Rakentamisen esteitä raivataan

Perjantai 25.11.2016

Olen erittäin iloinen annetusta esityksestä uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi.

Tämä on suuri askel kohti kaavoituksen, rakentamisen ja lupakäytäntöjen sujuvoittamiseen. Ihmiset ovat olleet erittäin paljon yhteyksissä juuri näihin aihealueisiin liittyen. Nyt on saatu laaja ja tarpeeksi kattava paketti helpottamaan turhia rakentamisen karikoita. 

Nyt annetussa esityksessä Eerikki Viljanen kiittelee eritysesti sitä, että etenkin rakentamista haja-asutusalueille helpotetaan. Kaavoitusta ja luvitusta karsitaan ja valtaa siirretään kuntatasolle. 

Myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten eli ELY-keskusten roolia selkeytetään.

Tarkoitus on pyrkiä pois turhista valituksista ja tätä kautta myös lyhentää päätösprosessia. On sekä kuntien että Uudenmaan maakunnan etu, että rakentamisen turhia esteitä ja vuosikymmenten saatossa kertyneitä byrokratian sokkeloita raivataan. Tarvitsemme Suomeen työtä ja toimeliaisuutta. Sujuvoittamalla käytäntöjä ja esimerkiksi luvitusprosessia saamme tyytyväisempiä kuntalaisia ja asiakkaita ja samalla talouden rattaat saavat vauhtia. Lisäksi säästyy aikaa, rahaa ja vaivaa. Kaikkia osapuolet voittavat. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: rakentaminen, byrokratian purku, kaavoitus, luvitus

Moottorisaha-ajokortti on tarpeeton ja lisää byrokratiaa

Perjantai 29.4.2016 klo 15.39

Maa- ja metsätalousalan turhan byrokratian keskustalaisesta purkamisryhmästä huomautetaan, että ehdotus moottorisaha-ajokortista olisi ristiriidassa hallituksen normienpurun hengen kanssa. Lehtitiedot moottorisaha-ajokortista ovat herättäneet keskustalaisissa hämmästystä.

Juha Sipilän hallituksen työ normienpurkamisessa on hyvässä vauhdissa. Keskustan eduskuntaryhmän maatalouden norminpurkuryhmässä pohditaan tarpeettoman byrokratian purkamista suomalaisen maa- ja metsätalouden alalla.

Normien purussa puututaan aiemman lainsäädännön mukanaan tuomiin yksityiskohtaisiin säännöksiin, joita purkamalla ihmisten arkea ja elämää sujuvoitetaan. Yhtä tärkeää on puuttua uusiin asetuksiin ja ohjeistuksiin, jotka lisäisivät normitusta. Moottorisaha-ajokortti olisi juuri tällainen. Työryhmä pitää erittäin tärkeänä, että moottorisahan käyttöön saa hyvää ja laadukasta opetusta työturvallisuutta unohtamatta. Tätä ei kuitenkaan taata muodollisella korttikoulutuksella, vaan tarvittavat sahan käsittelemisen taidot pitää mahdollistaa vapaaehtoisella opetuksella. Työturvallisuudesta voidaan huolehtia muutenkin, kuin kustannuksia lisäävällä ja aikaa vievällä korttikoulutuksella.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Byrokratian purkaminen, moottorisaha-ajokortti

Mielikuvat ja todellisuus

Perjantai 13.3.2015 - Eerikki Viljanen

Vihreät lähtivät kovalla metelillä hallituksesta ja ovat jo nyt ehtineet oppositiossa vastustamaan lähes kaikkea sitä mitä hallituksessa olivat yli kolme vuotta kannattaneet. Puheenjohtaja Ville Niinistö on nyt esimerkiksi puhunut miltei kyllästymiseen asti bioenergian lisäämisen välttämättömyydestä. Ville on nyt tässä asiassa oikeilla linjoilla. Mutta hallitusohjelmaan Vihreät vaativat Villen johdolla turpeen veroon kovan korotuksen, joka romahdutti turpeen ja puuhakkeen yhteispolttoon perustuvien lämpölaitosten kannattavuuden.  Veronkorotus ja hiilidioksiditonnin alhainen päästökauppahinta ovat yhdessä johtaneet siihen, että lämpölaitokset ovat joutuneet taloudellisista syistä vaihtamaan turpeen ja puuhakkeen kivihiileen.

Eli Ville saarnaa nyt sitä kehitystä vastaan, joka on vihreiden hallitustaipaleen konkreettisin ”onnistuminen”. 

Vihreiden lähdettyä autuaammille populismikentille, pääministeri Stubb kertoi uusia ministereitä nimetessään koonneensa oikean ”vaalijoukkueen”. Yhdeksi joukkueen kärkipelaajaksi nostettiin ensimmäisen kauden kansanedustaja Sanni Grahn-Laasonen. Sanni aloittikin ministerinä räväkästi. Heti kun Keskusta oli julkaissut 101- ehdotusta turhan byrokratian purkamiseksi, Grahn julisti omat byrokratia-talkoonsa alkaneeksi. Tuloksia vielä tällä vaalikaudella oli iskulause, jota tässä yhteydessä toisteltiin.

Perjantaina ympäristöministeri Grahn-Laasonen oli kutsunut kaikkien eduskuntaryhmien edustajat vastaanottamaan tämän normityöryhmänsä esityksen.

Hämmästys oli paikalle kutsuttujen joukossa melkoinen, koska mitään esitystä ei kuitenkaan tullut, vaan ainoastaan kooste ministerin työryhmän kansalaisilta saamasta 400 ehdotuksesta. Tilanteen erikoisuutta korostaa sekin, että tähän määrään sisältyi Keskustan aiemmin julkaisemat ja ministerille lähettämät 101 ehdotusta.

 ”Tuloksia vielä tällä kaudella” oli typistynyt siihen, että ministeriön virkamiehet ovat tehneet alustavan arvion siitä, mitkä ehdotukset ovat mahdollisia ja mitkä mahdottomia toteuttaa.

Luovutuksesta järjestetyssä tiedotustilaisuudessa ei selvinnyt, mitä itse työryhmä on tehnyt. Kaikista topakan ympäristöministerin kovista julkisista linjauksista jäi loppuviimein käteen vain ministerin yhteenvetona, että ”tästä voi sitten seuraava hallitus lähteä liikkeelle”.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: eduskunta, energiapolitiikka, byrokratia