton toiminta kuntauudistuksessa?

Keskiviikko 25.1.2012 - Eerikki Viljanen

Luoteis- Uusimaa tiedusteli tänään minulta Keskustan valtuustoryhmän kantaa Vihdin jäsenyydelle kuntien "etujärjestössä" kuntaliitossa. Ohessa kysymys ja vastaukseni.

Muutamat kunnat Suomessa aikovat jättää Kuntaliiton jäsenmaksun maksamatta, koska niiden mukaan liitto ei hoida kuntien edunvalvontaa suuressa kuntauudistuksessa. Uudistuksessa Vihti on liitetty Lohjaan. Olisiko Vihdin syytä pysyä Kuntaliiton jäsenenä jatkossakin? Mitä hyötyjä Vihti jäsenyydestä saa?

Lopullisia ehdotuksia kuntauudistuksesta ei vielä ole tiedossa. Koska tietoa ehdotuksesta ei ole, asiaan ei ole vielä kuntaliiton lopullista kantaakaan. Joten johtopäätösten vetäminen kuntaliiton toiminnasta kuntauudistuksen yhteydessä on tässä vaiheessa ennenaikaista.  Keskustan valtuustoryhmä ei ole tekemässä ehdotusta Vihdin eroamiseksi Kuntaliitosta. Kuntaliitto on monissa yhteyksissä Vihdille tärkeä tiedon ja tuen antaja. Kuntaliitto on kuntien edunvalvoja, joten vaadimme toki että Kuntaliitto ajaa myös Vihdin kunnan etua.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kunta, vihti

Vihdin ei ole pakko liittyä minnekkään

Keskiviikko 18.1.2012 - Eerikki Viljanen

Kommettini Vihdin Uutisille hallituksen esityksestä, jonka mukaan Vihdin tulevaisuus riippuu kuntaliitoksista.

Tilastojen mukaan Suomen väestö ikääntyy ja maamme huoltosuhde heikkenee tulevina vuosikymmeninä. Maan hallituksen huoli hyvinvointipalveluiden rahoituspohjan kaventumisesta on oikea, mutta lääkkeet ongelman ratkaisemiseksi väärät. Erityisen huonosti hallituksen ajama kuntien pakkoliitosten linjan sopii 1,5 miljoonan asukkaan Uudenmaan maakuntaan. Uudenmaan osalta ratkaisevaa ei ole se onko tällä Suomen mittakaavassa suppealla, mutta erittäin väkirikkaalla alueella kuntia kuusi vai kaksikymmentä. Ratkaisevaa on se miten hyvin kunnallinen päätöksenteko ja demokratia toteutuvat palveluista päätettäessä sekä se miten tehokkaasti ja laadukkaasti kuntalaisten palvelut kyetään tuottamaan.

Vihdinkin kannalta keskeisin lähestymistapa tähän asiaan on oltava kuntalaisnäkökulma eli miten vihtiläisten palvelut parhaiten voidaan turvata ja kehittää niitä edelleen. Tähän asiaan parhaita asiantuntijoita ovat vihtiläiset, eikä norsunluutornista käskyjään jakeleva kuntaministeri ja maan eripurainen hallitus. Vihti osaa parhaiten itse tehdä itseään koskevat päätökset ja kehittää kunnallisia palveluja.

Hallituksen pakkolinjankin edessä Vihdin ensisijainen tavoite pitää olla kuntalaisten lähipäveluiden turvaaminen säilymällä itsenäisenä kuntana. Toinen keskeisin tavoite on se että harjoitamme hyvää yhteistyötä muiden kuntien kanssa.

Omalla palvelutuotannolla ja hyvällä yhteistyöllä alueemme muiden kuntien kanssa saamme tuotettua kattavimmat, tehokkaimmat ja laadukkaimmat palvelut vihtiläisille.


Useat kuntatalouteen ja kuntien palvelutuotantoon perehtyneet tutkijat ovat todenneet että palveluiden tuottamisessa tehokkaimpia ovat 20 000 - 50 000 asukkaan kunnat. Tämän kokoisissa kunnissa palveluiden tuottamisen yksikkökoko on tarpeeksi suuri tehokkaan palvelutuotannon järjestämiseksi. Kuntakoon kasvaessa tästä edelleen, suuruuden hyödyt hukkuvat kuntakoon kasvun myötä moninkertaiseksi kasvavan byrokratian pyörittämiseen. Suurimmissa kunnissa hallinnointi kasvaa lähipalveluiden kustannuksella.
Edellinen hallitus kannusti kuntia yhteistyön lisäämiseen sekä kuntien vapaaehtoisiin liitoksiin. Yhteistyö lisääntyi merkittävästi ja vapaaehtoisia kuntaliitoksiakin tehtiin yli 100. Suurin osa liitoskunnista oli sekä maantieteellisesti että asukasluvultaan pieniä (1000- 2000 asukkaan) kuntia. Liitoksia tehtiin etenkin muuttotappioalueilla joilla väestön ikääntyminen on suurin ongelma. Vihdin lähes 30 000 asukkaan ikärakenne on juuri sopiva palveluiden tuottamiseksi ja turvaamiseksi. Vihti on kasvava, väestöltään nuorekas pääkaupunkiseudun kunta. Me kykenemme parhaiten palvelemaan kuntalaisia omalla päätöksenteollamme, meidän ei ole palveluidemme turvaamiseksi pakko liittyä minnekään.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vihti, kunta, hallitus

Hallituksen yhteinen ideologia, kuntalaisten palveluiden pakkokeskittämien ja karsiminen!

Torstai 8.9.2011 - Eerikki Viljanen

Voimiensa tunnoissa oleva Kataisen- Urpilaisen "six-pack" hallitus julkisti tavoitteensa hävittää 70% Suomen kunnista. Vaalien alla nykyiset hallituspuolueet eivät puhuneet mitään moisesta hankkeesta, mistä lie tämä into tullut?

Hämmästyttävintä tässä on se, että hallituksessa näytetään ajattelevan että kuntalaisten palveluiden tarve katoaa kuntarajoja siirtelemällä. Muutenhan esityksen perustelelut ovat täysin vailla pohjaa. Pääministeri Katainen ja valtionvarainministeri Urpilainen kun lupaavat tällä "karttaharjoituksella" syntyvän miljardisäästöt vuosittain.

Toivon että kuntalaiset näissä "lahdattavissa" kunnissa nostavat esityksestä äläkän. Hallituksen säästöthän syntyvät vain, jos kuntien pakkoliitosten jälkeen kaikki kuntapalvelut keskitetään uusien suurkuntien keskustoihin. Näin se on, miljardeja ei muilla keinoilla säästetä, kuin karsimalla kuntalaisten palveluita todella rajulla kädellä.

Paikallislehtikin tiedusteli kantoja tähän hallituksen hullutukseen, ohessa vastaukseni.


- Mitä mieltä Vihdin päättäjät ovat mahdollisesta kuntaliitoksesta?

Maan hallitus aikoo noudattaa vanhaa "hajoita ja hallitse" oppia. Se haluaa suunnata huomion uusien viivojen vetämiseen kuntakartalle, sen sijaa että keskusteltaisiin kuntien palveluvelvoitteiden ja valtion pienenevän rahoituksen räikeästä ristiriidasta. Jos kuntarakenteella aiotaan ratkaista palveluiden tuottamisen rahoitusongelmat, se voi tarkoittaa vain sitä että samalla palveluita ja palveluverkkoa supistetaan todella rajusti. Kuntakartan karttaharjoituksella kuntia ajetaan tilanteeseen jossa ennemmistöt sitten karsisivat vähemmistön palvelut. Eli Vihdille tullaan todennäköisesti tarjoamaan: Joko teemme kuntaliitoksen Karkkilan kanssa, jolloin vihtiläisten palvelut olisi mahdollista säilyttää tekemällä leikkaukset "vanhan Vihdin enemmistöllä" entisten Karkkilalaisten palveluihin. Tai sitten meidät uhataan liittää tai liitetään Lohjaan tai Espooseen joille sitten tarjotaan mahdollisuutta tehdä leikkaukset "vanhan Vihdin" palvelut omilla enemmistöillään. On toki olemassa kolmaskin vaihtoehto, se että Suomesta tulee suurkuntien Suomi jossa palvelut keskitetään(toki enemmistöjen pätöksillä) vain keskustaajamiin.
Kuten edellä kuvatusta on pääteltävissä, maan hallituksen linjaukset : kuntien vastuiden lisäämiseksi, palveluiden rahoituksen supistamiseksi ja suurkuntien luomiseksi ovat kaikki Vihdin kannalta vahingollisia.

Keskustan valtuustoryhmässä toivotaan maan hallituksen tulevan järkiinsä ja miettivänsä myös kuntalaisten palveluiden tarjonnan ja saavutettavuuden tasapuolisuutta. Meidän ei pidä nyt suunnata energiamme sisäisiin taisteluihin mahdollisten kuntaliitosten suunnasta, vaan siihen että palvelumme säilyvät (parhaiten säilyvät nykyisessä Vihdin kunnassa) Samalla kun odotamme hallituksen palaamista kestäville linjoille, niin meidän pitää keskittyä oman kotikuntamme asioiden hoitamiseen. Se että Vihdin asiat ovat mahdollisimman hyvällä tolalla, se on meidän vahvin tuki ja turva kaikkia hallituksen oikkuja vastaan.

- Tuliko koko asia täytenä yllätyksenä?

Osasin odottaa että hallitus keksii jonkinlaisen hämäyksen, jotta kuntalaiset eivät huomaisi sitä että hallitus leikkaa kaikkien suomalaisten peruspalveluita leikkaamalla kuntien saamia valtionosuuksia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, hallitus, Vihti,

Jokainen kuntalainen on oman arkensa asiantuntija

Torstai 26.5.2011 - Eerikki Viljanen

Minulta tiedusteltiin Keskustan asetelmista tuleviin kuntavaaleihin.

Näin vastasin.

Keskustan tavoitteena on saada monipuolisilla ehdokkailla täysi lista. Ehdokkaiden odotetaan kannattavan Keskustalaisia näkemyksiä Vihdin kunnan kehittämisestä ja palveluiden järjestämisestä. Olemme halukkaita  keskustelemaan kaikkien ehdokkuudesta kiinnostuneiden kanssa, ja kannustankin kaikkia kunnan asioista kiinnostuneita ottamaan yhteyttä. Omaa mahdollista ehdokkuutta ei pidä aristella, sillä jokainen meistä kuntalaisista on asiantuntija ainakin oman elämänpiirinsä asioissa. Ja pääsosin kuntapolitiikka on juuri tällaisien ihmisen kokoisten arjen asioiden parissa toimimista.

Uskon että pääsemme lähtemään kunnallisvaaleihin hyvällä ehdokaslistalla, koska erittäin hankalasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta olemme onnistuneet turvaamaan sekä kuntalaisten palvelut, että henkilöstön aseman.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, Keskusta, Vihti

Vanhemmat kirjoitukset »