Nuorten päihteiden käyttöön on puututtava

Tiistai 24.1.2023


Eilisessä kunnanvaltuuston kokouksessa jätin valtuustoaloitteen otsikolla ”Nuorten päihteiden käyttöön on puututtava, kunnan otettava vahvempi rooli ongelman ratkaisemiseksi”.


Erilaisia päihteitä sähkötupakoista aina huumeisiin saakka on yhä helpommin ja yhä nuorempien lasten saavutettavissa. Hyvää päihdevalistusta tehdään paljon, mutta nyt uhkana on etenkin ennnaltaehkäisevän työn sirpaloituminen hyvinvointialueiden aloittaessa, kunnan roolin muuttuessa ja kolmannen sektorin tukemisen muuttuessa.

Aloitteen ydin on, että kunnan on otettava koordinointivastuu päihdevalistutyöstä Vihdin alueella ja tiedottamista on laajennettava lasten vanhemmista koko väestöön.
Syyllisiä vaikeutuneeseen päihdetinteeseen tässä ei haeta, vaan halutaan kaikki kuntalaiset samaan rintamaan taistelemaan pahenevaa päihdeongelmaa vastaan.


Aloitteen allekirjoitti koko Keskustan valtuustoryhmä ja monet muiden ryhmien valtuutetut.

Valtuustoaloite Vihdin kunnanvaltuustossa 23.1.2023
 
Nuorten päihteiden käyttöön on puututtava, kunnan on otettava vahvempi rooli
ongelman ratkaisemiseksi.
 
Vihdissä viranomaiset ovat puhuneet nuorten huumeidenkäytöstä jo vuosia. Myös lasten
vanhemmat ovat erittäin huolissaan Vihdin päihdetilanteesta, erityisesti lasten siirtyessä
yläkouluun tai toisen asteen opintoihin. Pahimmillaan lapset törmäävät päihteisiin ja niiden
kauppiaisiin jo alakouluikäisinä, etenkin yhtenäiskouluissa. Yleinen kynnys
päihdekokeiluihin on laskenut, matalin se on syrjäytyneiden, koulukiusattujen ja
erityislapsien kohdalla. 
 
Vuonna 2021 tehdyn koululaiskyselyn mukaan 72,9 % lukion 1. ja 2. luokan opiskelijoista
kokivat, että Vihdissä on helppo hankkia huumeita. Samaisessa kyselyssä peruskoulun 8.
ja 9. luokkalaisista 10,8 % kertoi kokeilleensa vähintään kerran laittomia huumeita ja
toiselle asteelle siirryttäessä luku oli lukion ensimmäisen ja toisen vuoden opiskelijoiden
osalta 15,3% ja ammattikouluissa 20,8 %.  Käytännön tietoa paikallisesta tilanteesta
nuorten päihteiden käytön ja sitä ennaltaehkäisevien toimien osalta on haasteellista löytää,
jos ei kuulu juuri oikeaan kohderyhmään. Tietämättömyys lisää huolta.
 
Aiempina vuosina kunnassa järjestetyt informaatio- ja päihdeillat ovat saaneet kiitosta.
Tällaisten iltojen järjestämistä on jatkettava, mutta niiden antia on laajennettava. Jatkossa
valistustyötä on kohdistettava niin yhä nuoremmille kohderyhmille, kuin kaikille
kuntalaisille. Yleisön laajentamisen lisäksi, myös tilaisuuksien sisältöä olisi hyvä laajentaa -
kattamaan kaiken nuuskasta ja sähkötupakasta huumeisiin saakka.
Nyt hyvinvointialueiden aloitettua työnsä, kunnan rooli terveydenhoidon saralla on
muuttunut painottuen nyt ennaltaehkäisevään työhön. Ehdotamme, että Vihdin kunta ottaa
koordinoijan roolin päihteiden vastaisessa työssä Vihdin alueella ja kokoaa yhteisen
rintaman pahenevan nuorten päihdetilanteen korjaamiseksi.
Keskeistä tämän rintaman kokoamisessa on, että mukaan yhteiseen rintamaan on saatava
lasten ja vanhempien lisäksi kaikki kuntalaiset. Etenkin huumeongelmiin meidän on
puututtava heti ja laajalla rintamalla.
THL:n Huumekuolemien ehkäisyn asiantuntijaryhmä julkaisi viime vuonna
Huumekuolemien ehkäisyn Suomen mallin, joka sisältää suosituksia huumekuolemien
ehkäisemiseksi. Tässäkin mallissa korostetaan tiedottamisen tärkeyttä niin kohderyhmien
kuin koko väestön osalta.
 
On erityisen tärkeää, että kaikilla on tiedossa millaisin keinoin juuri Vihdissä voidaan jo
varhaisessa vaiheessa puuttua tilanteisiin, joissa epäillään nuoren päihteiden käyttöä.
Esitämme, että Vihdin kunta toteuttaa koko väestölle suunnatun tiedotuskampanjan
kunnan alueella yhteistyössä hyvinvointialueen, kolmannen sektorin toimijoiden ja
viranomaisten kanssa.  
 
 
Vihdissä 23.1.2023
 
Eerikki Viljanen
 
Keskustan valtuustoryhmä


Kommentit

15.1.2024 15.51  Alli

Erittäin tärkeä valtuustoaloite on tämä "Nuorten päihteiden käyttöön on puututtava, kunnan otettava vahvempi rooli ongelman ratkaisemiseksi". Päihdeneuvonta ja tietoisuus päihteiden aiheuttamista laaja-alaisista haasteista sekä omaan elämänhallintaan että läheisiin ihmissuhteisiin ovat mielestäni tärkeässä roolissa matkalla kohti päihteettömämpää nuoruutta. On mielestäni tärkeää etsiä juurisyyt nuorten päihteiden käytölle ja puuttua niihin. Olenkin seurannut läheltä yhden perheen haastavaa matkaa nuoren vakavan päihdeongelman kanssa.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini