Kaatuuko Tunnin juna demareitten kantaan?

Maanantai 25.3.2019 klo 22.31 - Eerikki Viljanen

Keskustan ryhmäpuheenvuoro Vihdin valtuustossa 25.3.2019 Vihdin kunnan osallistumisesta Turun Tunnin juna -hankkeeseen

 

Arvoisa puheenjohtaja, valtuutetut ja muut yleisö,
 
Vihdin kunnan kehitykseen ja kuntamme yli 500 vuotiseen historiaan ovat merkkipaalunsa jättäneet suuret yhteiskunnalliset murrokset, sodat ja sortokaudet – rauhan aika, teollistuminen ja päätökset hyvinvointivaltion rakentamisesta. Uniikki kuntamme ei tältä osin eroa huomattavasti naapureistaan.
 
Samankaltaisuutta naapureidemme kanssa löytyy siitäkin, että kuntamme kehittyminen on aina liittynyt tiivisti liikkumiseen, liikenteeseen, liikenneväyliin.
 
Vihdin museon pop-up-näyttelyssä on par aikaa nähtävillä se, kuinka todella merkittävästi Hyvinkää-Hanko-rata on yli sadan vuoden ajan vaikuttanut Nummelan ja koko Vihdin kehitykseen. Radan valmistuminen sysäsi liikkeelle kasvun, jota myöhemmin entisestään vahvisti Suomen ensimmäisen moottoritien valmistuminen.
 
Hyvinkää-Hanko-rata ja moottoritie olivat aikanaan todella suuria investointeja. Ne rakennettiin tarpeeseen, mutta päätöksiä siivitti etenkin halu kehittyä, rohkeus ja usko tulevaan.
 
 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Tunnin juna, Vihdin valtuusto, Keskustan ryhmäpuheenvuoro

Keskustan metsälinjaus

Keskiviikko 20.3.2019 klo 0.56

Kestävä metsänhoito on ilmastotyötä. Keskusta tavoittelee hiilinielujen vahvistamista ja uusia investointeja puunkäytön lisäämiseksi Suomessa. Hyvin hoidetut ja kasvavat metsät vahvistavat hiilinieluja. Lue metsälinjauksemme.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Eerikki Viljanen, Keskusta, metsälinjaus

Välitilinpäätöstä valtuustokaudesta

Perjantai 30.3.2012 - Eerikki Viljanen

Valtuustokauden viimeinen kevät on jo pitkällä ja on aika tehdä kevyttä yhteenvetoa valtuustokaudesta tähän saakka.

Päällimmäisenä mieleen nousee talouden erittäin haastava tilanne, niin Vihdissä, Suomessa kuin Euroopassakin. Talouden puristuksessa huomio kiinnittyy yleensä säästöihin tai puutteisiin, joten positiivisina asioina ja Keskustan aikaansaannoksina (toki yhteistyön ansiosta) on ensin mainittava ainakin kolme asiaa.

Vihdin talous on säilynyt kutakuinkin tasapainossa.  Talouden tasapainotus on vaatinut sekä henkilöstöltä että luottamushenkilöitä paljon työtä sekä monien hankalien päätösten tekemistä. Vihdin nykyinen tilanne on nyt verrattain hyvä, etenkin kun huomioidaan yleisen talouden taantuman vaikutus kunnan verotuloihin ja palveluiden kysyntään. Vaikeasta taloussuhdanteesta huolimatta Vihdin kunta on investoinut voimakkaasti ja tämä osaltaan turvaa kuntalaisten palveluiden saamista.

Taloutta ei toki ole kyetty hoitamaan ilman veronkorotuksia, mutta ne on kyetty pitämään mahdollisimman maltillisina. Keskustan valtuustoryhmän kanta on ollut että henkilöstön lomautukset olisi kyettävä välttämään ja tässä on onnistuttu. Toki talouden tiukkuus on näkynyt kunnan toiminnoissa, mutta hankaluuksista on selvitty. Talouden tasapainottamisesta iso kiitos kuuluu kunnan henkilöstölle. Henkilöstö on tehnyt työnsä hyvin ja venynyt tilanteen mukaan. Henkilöstö on osallistunut taloustalkoisiin myös pitämällä palkattomia vapaita, kukin mahdollisuuksiensa mukaan.

Palveluverkko ja investoinnit

Keskustan valtuustoryhmä käytti erittäin paljon aikaa Vihdin kouluverkkoon perehtymiseen. Kouluverkkotyöryhmän valmistellessa esitystään Vihdin tulevaksi kouluverkoksi, me ryhmänä vierailimme lähes kaikissa kouluissa. Muodostimme kantamme kouluverkosta ja saimme sen taakse valtuuston enemmistön. Olemme erittäin tyytyväisiä tähän tulokseen.

Investointi puolelta positiivista on NuhaKo:n ensimmäisen vaiheen saaminen valmiiksi, toinen vaihe rakentuu kunnan taloudellisten resurssien mahdollistaessa sen.

Samoin pidämme hyvänä että Vesikansantien (vai onko se Haapakyläntien) liikenne tukokseen on tulossa helpotusta. Olen tehnyt asiasta useammankin aloitteen vuosien mittaan ja nyt ainakin rinnakkaistie on valmisteilla.

Elinkeinopuolelle tärkeässä maankäytössä on menty eteenpäin. Kunta on onnistunut ostamaan maata hyviltä sijainneilta, hyvässä yhteistyössä maanomistajien kanssa eli vapaaehtoisilla kaupoilla.
Maanostojen lisäksi on erittäin tärkeää että Nummelan etelä-osien kaavoitukseen on saatu vauhtia, joten lähitulevaisuudessa meillä on tarjota halukkaille entistä enemmän houkuttelevia tontteja etenkin yritysten tarpeisiin.

Haastavista olosuhteista huolimatta olemme pärjänneet vähintään kohtuullisesti myös sosiaali- terveys ja sivistyspuolilla.


Vihti-lisä on Keskustan valtuustoryhmälle erittäin tärkeä asia, ja olemme tyytyväisiä että olemme kyenneet estämään sen poistamisen.

Nuorten syrjäytymisestä on käyty vilkasta keskustelua, ja olemme tyytyväisiä että olemme saaneet Vihdissä tehtyä muutamia syrjäytymistä ehkäiseviä päätöksiä.
-    JOPO-luokan perustaminen syksyllä 2012
-    Kuntouttavan luokan perustaminen syksyllä 2012
-    Maahanmuuttajien valmistavan luokan perustaminen syksyllä 2012
-    Nuorisotoimenjohtajan valinta, nuorisolautakunnan säilyminen, etsivän nuorisotyön aloittaminen Vihdissä (Vimma-hanke).


Terveydenhuollosta vastaava Karviaisemme ei ehkä saanut parasta mahdollista alkua, mutta parannusta sielläkin on tapahtunut. Muutama huomio Karviaisenkin toiminnan kehittymisestä.
 
- Vihdin perusturvakeskuksen aikainen lääkärien joukkopako on käännetty ja lääkäripula on merkittävästi helpottunut.

- Lääkärin iltavastaanoton perustaminen Nummelaan Karviaisen toimesta, edellisen valtuuston poistettua sen.

- Sosiaali- ja terveyskulujen kasvu on saatu laskevalle uralle, sillä ennen Karviaista Vihdin perusturvakeskuksen vuoden 2008 kulut kasvoivat yli 12 % ja viime vuonna 2011 Karviaisen vastaavien kulujen kasvu oli alle 3 %. Karviaisen kulujen kasvu on jokaisena toimintavuonna pienentynyt ja on ollut jokaisena toimintavuonna alhaisempi kuin Vihdin perusturvakeskuksen aikaan 2000 luvulla.
- Panostamalla kotihoitoon, ikäihmisten laitoshoitoa on onnistuttu vähentämään ja siten parantamaan elämisen laatua.

- Lastensuojelun toimintaa on tehostettu panostamalla ennaltaehkäisevään toimintaan ja sen myötä euromääräisesti  kulut ovat pienentyneet jo kahtena peräkkäisenä vuotena.

- Toimeentulotuen ja työmarkkinatuen menot ovat euromääräisesti alhaisempia kuin vuonna 2009 yhdenmukaistamalla toimeentulotuen jakoperusteita.
 

Ja lopuksi muutamia mietteitä loppuvaalikauden tavoitteiksi.


Niin viranhaltijoiden, muiden kunnantyöntekijöiden kuin luottamushenkilöidenkin aika on kulunut pitkälti Vihdin taloushaasteisiin vastaamiseen. Joten varsinainen innostunut kehitystyö on jäänyt pakosta vähemmälle. Toisaalta jos talous ei ole kunnossa, niin eipä ole paljoa varaa kehittääkään…

Yksittäisistä asioista voisi loppukaudeksi mainita vaikka neljä: Haimoon koulun rakentamisen saaminen käyntiin, joukkoliikenne palveluiden kehittämisen saaminen käyntiin, sekä mahdolliset satsaukset kunnan henkilöstöön (esim. sijaiskiellon poistaminen). Ja teemme oman osamme että uusi kunnanjohtaja saa mahdollisimman hyvät lähtökohdat työnsä aloittamiseen.

Tavoite on että loppukaudellakin Vihdin talous pidetään kestävällä pohjalla. Tämän lisäksi teemme työtä että niin luottamushenkilöt kuin virkamiehetkin jaksavat tehdä innostuneesti töitä yhteisen päämäärän: paremman VIHDIN hyväksi.Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kunta, Keskusta, Vihti, Viljanen

Kunnallisvaaleihin valmistautumisesta

Keskiviikko 7.3.2012 - Eerikki Viljanen

Väliaikatietoa paikallismediolle Vihdin Keskustan valmistautumisesta kunnallisvaaleihin.

Keskustan valmistautuminen ja kunnallisvaaliehdokkaiden "hankinta" on alkanut. Kunnallisjärjestön vaalipäälliköiksi valittiin Asko Autelo ja Pasi Saario. He vastaavat käytännön vaalitoimintojen organisoinnista, itse vaalityöt tehdään koko ehdokasjoukon voimin.

Tällä hetkellä valtuutettuna toimivilta odotetaan vastausta huhtikuun loppuun mennessä siitä ovatko he edelleen ehdolla. Todennäköisesti valtaosa nykyisistä valtuutetuista on ehdolla tulevissakin vaaleissa. Keskustan kunnallisjärjestö tulee samoin olemaan yhteydessä huhtikuun loppuun mennessä kaikkiin niihin jotka ovat olleet listoillamme ehdolla edellisissä vaaleissa. Näiden tiedusteluiden rinnalla etsimme koko ajan aktiivisia kuntamme asioista kiinnostuneita ehdokkaita.

Koska olemme saaneet omat painotuksemme hyvin näkyvästi esiin Vihdin kunnallisessa päätöksenteossa, teemme kovasti työtä ehdokashankinnassa ja pyrimme saamaan vielä edellisiäkin kunnallisvaaleja kattavamman ehdokaslistan.

Ehdokkuus Keskustan riveissä on todella hyvä tilaisuus kaikille kotikunnan asioihin vaikuttamisesta kiinnostuneille. Teemme kunnallisvaaleihin oman vaaliohjelmamme jota kaikki ehdokkaat pääsevät valmistelemaan. Ehdokkaaksi on helppo lähteä, ehdokkuus ei maksa mitään ja kunnallisjärjestö järjestää kampanjointiin ja käytännön kunnallispolitiikkaan tutustuttavaa koulutusta kaikille halukkaille.

Keskusta on avoin ja ajassa elävä kansanliike, jonka riveissä kukin pääsee tasa-arvoisesti vaikuttamaan tehtäviin linjauksiin ja politiikan sisältöön. Maan hallitukselta tulee liukuhihnalta ehdotuksia jotka vaarantavat tai kyseenalaistavat kaikille suomalaisille tarjottavat palvelut. Näistä palveluista päättäminen kuuluu valtaosaltaan kunnalliseen päätöksenteon piiriin, joten nyt jos koskaan on tärkeää lähteä vaikuttamaan kunnalliseen päätöksentekoon. Kannustamme kaikkia ehdokkuudesta mahdollisesti kiinnostuneita ottamaan yhteyttä.

Vihtiläisten palveluiden puolustaminen on Keskustan keskeisin vaaliteema. Koska meillä on vihtiläisten etujen puolustamisesta vahvoja näyttöjä kuluvaltakin vaalikaudelta, niin Keskustan kunnallisjärjestö on asettanut vaalitavoitteekseen valtuustopaikkojen määrän nostamisen nykyisestä 11sta 12sta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, Keskusta, Vihti

Jokainen kuntalainen on oman arkensa asiantuntija

Torstai 26.5.2011 - Eerikki Viljanen

Minulta tiedusteltiin Keskustan asetelmista tuleviin kuntavaaleihin.

Näin vastasin.

Keskustan tavoitteena on saada monipuolisilla ehdokkailla täysi lista. Ehdokkaiden odotetaan kannattavan Keskustalaisia näkemyksiä Vihdin kunnan kehittämisestä ja palveluiden järjestämisestä. Olemme halukkaita  keskustelemaan kaikkien ehdokkuudesta kiinnostuneiden kanssa, ja kannustankin kaikkia kunnan asioista kiinnostuneita ottamaan yhteyttä. Omaa mahdollista ehdokkuutta ei pidä aristella, sillä jokainen meistä kuntalaisista on asiantuntija ainakin oman elämänpiirinsä asioissa. Ja pääsosin kuntapolitiikka on juuri tällaisien ihmisen kokoisten arjen asioiden parissa toimimista.

Uskon että pääsemme lähtemään kunnallisvaaleihin hyvällä ehdokaslistalla, koska erittäin hankalasta taloudellisesta tilanteesta huolimatta olemme onnistuneet turvaamaan sekä kuntalaisten palvelut, että henkilöstön aseman.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, Keskusta, Vihti

Keskustan kannat Vihdin kouluverkosta

Lauantai 4.12.2010 - Eerikki Viljanen

Pääosin valtuuston puheenjohtajiston voimin on sorvattu ehdotusta Vihdin tulevaksi kouluverkoksi. Suomeksi tämä tarkoittaa sitä, että asemansa perusteella kootun porukan on kerrottu antavan esityksen kyläkoulujen lakkauttamisesta. Paikallislehti tiedusteli valtuutetuilta kantoja kyläkoulujen asemaan. Ohessa lyhyet, mutta yksiselitteiset vastaukseni- näihin en anna yhtään neuvotteluvaraa.

1. Kannatatko nykyisenkouluverkon supistamista kuudella esitetyllä
koululla (Haimoo, Jokikunta, Oinasjoki, Tervalampi, Vanjärvi, Vihtijärvi)?

- en

2. Kannatatko kouluverkon säilyttämistä nykyisellään?

- kyllä

3. Kannatatko vaihtoehtoa, jonka mukaisesti vain Vihdin kaksiopettajaiset
koulut lakkautettaisiin?

- en

4. Äänestätkö oman kantasi mukaan, jos se poikkeaa ryhmäpäätöksestä?

- ei tarvitse, sillä johtamani Keskustan ryhmä ei kannata kouluverkon karsimista

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Keskusta, kouluverkko, koulu

Korjataanko Vihdin uimahallia, jos- niin miten?

Tiistai 25.5.2010 - Eerikki Viljanen

Keskustelu Vihdin uimahallin korjauksen aikataulusta yltyy. Kommentoin aikataulua ja uimahallin asemaa peruspalveluiden tuottajana seuraavalla lailla.

Uimahalliin suunniteltu toiminnan jatkumisen kannalta välttämätön noin 115,000,- korjaus voitaneen toteuttaa. Suunnitelma pitää sisällään lastenaltaan yläpuolisen lämpöeristeen ja akustiikkalevyjen vaihdon sekä isonaltaan kattolevyjen puhdistuksen ja yläpohjan lämpöeristeiden parantamisen ja joitakin muita pienehköjä yksityiskohtia. Jos toiminnan jatkumisen kannalta välttämättömien remonntitöiden lista jostain syytä kasvaisi edellämainittuja laajemmaksi, tulee mahdollista remonttia harkita erittäin tarkoin.

Kunnan palvelutuotannossa peruspalveluiden turvaaminen on kuitenkin aina tärkeintä. Tässä erittäin tiukassa taloudellisessa tilanteessa, ei uimahallin laajamittaiseen esimerkiksi 500 000- 1 000 000 euron remontointiin voida lähteä.

Uimahallitoiminnan jatkuminen Vihdissä on erittäin toivottavaa. Keskustan valtuustoryhmäkin tiedostaa että uimahalli palvelee laajaa ja monipuolista käyttäjäkuntaa, uimataidon oppiminen on lapsille tärkeää aivan yhtälailla vesiliikunta on ikääntyneille hyvä ja tärkeä kunnonylläpitämisen väline. Väheksyä ei pidä myöskään kilpailu-uimareittemme saavutuksia, sekä niiden positiivisia vaikutuksia kuvaan kunnastamme.

Suunitelmien mukaisesti toiminnan jatkuminen pystyttäisiin toistaiseksi turvaamaan edellä mainituilla 115 000 euron korjauksilla. Mahdollisia suurempia investointeja tulee tarkastella osana Vihdin kunnan koko invesotintiohjelmaa. Kuntapalveluiden investointipaine on jo nyt Vihdin taloudelliseen kantokykyyn nähden huomattavan suuri peruspalveluidenkin turvaamisen kannalta, siis esimerkiksi koulujen ja päiväkotien osalta.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kunta, Keskusta, Vihti

Huomiota kunnan talousarviosta vuodelle 2010

Sunnuntai 29.11.2009 - Eerikki Viljanen

Muutamia huomiota budjettivaltuustosta, ja sitä edeltäneestä valtuustoinfosta.

- Kunnanhallitus muutti kunnanjohtajan budjettiehdotusta ja virkamiehet saivat tehtäväkseen laatia suunnitelmia lisäsäästöjen aikaansaamiseksi.

- Valtuusto-infossa esitetyt virkamiesten esitykset kielivät siitä, ettei aitoa yritystä uusien ratkaisujen löytämiseen oikein ollut.

- Tätä kuvastaa ehdotukset esim. pahvilautasten käyttöönotosta kouluruokailussa, 600 oppilaan ja 100 hoitopaikan päiväkodin sulkemisesta säästöjen aikaansaamiseksi. Lahtilistalla vilahteli myös koko kulttuuri - ja museopuoli, uimahalli, kirkonkylän kirjasto, kirjasto-auto sekä kirkonkylän nuorisotilat.

- Halukkuutta sen sijaan löytyy aina lähikoulujen lopettamiseen, arvio niiden lakkauttamisella saatavasta säästöstäkin tuntuu riippuvan säästötarpeesta. Koulusäästöt sopivat ehdotukseksi joka ongelmaan. Viimeisimmän koulukeskustelun yhdessä vaiheessa esitettiin jopa että kouluverkon tiivistämisellä olisi aikaan saatavissa jopa 36 opettajan vähennys kunnan henkilöstöön. Kysyä sopii, mikä olisi ryhmäkoko, jos nykyisistä opettajista 36 irtisanottaisiin? Todellinen ”henkilöstösäästö” lienee enneminkin 5 kuin 35. Uskon myös että viimeistään hurjimpien säästölukujen tavoittelu saisi myös suunnitelmissa jäljelle jäävien koulujen vanhemmat ja opettajat huolestumaan oikein toden teolla. Kysyä voi myös, että mitä tai keitä sitten syytettäisiin jos Vihti-lisä ja kyläkoulut olisivat jo lopetettu? Syntipukki löytyisi varmaan koulukuljetuksista, jotka olisivat aivan ”äkisti” nousseet huimasti.

- On nimittäin erittäin mahdollista että koulujen lakkautusten jälkeen koulukuljetuskustannukset nousisivat arvioitua korkeammalle. Sillä ainakaan kaikilta osin kouluverkkoselvityksen kuljetuskustannusten arviointi ei todellakaan osu maaliinsa. Siinä esimerkiksi todetaan, että Oinasjoen koulun oppilaista kuljetusoppilaita on nyt 24, ja lakkautuksen jälkeen kaikki. Se on totta että lakkautuksen jälkeen kaikki oppilaat olisivat kuljetusoppilaita, mutta pohjatieto ei ole totta. Pitkään odotetun alikulkukäytävän valmistumisen jälkeen koulun oppilaista koulukuljetusten piirissä on vain 2, ei siis 24 oppilasta.

- Kunnan taloustilanne on vakava, se on fakta. Mutta paikkaisiko kyläkoulujen ja kirkonkylän kirjaston lakkauttaminen taloudellisen taantuman verotuloihin tekemän aukon, ei varmasti!
Ymmärrän kyllä sen, että on taktisesti järkevää ajaa koulujen lakkautuksia silloin kun kunta kärsii verotulojen taantumisesta. Jos ja kun verotulot, ja sitä kautta kunnan tulot taas elpyvät, voidaan kunnan paraneva talous laittaa kouluverkkopäätösten ansioksi. Mutta tässä tilanteessa kunnan olisi taloudellisestikin järkevää toteuttaa juuri hyväksymäänsä kuntastrategiaa. Strategiassa puhutaan mm. elinvoimaisista ja vireistä kylistä. Miksi kunta sitten ei kaavoita, tai edesauta uusien kuntalaisten sijoittumista jo olemassa olevan palveluverkon äärelle? Vihdissä on paljon alueita, jotka pystyisivät ottamaan vastaan uusia asukkaita ilman että kunnan tarvitsisi investoida palveluverkkoon. Lisäksi on alueita, jonne uusien kuntalaisten vastaanottaminen vaatisi kunnalta investointeja, mutta samoilla alueilla kunnalla on myös mm. jo valmiina olevia tontteja joiden myynnillä investointikustannuksia voisi kattaa.

- Erityishuomion kunnanjohtajan säästöehdotuksessa saa vihti- lisän lakkauttamisesta lasketut säästöt. Ehdotus lähtee siitä, että kaikki vihti- lisällä (2400€/lapsi/vuosi) kotona hoidetut lapset säilyisivät kotihoidossa, vaikka lisä- poistuisi. Siis kaikki Vihti-lisää saaneet, sekä heidän hoitoikäiset sisaruksensa säilyisivät kotihoidossa kuten tähänkin saakka. Tämä säästö ehdotus ei tosin muusta voi lähteä, sillä alle kaksi vuotiaan hoitokustannus kunnallisessa päivähoidossa on kunnalle noin 15 000 euroa. Eli jos nyt Vihti-lisällä kotona hoidettavista palaisi päiväkotiin noin joka viides, niin Vihti-lisän poistopäätös kasvattaisi kunnan kustannuksia noin 350 000 eurolla. Eli taloudelisesti säästö voisi tulla kunnalle välittömästi todella kalliiksi, puhumattakaan siitä mitä useamman sadan lapsen palaaminen päivähoitojärjestelmän piiriin tarkoittaisin ryhmäkoille tai kunnan investointitarpeille.

- Vihti-lisä asiassa Keskustan valtuustoryhmä oli ainoalla luontevalla kannalla. Valtuuston voimassa olevaa päätöstä ei kumottu. Päätöksen ydin on se, että tämän vuoden maaliskuusta voimassa ollut vihti-lisän korotus pidetään voimassa, ja se vaikutuksista tehdään selvitys vuonna 2010. Tämän selvityksen pohjalta sitten arvioidaan pitääkö Vihti-lisään tehdä jotain muutoksia.

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kunta, Keskusta, Vihti, Viljanen