Elinkeinopolitiikasta

Maanantai 20.12.2010 - Eerikki Viljanen

Valtuustoryhmän puheenjohtaja pääsen suhteellisen usein vastailemaan paikallislehtien ajankohtaisiin kysymyksiin. Ohessa kysymyksiä elinkeinopolitiikasta ja "lyhyet vastaukseni".

1.) Vihdin työpaikkaomavaraisuusprosentti on noin 60. Miten Vihtiin saadaan lisää työpaikkoja? Mitä on tehtävä? Kertokaa ainakin kolme mielestänne parasta keinoa.

Meillä on oltava koko ajan tarjolla yritystontteja monipuolisesti. Monipuolisuudella vastataan yritysten vaateisiin. Eri kokoisia, eripuolilla kuntaa, eritarkoituksiin ( Veikkoinkorpi, Hiekan alue ovat osalle yrityksiä erinomaisia, mutta sijaitsevat pohjavesialueella joten tontteja pitää olla tarjolla myös pohjavesialueiden ulkopuolelta ). Tarjontaa monipuolistavat nyt Kirkonkylä ja Koivissillan alue, sekä uusimpana erittäin merkittävä Palojärven alue. Ns. Vihti-konsepti toimintaa on jatkettava.
Kaikilla yrityksillä ei ole heti kiinnostusta tai mahdollisuutta siirtyä omassa omistuksessa oleviin toimitiloihin, joten vuokratilojen tarjoamisen mahdollisuutta etenkin pienille yrityksille pitäisi miettiä vakavasti.
Asuntotarjonta on pidettävä kunnassa monipuolisena. Saatavilla olisi oltava niin omistus kuin vuokra-asuntoja, niin yhtiömuotoisia (kerros ja rivitalot) kuin omakotitalojakin.
Kunnan on pidettävä aktiivisesti yhteyttä yrityksiin. Markkinoinnilla, yrityskeskustoiminnalla, aktiivisella yhteistyöllä oppilaitosten kanssa (ammattitaitoisen työvoiman saamiseksi) tuetaan yritysten toimintaedellytyksiä Vihdissä, ja siten vihtiläisten työllisyyttä ja kunnan toimintaedellytyksiä.
Yritysten ja yritysten työntekijöiden toimintaa Vihdissä tuetaan myös pitämällä kunnalliset palvelut hyvinä ja verotasot kohtuullisina. Esimerkiksi monipuoliset mahdollisuudet lasten hoidon järjestämiseen sekä mahdollisuus laadukkaaseen opetukseen tukevat kunnan vetovoimaisuutta niin yrittäjien kuin yritysten työntekijöidenkin ”silmissä”.

Vihdin vetovoimaisuutta parannetaan. Kuvaa kunnastamme on kirkastettava valtakunnan tasolla saakka. Tämä vaatii aktiivisuuden lisäämistä niin luottamushenkilöissä kuin viranhaltijoissakin. Tärkeä askel Vihti-kuvan kirkastamisessa on se, että (uskaltaisimme) olemme rohkeasti ylpeitä omasta kunnastamme. Vihdissä on erittäin paljon hyviä asioita. Niin omassa kuin kunnankin viestinnässä meidän tulee korostaa hyviä puolia, eikä lähteä liikkeelle negatiivisuuden kautta. On toki totta että parannettavaakin löytyy, mutta korostakaamme niitä asioita vasta sitten kun olemme keksineet niihin parannuskeinot. Vihti ei ole mikään PKS:n laidan heittopussi, vaan valtakunnallisessakin mittakaavassa merkittävä kunta ja toimija. meidän kaikkien pitää nyt myös asennoitua niin.

2.) Millaisia työpaikkoja Vihti tarvitsee (teollisia/tuotannollisia,
palvelu-, ict- vai mitä)?


Kaikenlaiset yritykset kelpaavat. Viime vuosina Vihdin palvelut ovat vahvistuneet etenkin palveluiden ja kaupan alalla, ja tämä kehitys jatkunee.
Suunnitteilla olevalle Palojärven alueelle voisi asettua mm. ict-alan yrityksiä. Realistisinta lienee että syntyvät ja mahdollisesti muualta sinne siirtyvät yritykset ovat pieniä tai keskisuuria yrityksiä. Tällä sektorilla yrityksen koko ei ole rajoittava tekijä.
Vihdin kunta ei toki saa kääntää selkäänsä myöskään enemmän tuotannollisille tai teollisille yrityksillekkään. Tämä on huomioitava etenkin kunnan yritystonttitarjonnassa sekä oppilaitosten koulutusohjelmissa.
Hoiva-alan työpaikat ovat kasvaneet Vihdissä tasaisesti, tälläkin saralla meillä on edelleen kasvupotentiaalia. Matkailualan mahdollisuudet ovat Vihdissä hyvät, niiden hyödyntämisessä on vielä kasvuvaraa. Edelleen vahvistuva lähiruoka- ja luomuruoka ajattelu avaa Vihdille /vihtiläisille kasvunäkymiä myös alkutuotannon puolelta. Vihti on vahva maatalouspitäjä, erittäin suuren markkina-alueen vieressä ja meillä on Vihdissä jo vahvaa osaamista lähi/luomuelintarvikkeiden viljelystä, jalostuksesta ja kaupasta.

3.) Onko Vihdin kunnan nykyinen elinkeinopoliittiinen organisaatio riittävä (kunnanjohtaja, markkinointipäällikkö ja elinkeinoryhmä) vai ei? Onko kunnanhallitus tarpeeksi aktiivinen elinkeinoasioissa? Pitäisikö Vihdissä olla esim. kunnanhallituksen elinkeinojaos? Tai elinkeinolautakunta? Tai elinkeinopoliittinen neuvottelukunta?

Elinkeinopoliittinen organisaatio on riittävä. Kunnanhallituksen ryhmä on toiminut melko aktiivisesti, mutta parannettavaakin varmasti löytyy. Jaoston perustamisesta on käyty keskustelu kh-ssa loppukesästä
ja kunnanhallitus ryhmät päätyivät yksimielisesti siihen lopputulokseen ettei elinkeinojaosta tarvitse perustaa.

4.) Vihdin kunnalla on tuore elinkeinopoliittinen strategia 2010-25. Miten sitä voidaan toteuttaa, kun vuodelta 2011 karsittiin pois mm. Palojärven työpaikka-alueen kehittämisselvityksen ja yrityskartoituksen määrärahat?


Palojärven kehittämiseen on olemassa riittävästi rahaa. Vaikka siihen varta vasten ”korvamerkittyä” määrärahaa ei budjetissa olekaan, alueen kehittäminen, kaavoitus ja alueen suunnittelu etenevät kuten strategiassa on suunniteltu.
Kuntamme menestyksen kannalta keskeistä on se, että Vihdin asioita tuotaisiin esille mediassa, viranhaltijaorganisaatiossa ja poliittisissa piireissä huomattavasti positiivisemmassa sävyssä. Vaikka parannettavaa löytyy, huomio pitää siirtää epäkohtien etsimisestä vahvuuksien korostamiseen.
Meidän pitää korostaa kuinka hyvä paikka Vihti on elää, asua, tehdä työtä ja yrittää. Meidän pitää korostaa miten yritystoimintaa tuetaan ja miten toimintoja ollaan kehittämässä. Avoimesti voimme kehua mm sitä miten nopeasti voimme tarjota yritys tai asuintontteja, taajamasta tai haja-asutusalueelta. Meidän ei pidä vähätellä sitä miten lähellä pääkaupunkia olemme, miten hyvät ja lyhyet etäisyydet meiltä lentokentälle satamiin ym. Väheksyä ei pidä myöskään vapaa-ajan vieton ja harrastamisen mahdollisuuksiamme. Tarjontaamme kuuluu mm. kaksi jäähallia, palloiluhalli, Nummelan harjun ja Nuuksion tarjoamat puitteet luonnossa liikkumiseen, 2 golfkenttää, 2 frisbee golfkentäää, laskettelumahdollisuudet, mikroautorata. Vihdissä on myös erinomaiset veneily ja kalastusmahdollisuudet sekä laaja ja kaunis luonto.
Mainostamiseen ja positiiviseen asenteeseen pitää panostaa. Kunnallamme on tarjota todella paljon erilaisia mahdollisuuksia, meidän on nyt ymmärrettävä se. Meidän pitää olla rohkeasti ylpeitä itsestämme ja kunnastamme, tämä ei ole uhoa tai ylimielisyyttä- vaan ymmärrystä sille kuinka erinomaisessa kunnassa elämme.
On hyvä huomioida, ettei kukaan markkinoi omia tuotteitaan toteamalla ”tästä nyt puuttuu se ja tuo ominaisuus”. Tämä pätee myös kunnan markkinointiin (jota omalta osaltaan tekee jokainen kuntalainen), kuntaakaan ei pidä markkinoida sen mahdollisia kehittämiskohteita korostamalla. Vihti on jo pitkään ollut houkutteleva asuinkunta, tämän todistaa jo pitkään jatkunut muuttovoittomme. Nyt meidän on saata päälle samanlainen draivi työpaikkojen suhteen.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, vihti, yritykset