Vihti tunnetuksi somen kesäkilpailulla

Maanantai 9.5.2022 - Eerikki Viljanen

Valtuustoaloite Vihdin kunnan näkyvyyden parantamiseksi sosiaalisessa mediassa

 

Sosiaalisella medialla on yhä suurempi vaikutus siihen, millainen mielikuva esimerkiksi yrityksestä tai paikkakunnasta ihmisten mielissä syntyy. Kuntienkin on nyt oltava läsnä siellä, missä mielikuvia rakennetaan. Vaikka Vihdin kunnan viestinnän henkilöstöresurssit ovat juuri kolminkertaistuneet, ne ovat silti someviestintään varsin rajalliset. Tästä syystä on erittäin tärkeää, että saamme kaikki vihtiläiset levittämään positiivista viestiä mainiosta kunnastamme sosiaalisissa medioissa.

Koska sosiaalisen median alustoja on monia, kuntakuvaa vahvistavaa viestiä olisi hyvä pyrkiä kokoamaan eri kanavissa yhtenäisen aihetunnisteen/-tunnisteiden alle, ja kannustamaan kuntalaisia näiden aihetunnisteiden käyttöön.

Sosiaalisessa mediassa aktiivisuus vaihtelee kausittain. Samalla aihetunnisteella tehtyjen julkaisujen määrä ruokkii julkaisun näkyvyyttä. Kuntamme vuoden kiinnostavin kausi kesä on jo kohta käsillä. Ehdotamme, että kunnan somenäkyvyyden parantamiseksi selvitettäisiin mahdollisuutta, esimerkiksi yhdessä paikallisten yrittäjien ja yhteisöjen kanssa, kilpailun lanseeraamiseksi tulevan kesän ajaksi.

Kilpailu voisi esimerkiksi olla sellainen, että osallistua voisi kuka tahansa, millä tahansa somen pääalustalla. Osallistumiseksi laskettaisiin positiivinen kesäjulkaisu Vihdistä ennakkoon sovitulla aihetunnisteella. Tehokkainta olisi käyttää yhtä aihetunnistetta, esimerkiksi #visitvihti tai #vihtimainittu tai #vihtitutuksi.

Kaikkien postaajien kesken voitaisiin syyskuun alussa esimerkiksi arpoa paikallisten yritysten tuotteita tai palveluita postaajien kesken.

Kilpailun yksityiskohtaisessa suunnittelussa on hyvä tutkia myös mahdollisuutta kilpailun järjestämisestä kunnan tukemana, mutta jonkin toisen tahon toimiessa varsinaisena järjestäjänä.

Oleellisinta ei ole minkä muotoinen kilpailu olisi tai kuka sen järjestäisi. Keskeistä on se, että mainiolle kunnallemme on saatava nykyistä enemmän myönteistä somenäkyvyyttä. Helpoiten ja halvimmalla näkyvyys kasvaa saamalla vihtiläiset jakamaan ilosanomaa Vihtimme erinomaisuudesta. Kilpailu voisi olla yksi keino saada laajemmat joukot mukaan kuntamme näkyvyyden kasvattamiseen.

 

Vihdissä 9.5.2022

 

Keskustan valtuustoryhmä

Eerikki Viljanen

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Vihti, visitvihti