Päätöksenteon marssijärjestyksestä - Asuinpaikan valinnalla on väliä

Tiistai 8.1.2019 - Eerikki Viljanen

Huhtikuussa 2017 valittu uusi kunnanvaltuusto päätti ensitöikseen uudistaa kunnan strategian ja jatkaa Vihdin kunnan rakennusjärjestyksen uudistamista. Kuntastrategian otsikoksi valikoitui ”Asu siellä missä elät”. Samaisena vuonna Eduskunta hyväksyi myös lievennykset Maankäyttö- ja rakennuslakiin. Nämä rakentamista vapauttavat huojennukset haluttiin huomioida myös Vihdin rakennusjärjestyksessä. Viime syksynä luottamushenkilöille esiteltiin virkamiesten ehdotus tulevaksi rakennusjärjestykseksi. Esitetyt muutokset olivat pääosin myönteisiä. Mutta keskeiseen kipukohtaan, emätilatarkasteluun rakennusjärjestys ei ole tuomassa ratkaisua. Tämä ongelma on suunniteltu ratkaistavan erillisellä ohjeella, jossa linjataan kaava-alueiden ulkopuolisten alueiden rakentamisen periaatteet. Ja tässä ohjeessa linjan pitää muuttua strategian mukaisesti selvästi nykyistä säätelyä sallivampaan suuntaan.


 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: rakennusjärjestys, asuminen, kaavoitus

Sanoista tekoihin

Keskiviikko 22.3.2017

Rakentamisesta ja sen luvittamisesta on vuosien varrella puhuttu paljon. Nyt ei vain puhuta, nyt myös toimitaan. Tiistaina 14.3. eduskunnan ympäristövaliokunta antoi mietintönsä kuntien rakentamisen ja kaavoituksen kannalta erittäin tärkeästä asiasta, maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Muutokset ovat enää viimeistä, täysistuntosinettiä vaille valmiita.

Tämän hyvän lakipaketin tavoitteena on vähentää kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvää sääntelyä, lisätä rakentamismahdollisuuksia sekä edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun kehittymistä.

Maaseudulle rakentamista helpotetaan. Jatkossa lainsäädäntö sallii rakennusluvan myöntämisen yleiskaavan perusteella ilman suunnittelutarveratkaisua. Merkittävä muutos on sekin, että esimerkiksi vapaa-ajanasuntojen muuttamista pysyvään asumiskäyttöön helpotetaan merkittävästi

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: rakentaminen, maankäyttö- ja rakennuslaki, rakennusjärjestys, kaavoitus

Kaavoitusohjelma

Tiistai 13.12.2016

Kaavoituskatsaus – kaavoitusohjelma

Keskustan valtuustoryhmän mielestä kaavoituksessa on edettävä strateginen yleiskaava kärjessä, sen rinnalla on rakennusjärjestys uusittava vastaamaan uuden maankäyttö - ja rakennuslain vaatimuksia- ja päivitettävä muutenkin.

Nythän niin sanottujen koko kunnan, myös haja-asutusalueiden rakentuminen on jatkossa huomattavasti nykyistä helpompaa- ja se riippuu paljon entistä enemmän meidän kunnan omista päätöksistä.

Keskustan mielestä tämä strateginen koko kunnan kehittäminen pitää olla kärjessä, ja nämä meillä käsittelyssä olevat muotoiltu mahdollistavat sen. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kaavoitus, rakentaminen, valtuustopuhe

Rakentamisen esteitä raivataan

Perjantai 25.11.2016

Olen erittäin iloinen annetusta esityksestä uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi.

Tämä on suuri askel kohti kaavoituksen, rakentamisen ja lupakäytäntöjen sujuvoittamiseen. Ihmiset ovat olleet erittäin paljon yhteyksissä juuri näihin aihealueisiin liittyen. Nyt on saatu laaja ja tarpeeksi kattava paketti helpottamaan turhia rakentamisen karikoita. 

Nyt annetussa esityksessä Eerikki Viljanen kiittelee eritysesti sitä, että etenkin rakentamista haja-asutusalueille helpotetaan. Kaavoitusta ja luvitusta karsitaan ja valtaa siirretään kuntatasolle. 

Myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten eli ELY-keskusten roolia selkeytetään.

Tarkoitus on pyrkiä pois turhista valituksista ja tätä kautta myös lyhentää päätösprosessia. On sekä kuntien että Uudenmaan maakunnan etu, että rakentamisen turhia esteitä ja vuosikymmenten saatossa kertyneitä byrokratian sokkeloita raivataan. Tarvitsemme Suomeen työtä ja toimeliaisuutta. Sujuvoittamalla käytäntöjä ja esimerkiksi luvitusprosessia saamme tyytyväisempiä kuntalaisia ja asiakkaita ja samalla talouden rattaat saavat vauhtia. Lisäksi säästyy aikaa, rahaa ja vaivaa. Kaikkia osapuolet voittavat. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: rakentaminen, byrokratian purku, kaavoitus, luvitus

Kommenttia kaavoitus keskusteluun, kylät ovat Vihdin vetovoimatekijä

Keskiviikko 20.10.2010 - Eerikki Viljanen

Vihdin kunnan kaavoitusohjelman uudistaminen on kummuttanut kiivaita kannanottoja. Keskusteluhan on aina hyvästä, varsinkin jos faktat keskustelun taustalla ovat oikein. Tässä tapauksessa keskustelu on kuitenkin "lähtenyt laukalle" ennen aikojaan.

Tässä kommettini paikallislehteen aiheesta.

Kaavoitusohjelmaa ole käsitelty/hyväksytty vielä kunnanhallituksessa tai valtuustossa. Eli kyse on ehdotuksesta kaavoitusohjelmaksi.
Valittavissa on oltava edelleen asuinpaikka omien halujensa mukaan joko taajamista tai haja-asutusalueilta. Tavoitteena on oltava, että Vihdissä on tarjolla erilaisia hinta-laatusuhteeltaan hyviä asumispaikkoja niin taajamista kuin haja-asutusalueilta.


Kunnan strategiassa ja palveluverkkosuunnitelmassa on linjattu, että haja-asutusalueen kylät pidetään elinvoimaisina ja niitä kehitetään. Myös taajamia pitää kehittää ja varmistaa, että Nummelan lisäksi myös Vihdin kirkonkylä, Ojakkala ja Otalampi pysyvät kehityksen tahdissa. Eli haja-asutusalueita ja taajamia pitää kehittää rintarinnan.

Haja-asutusalueet ovat osa Vihdin vahvuutta. Tästä käy esimerkiksi Vihdin viime aikoina saama myönteinen julkisuus Jokikunnan koulun ja Vihtijärven kylän ansiosta.

Kylät ovat Vihdin vetovoimatekijä, ja niiden moderniutta ja modernia yhteisöllisyyttä pitäisi kyetä hyödyntämään nykyistä enemmän. Kuntien välisessä kilpailussa Vihdin kylien tarjoama luonnonrauha, sopivat ja riittävän tilavat tontit ovat kunnallemme todellinen kilpailuvaltti.


Haja-asutusalueita kannattaa kehittää ja kaavoittaa hallitusti. Useimmilla kylillä asukasluku voi kasvaa ilman kunnan välitöntä investointipainetta, hyödyntämällä esim. jo olemassa olevaa koulukapasiteettia. Kunnan asukasluvun ja sitä kautta verokertymän kasvattaminen ilman tarvetta suuriin investointeihin koituu kaikkien kuntalaisten eduksi.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kaavoitus, Vihti, kylät