Kunnan taloudesta

Keskiviikko 23.6.2010 - Eerikki Viljanen


Paikallislehti esitti kysymyksiä kunnan taloudelliseen tilaan liittyen.

1) Miten tästä taloudellisesta suosta noustaan ylös, kun valtuusto
ei ollut valmis tekemään hankalia päätöksiä esim. palveluverkosta
tai Karviaisen toimipaikoista?

- Kunnan tulopohjan vahvistaminen on kaikkein keskeisin talouden
vakauttamisen lähde. Nyt kun palveluverkko-asia on vihdoin saatu
käsiteltyä, niin kaikki voimavarat on kohdistettava tulopohjan
vahvistamiseen. Aktiivinen Vihdin markkinoiminen yritysten
sijaintipaikkana, nykyisten yritysten tukeminen sekä työllisyyttä
tukevat toimet ovat ainakin käytettäviä toimenpiteitä.

- Valtuusto teki päätöksiä palveluverkosta. Päätettiin ettei kouluja
nyt suljeta, minkä johdosta ainakin koulupuolen kustannusrakenne
lienee suhteellisen tarkasti tiedossa tulevalle vuodelle. Näin
tarkkaa kustannustietoa ei olisi käytettävissä jos kouluverkkoa
olisi muutettu radikaalisti. Vuoden 2010 aikana kasvatus- ja koulutuslautakunta tarkastelee
oppilaaksiottoaluemuutosten mahdollisuuksia. Siinä yhteydessä voidaan
tutkia, olisiko ns. tyhjiä koulupaikkoja mahdollista täyttää eli
voisiko nykyistä kouluverkkoa käyttää tehokkaammin..
Meillä on nyt myös olemassa tilakapasiteettia, jos jossain
koulukiinteistössä esimerkiksi tapahtuu vesivahinko- näin meidän ei
tarvitse heti automaattisesti turvautua tilapäisjärjestelyihin.
Kouluverkossa on myös "kasvuvaraa", joten muuttovoitto ei
välttämättä tarkoita useita välittömiä kouluinvestointeja.

- Karviaisen kohdalla tehtiin hankala päätös. Luopuminen kirkonkylän
terveysasema-peraatteesta on Vihdin mitassa jopa radikaali päätös.
Karviaiselle jäi laajat valtuudet tehdä ehdotus kirkonkylälle
sijoittuvan uuden terveydenhuollon toimipisteen sijainnista sekä
toimintaperiaatteesta. Näin Karviaisella on valtuudet ehdottaa
kirkonkylälle taloudellisesti ja toiminallisesti sopivaa yksikköä.

- Päätimme myös, että kirkonkylän terveysaseman tiloihin on mahdollista
sijoittaa lasten ja nuorten palvelukeskus. Näiden toimintojen
keskittämisen myötä Karviaisen lasten ja nuorten palvelulinjan menot
pitäisi saada paremmin kuriin, ja myös ennalta ehkäisevän työn
mahdollisuuksien pitäisi parantua ja säästöjä syntyä sitäkin kautta.

- Lisäksi päätimme, että selvitetään mahdollisuus jättää hammashoitola
lukiolle seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Siten säästetään ainakin 225
000€ – sen verran maksaisi hammashoitolan muuttaminen luokkatiloiksi.

- Otalammen neuvolan tilojen kulut pienentyvät tuntuvasti heinäkuusta
lähtien, koska tilojen käyttöä on tehostettu: kaksi alusta saakka
tyhjillään olevaa huonetta on otettu päiväkodin käyttöön. Neuvolan
lakkauttaminen ei olisi myöskään juurikaan säästänyt
henkilöstöpuolella, koska ainoa työntekijä olisi vain siirtynyt
kirkonkylän perhekeskukseen ja tilaakin hän olisi tarvinnut siellä
huoneen verran, kuten Otalammellakin.

- Lisäksi on hyvä muistaa, että Karviaisen tilasuunnitelma ei tuo
välitöntä säästöä, vaan ensin kasvavat investointikulut, ja juuri
investointeja meidän pitää harkita nyt erityisen tarkasti.


2) Jos palveluverkosta ei voi tinkiä, mistä voidaan tinkiä ja säästää?

- Koko kustannusrakenne pitää käydä tiiviisti lävitse. Rakennetta ja
toimintaa pitää tarkastella kokonaisuutena, mitkä toiminnat on
tarkoituksenmukaista tehdä ns. "omanatyönä", mitkä kentien tuottaa
ostopalveluna. Esimerkiksi teknisen puolen työt ja työvoimankäyttö
on käytävä kokonaisuudessaan lävitse. Keskeistä ei ole kaikkien
toimintojen supistaminen, vaan voimavarojen oikea kohdentaminen.

- Varsinkin tässä taloudellisessa tilanteessa kaikki investoinnit on harkittava erittäin perusteellisesti, suunniteltava hyvin ja toteutettava sujuvasti. Tästä on puhuttu jo kauan mutta edelleen parantamisen varaa on.

3) Onko olemassa säästämisen ja lomautusten ohella muita keinoja,
joilla Vihdin talous saadaan kuntoon?

- Kaikki mahdolliset ns. "vapaaehtoiset" säästömahdollisuudet on
käytettävä hyväksi. Hyvänä esimerkkinä on työntekijöiden
mahdollisuus vaihtaa lomarahat lisälomapäiviksi.

- Kunnalla on myös suhteellisen suuret "raakamaa" varat, jotka on
nyt saatava jalostettua ja kaupaksi.

- Kunnan ulkopuolisen rahoituksen saamisen mahdollisuudet on
selvitettävä, onko esimerkiksi rakennusinvestointeihin mahdollista
saada nykyistä suurempi osuus ulkopuolista rahoitusta.

- myös tuloveroprosentin korottamista tulee miettiä osana kunnan
tulopohjan ja sitä kautta talouden vahvistamista.

- Yleinen talouskehitys vaikuttaa välillisesti todella paljon
Vihdinkin kunnan talouskehitykseen. Talouskehitys ei ole valtuuston
käsissä, mutta kuntalaisten tulojen kääntyminen kasvu-uralle olisi
kuntataloudenkin kannalta erittäin toivottava asia.

Avainsanat: Vihti, kunta, hallitus


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini