Yksityisteiden avustusjärjestelmää tulee parantaa

Tiistai 27.9.2022 - Eerikki Viljanen

Valtuustoaloite yksityisteiden avustusjärjestelmän parantamiseksi Vihdissä

Vihdin Kunnan kokoustallenne. 

Laajassa Vihdin kunnassa yksityistiet muodostavat kuntamme viihtyvyyden ja elinvoiman kannalta keskeisen verkoston, Vihdin hiussuoniston. Yksityistiet ovat teitä, joille on joko kunnan tai maanmittauslaitoksen pitämässä toimituksessa annettu tieoikeuksia. Yksityistien tienpidosta vastaavat tieoikeuden saaneiden kiinteistöjen omistajat eli tieosakkaat.

Yksityistielain 84§:n mukaan ”kunta päättää sen varoista yksityistien tienpitoon myönnettävistä avustuksista, avustuksen ehdoista ja käytön valvonnasta”. Vihdin kunta myöntää vuosittain yksityisteille kunnossapitoavustusta ja perusparannusavustusta määrärahojensa puitteissa. Kunnossapitoavustuksesta päättää elinvoimalautakunta. Perusparannusavustuksista tehdään päätökset hallintosäännön mukaisesti viranomaispäätöksin.

Kunnossapitoavustuksiin on Vihdissä jo useamman vuoden ajan varattu kunnan talousarvioon 120 000 euroa ja perusparannusavustuksiin 25 000 euroa. Kunnossapitoavustusta on vuosittain hakenut noin 130-150 tiekuntaa ja saanut 115-130 tiekuntaa. Kunnan myöntämät avustukset ovat kattaneet suoritettujen kunnossapitotoimien kustannuksista 10-20 prosenttia.

Vuonna 2021 kunnossapitoavustusta hakeneiden tiekuntien kunnossapitokustannusten yhteenlaskettu summa edellisellä tilikaudella oli 734 649,51 euroa ja kunnossapidettävän tien yhteispituus noin 324 kilometriä. Avustusprosentiksi muodostui 16,385 prosenttia. Perusparannusavustusten myöntäminen on aina tapauskohtaista, avustusprosentti ei ole noussut korkealle.

Vihdin kunnan kannalta yksityistiet ja niiden käytettävyys ovat elinehto. Kunnan kannalta erikoisasemassa ovat yksityistiet, joilla on merkittävää läpiajoliikennettä. Niitä käyttävät valtaosaltaan muut kuin kyseisten teiden tieosakkaat, mutta tieosakkaat vastaavat niiden ylläpidosta ja maksavat yli 80 prosenttia kustannuksista. Tilanne on tieosakkaiden ja teiden kunnossapidon kannalta kestämätön.

Tilanteen korjaamiseksi me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Vihdin kunta uudistaa yksityisteiden kunnossapitoon ja korjaukseen myöntämiensä avustusten ehdot sekä korottaa oleellisesti avustustasoa. Avustusehtoihin tulisi sisällyttää teiden luokittelumalli, jossa huomioitaisiin niin tien varrella sijaitsevien kiinteistöjen määrä ja käyttötarkoitus kuin etenkin muiden kuin tieosakkaiden suorittama ns. läpiajoliikenteen määrä. Hyviä esimerkkejä/malleja teiden luokittelusta ja avustusjärjestelmän osumatarkkuuden parantamisesta löytyy esimerkiksi Kirkkonummen kunnalta tai Kouvolan kaupungilta.

 

Vihdissä 26.9.2022

 

Eerikki Viljanen

Keskustan valtuustoryhmä

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Yksityistiet, Vihti