Investointien kannalta merkittävä valtuustokausi päättyi

Maanantai 31.5.2021 - Eerikki Viljanen


Vihdin kunnanvaltuuston viimeinen kokous 31.5.2021, valtuustokauden päätössanat

 

Arvoisa valtuusto

Kuten tapana on, lausun muutamia sanoja näin vaalikauden viimeisessä valtuustossa. Vaalikausi on ollut pitkä – normaalia pidempi – mutta toisaalta kulunut verrattain nopeasti sisältäen niin erittäin merkittäviä uusia asioita kuin jo vakiintuneiden toimintojen ylläpitoa ja kehittämistä.

Kehitystä kunnissa mitataan usein asukasmäärän tai uusien tilojen perusteella. Asukasmäärässä olemme välillä alittaneet tavoitteemme, uusissa rakennuksissa ehkä jopa ylittäneet. Rakentamiseen ja rakennuksiin liittyen: kokonaan kunnan vastuulla on ollut kirkonkylän uuden koulun sekä nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja nuorisotilojen rakentaminen.

Vihko-kokonaisuus on toistaiseksi Vihdin historian suurin investointi, joka vastaa palvelutarpeeseen ja omalta osaltaan tukee erittäin merkittävästi Pohjois-Vihdin elinvoimaa. Usein kuultu väite, ettei kunta satsaisi Kirkonkylään, ei siis pidä paikkaansa. Kaupallisia palveluita kunta ei sen sijaan kirkolle ole tuonut. Niiden saatavuus riippuu pitkälti siitä, kuinka palveluita käytetään. Toivotaan, että nekin kehittyvät tulevaisuudessa positiivisesti.

Osittain kunnan varoilla, tuella tai ainakin myötätunnolla toteutuneiksi hankkeiksi voimme listata Nummelan lentokentän parantamisen, Etelä-Nummelan palloiluhallin, kamppailulajien hallin Lankilassa, padelkentät, Sepänpihan kotinäyttelyn, kuntoportaat, kirkonkylälle rakentuvan kulttuurikeskuksen sekä tulevan, erittäin merkittävän investoinnin, Etelä-Nummelan koulun. Todella paljon on siis tehty. Tässä listassa ei tokikaan edes ollut kaikkia yksittäisiä hankkeita.

Kuntamme historian – ja etenkin tulevaisuuden – kannalta keskeinen, valtakunnallisestikin erittäin merkittävä investointi on uusi henkilöliikenneyhteys Helsingistä Vihdin kautta Turkuun. Tämä investointi on saanut sen toteuttamiselle tähän asti tarvittavat varat. Olemme kuntana tehneet tarvittavat sitoumukset mm. osallistumalla hankeyhtiön toimintaan ja suunnitelleet ja nostaneet omaa valmiuttamme uuden radan hyödyntämiseksi – ja kuntamme rakentumiseksi tulevan aseman alueella ja laajemminkin.

Tähän liittyen olemme tehneet myös erittäin monia yksittäisiä, tätä suurempaa tavoitetta palvelevia päätöksiä, kuten useita maakauppoja alueen maanomistajien kanssa. On hienoa, että hyvässä sovussa ja yhteisymmärryksessä on kyetty kasvattamaan kunnan raakamaavarantoa tulevalla kasvusuunnalla. Tämä on erittäin merkittävä tulevaisuusinvestointi, vaikka ei yksittäisinä kauppoina yleensä otsikoihin yllä. Mutta kokonaisuutena on yksi keskeisimmistä investoinneistamme.

Kunnan rakentumisesta ja kuntaan rakentamisesta on myös keskusteltu paljon tämän kauden aikana. Eikä vain puhuttu, vaan asioita eteenpäin vieviä päätöksiäkin on tehty lukuisia. Virkamiesten toimesta on laadittu, luottamushenkilöiden saatteiden avittamana, niin maapoliittinen ohjelma, strateginen yleiskaava ja monia yksittäisiä kaavoja. Kunnan rakennusjärjestys päivitettiin ja tänään hyväksyttiin maaseuturakentamisen periaatteet -asiakirja.

Paljon on siis tehty. Kiitos tästä kuuluu paitsi luottamushenkiköille vaalikauden onnistuneiden päätösten osalta, mutta myös – ja etenkin – Vihdin kunnan henkilökunnalle. Kunnan henkilöstöstä on tänään puhuttu paljon ja aivan aiheesta, sillä valtaosa kunnan palveluista tuotetaan kunnan henkilöstön toimesta. Ottamatta sen vankemmin kantaa tämäniltaisen valtuuston keskusteluihin tai päätöksiin, olen varma, että me kaikki haluamme, että Vihdin kunnan henkilöstöpolitiikka olisi mahdollisimman kestävää, pitkäjänteistä ja henkilöstön toiveet huomioivaa. Me tiedämme, että henkilöstön johtamiseen, johtamisen laadun parantamiseen ja vuorovaikutteisuuden lisäämiseen on kiinnitetty huomiota, olkoonkin että koronapandemia on heittänyt meille kaikille ennennäkemättömän haasteen ja kääntänyt tilanteen omasta kehittämisestä kriisistä selviämiseen.

Mielestäni keskeistä on, että pandemian oloissa – silloin kun emme vielä tienneet mitä kriisiltä odottaa – kunta ei lähtenyt irtisanomisiin tai lomautuksiin, vaan koko henkilöstöä pyrittiin ohjaamaan uusien toimenkuvien kautta edesauttamaan kriisistä selviämistä.

Vaihtuvuuttakin kunnan henkilöstössä on ollut joka tasolla. Meille luottamushenkilöille keskeisimpinä ovat näkyneet kunnanjohtajan vaihtuminen Miettisestä Eerolaan, Karviaisen johtajan vaihtuminen, uusi johtava ylilääkäri, palvelujohtaja Karviaisessa, uusi elinvoimajohtajan tehtävä, opetuspäällikön tehtävä, uusi sivistysjohtaja, tekninen johtaja, ympäristöpäällikkö, nuorisopäällikkö ja kulttuurin tuottaja. Lista ei varmasti ollut kattava, mutta kuvaava se oli. Vaihtuvuutta mahtuu paljon jo neljän vuoden ajalle.

Arvoisa valtuusto

Valtuustokauden aluksi teimme kunnalle kuntastrategian, jossa prosessi oli vähintään yhtä tärkeä kuin itse lopputulos. Näin siksi, että aloitimme vaalikauden melko jännittyneissä tunnelmissa, mutta siitä huolimatta saimme yhdessä – vielä sopuisastikin – luotua Vihdillemme kuntastrategian keskusteluiden, seminaarien ja vuorovaikutuksen kautta. Ja vielä niin, että pystyimme kaikki siihen sitoutumaan.

Vaalikauden voi ehkä sanoa olleen kaksijakoinen. Sitä ovat värittäneet suuret investoinnit ja jatkuvien säästöjen etsiminen varsinaisesta toiminnasta, viimeisimmäksi VIHTA-säästöohjelmien muodossa. Säästöt ovat olleet kipeitä, mutta mielestäni niistä huolimatta olemme kyenneet turvaamaan laadukkaat peruspalvelut vihtiläisille.

Kiitos siis koko Vihdin kunnan, Karviaisen ja yhteistyökumppanien henkilöstölle. Kiitos kaikille hyvästä yhteistyöstä. Mielestäni valtuuston ja muidenkin luottamuselimien työskentely on sujunut verrattain sopuisasti ja toinen toisiamme kunnioittaen, vaikka asioista onkin oltu matkan varrella välillä tiukastikin erimieltä.

Toivon, että tulevissa vaaleissa valittaville valtuutetuille järjestetään yhteisiä tilaisuuksia sekä asioihin että toinen toisiinsa tutustumista varten. Yksi korona-ajan opeista on uskoakseni sekin, että käytännölliset juoksevat asiat kyllä sujuvat näppärästi myös etäkokouksissa ja diginä. Mutta moninainen suunnittelu, ideointi, tutustuminen ja pitkäjänteinen sitoutuminen onnistuu kyllä paremmin livenä esimerkiksi jonkinlaisissa valtuustoseminaareissa, joita tämänkin vaalikauden alussa pidettiin.

Emme nyt pystyneet pitämään läsnäolokokousta – emme siitä huolimatta, että tiedämme jo nyt tämän kokouksen olevan viimeinen valtuutettuna monelle.

Meidän kirjanpitomme mukaan tulevissa vaaleissa ei nykyisistä valtuutetuista ole mukana:

Karjalainen Tapio, KOK; Kuosa Jarmo, KOK; von Wehrt Mike, KOK; Syrjälä Laura, KOK; Malmgren Varpu-Leena, Kesk.; Nuotio Suvi, Kesk.; Seppä Antti, Kesk.; Neuvonen Mia, SDP; Maarto Kalervo, SDP; Jakka Raine, vas.; Ikonen Liisa, vihr.

Tässä joukossa on erittäin paljon kokemusta, osaamista, asioiden tuntemusta, sitoutumista ja todella, todella merkittävä määrä työtä vihtiläisten eteen – paremman Vihdin puolesta meille kaikille.

Tässä yhteydessä, näin yöllä, en lähde teidän kaikkien ansioluetteloita kertomaan, sillä se kestäisi aamuun asti – monilla teistä, kun ansioluettelo kunnan tehtävissä on todella pitkä, esimerkiksi Varpu-Leena on ollut valtuustossa laskujeni mukaan neljällä vuosikymmenellä. Haluan kuitenkin jo tässä yhteydessä kiittää teitä kaikkia ja teidän koti- ja tukijoukkojanne kaikesta siitä työstä, jota olette hyväksemme tehneet. Työ on vaatinut teiltä paljon. Toivon ja uskon, että myös te olette saaneet luottamushenkilötyöltä paljon.

Ja jotta meillä olisi mahdollisuus vielä kerran nähdä tällä porukalla – jolloin voisimme myös muistaa valtuustotyöstä poisjääneitä – niin esitän ja toivon, että tämä nyt työtään päättelevä valtuusto voisi kokoontua, koronaolojen niin salliessa, hieman kapulan vaihdon merkeissä vielä kerran yhdessä vastavalitun valtuuston kanssa esimerkiksi elokuussa keskustelemaan menneestä ja etenkin tulevasta, ja että tässä yhteydessä voisimme myös muistaa kaikkia valtuustotyönsä heinäkuun lopussa päättäviä.

Arvoisa valtuusto, arvoisat virkamiehet, kunnan henkilöstö

Kiitos kuluneesta kaudesta. Uskallan sanoa, että olemme kukin omalla paikallamme tässä kuntaorganisaatiossa tehneet tällä kaudella parhaamme. Ja tuloksena on erinomainen kunta, joka on meille rakas ja hyvä paikka asua ja elää.

Kiitokset myös monille yhteistyökumppaneillemme, kuten paikallisten medioiden taitaville toimittajille, jotka ovat ansiokkaasti uutisoineet kunnan toiminnasta ja tekemistämme tai tekemättä jättämistämme linjauksista kaikille kuntalaisille.

Näillä sanoilla kiitän teitä kaikkia ja päätän tämän valtuustokauden viimeisen kokouksen.

Vihdin kunnanvaltuuston puheenjohtaja Eerikki Viljanen

Avainsanat: Vihti, kunnanvaltuusto


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini