Työ alkaa vaaleista

Torstai 27.4.2017

Kuntavaalien aikaan turuilla ja toreilla, kahviloissa ja kylätaloilla riitti vilskettä ja vilinää.  Keskustelu täytti myös sosiaaliset ja perinteiset mediat. Juttua riitti asioista ja asioiden vierestä, kun ehdokkaat ja heidän tukijoukkonsa olivat liikkeellä. On hienoa, että niin monet laittoivat itsensä likoon. Kuntavaalit ovat lähivaikuttamista parhaimmillaan.

Täysillä mukana olleista ehdokkaista ja puolueista osa riemuitsi vaali-iltana, osa pettyi ja joku nieleskeli tappion karvasta kalkkiakin. Nyt parissa viikossa suurimmat tunnekuohut ovat laantuneet.

Puolueet ja valitsijayhdistykset ovat jo paikallisesti kokoontuneet tai kokoontumassa neuvottelupöydän äärelle. Valtuuston lisäksi kunnissa on monia päätöksenteon paikkoja, joihin päättäjät valitaan neuvotteluiden jälkeen kuntavaalien tulosten perusteella. Äänestäjien tahto ulottuu kaikille tasoille. Kuten pitääkin.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Kuntavaalit, luottamuspaikkajako, sanavapaus, demokratia

Kysymyksiä ja vastauksia - sunnuntaina äänestämään!

Perjantai 7.4.2017

Kiertäessäni kuntavaalikentillä minulle tehdyissä kysymyksissä ja neuvoissa muutama asia on noussut ylitse muiden. 

Usein on kysytty, että onko kuntavaaleilla vielä merkitystä? Kyllä, SOTE- uudistuksenkin jälkeen kunnissa tehdään suuri osa arkeemme suoraan vaikuttavista päätöksistä. Romuttaako SOTE- uudistus meidän palvelut, säilyykö terveysasema? SOTE- uudistus tehdään, jotta palvelut voidaan turvata. Valinnanvapauslainsäädännön myötä palveluiden tarjonta todennäköisesti paranee Vihdissä. Pelkoa palvelupisteiden vähenemisestä tällä väestöpohjalla ei mielestäni ole.

Kysytty on myös henkilökohtaisemmin, että onko minulla kiinnostusta ja aikaa valtuustotyöhön? Ehdottomasti on, koen erittäin tärkeäksi vaikuttamisen ja viestin viemisen kunnasta eduskuntaan ja päinvastoin. Kunta- ja valtakunnan politiikka tukevat toisiaan, riippuvat toisistaan ja niihin otetaan se aika mikä asioiden hyvään hoitamiseen tarvitaan.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kuntavaalit, sote-uudistus, rakentaminen, Vihti-lisä, äänestys

Pajuniityn alueesta puurakentamisen mallialue

Keskiviikko 5.4.2017

Hyvinvointinsa metsistä rakentanut maamme on valitettavasti julkisten rakennusten osalta puurakentamisen takapajula. Tähän on pitkään haluttu muutosta. Onneksi nyt sanat ovat muuttuneet teoksi myös puurakentamisessa. Määrätietoisen politiikan, puurakentamisen edellytysten parantamisen ja määräysten lieventämisen kautta tilanne on parantunut.

Julkisissa hankinnoissa puunkäyttö on yhä useammin hyväksyttävä, mutta ei vielä tavoiteltu lähtökohta. Onneksi hyviä esimerkkejä löytyy jo eri puolilta Suomea hälventämään epäilyksiä puurakentamisen ympäriltä. Vielä muutamia vuosia sitten Pudasjärven hirsikampuksen tai Kuhmon Tuupalan puukoulun kaltaiset hankkeet olisi keskusteluissa kuitattu helposti turhanpäiväisiksi haihatteluiksi. Nyt kaikki Pudasjärven viihtyisän koulun raikkaaseen aulaan kävelevät voivat todeta, että rakennus on sekä hieno, toimiva että terve. Tätä ei tänä päivänä valitettavasti pysty sanomaan monista muista julkisista rakennuksista.

Ongelmia on esiintynyt myös meillä Vihdissä. Kyse ei ole aina edes kosteus- tai homevaurioista. Yhä useampi on herkistynyt esimerkiksi kemikaaleille. Eri materiaalit reagoivat eri tavoin ja pienempiä tai suurempia sisäilmaongelmia saattaa esiintyä esimerkiksi kausittain tai pitkän ajan perästä. Toiset sietävät enemmän, joidenkin kohdalla joku, usein tuntemattomaksi jäävä tekijä, laukaisee monipolvisen oireilun.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sisäilma, puurakentaminen, bioenergia

Viljanen liikennekäytävän kehittämisvaltuuskuntaan

Torstai 30.3.2017

Vihtiläinen kansanedustaja Eerikki Viljanen (kesk) on kutsuttu valtuuskuntaan, joka edistää Euroopan ja Venäjän välisen liikennekäytävän Suomen osuuden kehittämistä. Tavoite on Suomen kilpailukyvyn vahvistaminen.

Tärkeä osa tämän toteutusta on ns. tunnin juna eli Helsinki-Turku – ratayhteyden kehittäminen.

Matka-ajan merkittävä lyhentäminen sitoo alueita entistä tiiviimmäksi yhteiseksi talous- ja työssäkäyntialueeksi, jonka tuomat edut yritystoiminnalle ovat selkeät. Suurempi talousalue tarkoittaa monipuolisempaa ja laajempaa työvoiman tarjontaa sekä tuotanto- ja yritysrakennetta. Työvoiman liikkumisen ja talousalueen oman dynamiikan lisääntyminen edistää merkittävästi yritysten toimintaedellytyksiä ja sitä kautta niiden kilpailukykyä myös kansainvälisillä markkinoilla.   

Nopeat liikenneyhteydet helpottavat Etelä-Suomen osaavan työvoiman liikkuvuutta ja saatavuutta sekä tuovat mukanaan laajoja positiivisia taloudellisia vaikutuksia. Raideinfrastruktuurin kehittäminen tukee yritysten toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: tunnin juna, liikenneyhteydet, kilpailukyky

Sanoista tekoihin

Keskiviikko 22.3.2017

Rakentamisesta ja sen luvittamisesta on vuosien varrella puhuttu paljon. Nyt ei vain puhuta, nyt myös toimitaan. Tiistaina 14.3. eduskunnan ympäristövaliokunta antoi mietintönsä kuntien rakentamisen ja kaavoituksen kannalta erittäin tärkeästä asiasta, maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta. Muutokset ovat enää viimeistä, täysistuntosinettiä vaille valmiita.

Tämän hyvän lakipaketin tavoitteena on vähentää kaavoitukseen ja rakentamiseen liittyvää sääntelyä, lisätä rakentamismahdollisuuksia sekä edistää elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä ja toimivan kilpailun kehittymistä.

Maaseudulle rakentamista helpotetaan. Jatkossa lainsäädäntö sallii rakennusluvan myöntämisen yleiskaavan perusteella ilman suunnittelutarveratkaisua. Merkittävä muutos on sekin, että esimerkiksi vapaa-ajanasuntojen muuttamista pysyvään asumiskäyttöön helpotetaan merkittävästi

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: rakentaminen, maankäyttö- ja rakennuslaki, rakennusjärjestys, kaavoitus

Kotimaisen ruoan käyttö Vihdissä

Tiistai 21.3.2017

Arvoisa puheenjohtaja

Tämä taitaa olla jo kolmas aloite samasta asiasta, mutta koska kehitystä on ruokapalvelupäällikkö Tuija Wikströmin ja osaavan henkilökunnan toimesta tapahtunut, niin näitä aloitteita mitä ilmeisimmin kannattaa tehdä jatkossakin. Sillä vaikka suunta on oikea, vielä on varaa parantaa.

Tällä hetkellä Vihdin kunta tarjoaa noin 8500 ruoka-annosta arkisin.  Yhden annoksen hinta asettuu 2,5 ja 3,5 välille. Kotimaiseen raaka-aineeseen siirtyminen ei tarkoita automaattisesti kustannusten nousua- mutta virkamiehille se todennäköisesti lisää töitä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Ruoka, lähiruoka, kotimaisuus, valtuustoaloite

Sote-uudistuslausunnon valtuustopuheenvuoro

Maanantai 20.3.2017 klo 22:05

Lausunto on hyvä ja selkeä vaikeasta asiasta.

Keskustan valtuustoryhmä muistuttaa, että Sote- uudistus tehdään, jotta pystyisimme säilyttämään nykyisen kaltaiset hyvinvointipalveluita väestön ikääntyessä ja sairaanhoidon kustannusten noustessa.

Uudistusta on nyt Suomessa yritetty tehdä viimeisten kymmenen vuoden aikana useammankin hallituksen toimesta. Tämä nyt menossa oleva ponnistus on paras tähänastisista ja nyt tämä menee maaliin.

 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: sosiaali- ja terveyspalvelut, hoitoketju, valinnanvapaus,

Suomalaista lähiruokaa lautasille Vihdin ruokapalveluissa

Maanantai 20.3.2017 klo 22:01

Valtuustoaloite

Lähiruoka on mahdollisimman lähellä tuotettua suomalaista ruokaa, jonka alkuperä, tuottaja ja valmistaja tiedetään. Lähiruoka on erityisesti paikallista ruokaa, jossa sekä tuotannossa että kulutuksessa käytetään oman alueen raaka-aineita ja jalostusta.

Kasvava kiinnostus ruokaa kohtaan asettaa paineita kuntien ruokapalveluille. Lähiruoka osana kestäviä ruokavalintoja avaa myös Vihdille mahdollisuuksia: paikalliset ostot helpottavat tarjoamaan tuoretta, maistuvaa ruokaa ja tukevat seudun elinvoimaisuutta. Kun eurot pyörivät paikallisesti, hyvinvointi kertautuu.

 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: Lähiruoka, suomalainen elintarvike, valtuustoaloite

Vesirokkorokotus

Maanantai 13.3.2017 klo 17:07

Tänään annettiin uusi asetus rokotuksista. Siinä säädetään yhtenä uutena asiana vesirokkorokotuksen ottamisesta kansalliseen rokotusohjelmaan. Olen hyvin tyytyväinen tästä päätöksestä. Teimme vajaa vuosi sitten yhdessä kansanedustaja Outi Mäkelän kanssa asiasta toimenpidealoitteen.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: vesirokkorokotus, kansallinen rokotusohjelma, terveys

Erinomainen sauma elintarvikeviennin edistämiseen

Perjantai 10.3.2017 klo 12:00

Suomen valtiolle tulee 70 miljoonan euron talousarvion ulkopuolinen tulo, kun meijeriyhtiö Valio joutuu maksamaan KHO:n määräämän seuraamusmaksun. Tämä tulo ei tule tyhjästä, vaan sen viime kädessä maksavat valiolaiset maidontuottajat alentuneina tuottajahintoina. Menetys on todella merkittävä kannattavuusongelmien kanssa kamppaileville tiloille, keskimäärin yli 11 000 euroa / valiolainen maitotila.

Ottamatta kantaa seuraamusmaksun oikeellisuuteen, olemme jyrkästi sitä mieltä, että tuo 70 miljoonaa euroa pitää käyttää suomalaisen maatalouden ja elintarviketuotannon edistämiseen. Selkeintä on kohdistaa tuo lisäpanostus ruuan viennin edistämiseen ja kilpailukyvyn kohentamiseen.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: maatalous, elintarvike, puhdas ruoka

Menestystarina

Perjantai 24.2.2017 klo 16:08

Me suomalaiset olemme ongelmakeskeinen, mutta onneksi myös ratkaisukeskeinen kansa. Politiikassakin huomio kiinnittyy enimmäkseen asioihin jotka ovat pielessä tai joissa on vähintäänkin jotain korjattavaa. Näin on syntynyt ehkä synkkiäkin otsikoita ja kirpeää kritiikkiä. Mutta näin on syntynyt myös yksi maailman parhaista maista, Suomi.

Uskon että ratkaisukeskeisyys ja ainainen pyrkimys parempaan selittää osaltaan Suomen ihmettä. Harvaan asutettu, köyhä ja syrjäinen maa on kehittynyt kuluneiden vuosikymmenten aikana nykyiseksi hyvinvointiyhteiskunnaksi. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hyvinvointiyhteiskunta, Suomi 100, sananvapaus, isänmaa

Ruoan alkuperämerkinnät selkeytyvät

Torstai 23.2.2017 klo 14:52

Keskustan kansanedustajat Pertti Hakanen, Mikko Kärnä ja Eerikki Viljanen kiittävät ministeri Kimmo Tiilikaista päätöksestä ruoan alkuperämerkintöjen selkiyttämisestä. Suomessa valmistettujen liha- ja maitotuotteiden ainesosien alkuperän merkintä tulee pakolliseksi maa- ja metsätalousministeriön antamalla asetuksella. Asetus on tarkoitus antaa kesäkuussa ja valmistajilla on tämän jälkeen kuuden kuukauden siirtymäaika merkintöjen toteuttamiseksi.

Kansanedustajat laativat asiasta viime vuoden toukokuussa toimenpidealoitteen, jonka allekirjoitti 108 kansanedustajaa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ruoka, alkuperämerkinnät, toimenpidealoite

WWF:n lihaopas vääristelee eikä kerro koko totuutta

Keskiviikko 8.2.2017

Keskustan maa- ja metsätalousvaliokunnan kansanedustajat Pertti Hakanen, Mikko Kärnä ja Eerikki Viljanen antavat WWF:n tänään julkistamalle lihaoppaalle ruusuja ja risuja. Kansanedustajat analysoivat lihaopasta yhteisblogissaan.

”WWF:n lihaopas pyrkii ohjaamaan kuluttajia tekemään ympäristön kannalta parempia ruokavalintoja. Oppaassa on paljon hyvää ja sen pääviesti on, että syödään vähemmän, mutta parempaa lihaa ja oppaan suositukset korostavat aivan oikein kotimaisen lihan vahvuuksia verrattuna ulkolaiseen. Valitettavasti osa kotimaisista tuotteista on päätynyt perusteetta välteltävien listalle.”

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: WWF lihaopas, ruokavalio,

Tonttien myynti Vihdissä

Tiistai 24.1.2017

Valtuustoaloite

Suomea koetelleen talouden taantuman myötä rakentaminen on Vihdissäkin juronut paikallaan jo pitkään. Tämä on näkynyt myös Vihdin kunnan tonttien myynnissä. 

Nyt Suomen talous on vihdoin kääntynyt nousuun. Tämä on pääteltävissä niin tilastoista kuin lukuisista investointiuutisistakin. Onkin odotettavissa, että tulevana kesänä 2017 rakentaminen vilkastuu entisestään koko maassa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Rahat ruuan viennin edistämiseen ja kilpailukyvyn kohentamiseen

Keskiviikko 18.1.2017 klo 11:38

Valtiolle tulee 70 miljoonan euron ylimääräinen tulo, kun Valio joutuu maksamaan KHO:n määräämän seuraamusmaksun. Tämän tulon valtiolle maksaa viimekädessä valiolaiset maidontuottajat alentuneena tuottajahintana. Jokaista valiolaista maitotilaa kohti maksua kertyy yli 11 000 euroa.  70 miljoonaa euroa on syytä käyttää suomalaisen ruuan viennin edistämiseen ja kilpailukyvyn kohentamiseen. 


 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: elintarvikevienti

Kohti kansanvaltaa

Maanantai 19.12.2016 - maankäyttö- ja rakennuslaki, byrokratian purkaminen, rakennusluvat

Joulun alusaika täyttyy töistä ja pitkistä listoista, eikä eduskunta ole tässä poikkeus. Itsenäisyyspäivän jälkeen aloitettiin jälleen yöistunnot, jotta kaikki suunnitellut muutokset saadaan voimaan ensi vuoden alusta. Nyt istunnot ja keskustelut jatkuvat usein aina aamuyön tunneille saakka.

Yksi tällainen tärkeä ja kiireellinen kokonaisuus koskee hallituksen esitystä maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta rakentamisen sääntelyn osalta. Nämä rakentamista vapauttavat uudistukset tulevat todella tarpeeseen. Turhan jäykkyyden poistaminen, byrokratian karsiminen ja kuntien itsemääräämisoikeuden vahvistaminen ovat tervetulleita asioita. Lakiesitys on jälleen yksi kokonaisuus, jolla hallitus toteuttaa lupauksiaan purkaa byrokratiaa.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta.

Kaavoitusohjelma

Tiistai 13.12.2016

Kaavoituskatsaus – kaavoitusohjelma

Keskustan valtuustoryhmän mielestä kaavoituksessa on edettävä strateginen yleiskaava kärjessä, sen rinnalla on rakennusjärjestys uusittava vastaamaan uuden maankäyttö - ja rakennuslain vaatimuksia- ja päivitettävä muutenkin.

Nythän niin sanottujen koko kunnan, myös haja-asutusalueiden rakentuminen on jatkossa huomattavasti nykyistä helpompaa- ja se riippuu paljon entistä enemmän meidän kunnan omista päätöksistä.

Keskustan mielestä tämä strateginen koko kunnan kehittäminen pitää olla kärjessä, ja nämä meillä käsittelyssä olevat muotoiltu mahdollistavat sen. 

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: kaavoitus, rakentaminen, valtuustopuhe

Rauhanturvaaminen merkittävä osa ulkopolitiikkaa

Torstai 8.12.2016 klo 15:54

Keskustan puolustusvaliokunnan kansanedustajat korostavat rauhanturvaamisen pitkäaikaista roolia osana Suomen ulko- ja tuvallisuuspolitiikkaa. Kansanedustajien mukaan rauhanturvaamisen historia on ulkopolitiikkamme kiistaton menestystarina.

Tänään tulee kuluneeksi tasan 60 vuotta siitä, kun presidentti Kekkonen tarkasti ensimmäiseen rauhanturvatehtävään lähtevän komppanian Kaartin kasarmin pihalla. Kaksi päivää myöhemmin matkasivat ensimmäiset suomalaiset rauhanturvaajat YK:n UNEF-operaatioon Suezille.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: rauhanturvaaminen, kriisinhallinta

Itsenäisyyspäivän juhlapuhe 1.12.2016

Torstai 1.12.2016

Kuoppanummen koulukeskuksen itsenäisyyspäivän juhlapuhe 1.12.2016

Kunnioitetut sotiemme veteraanit, kotirintamalla toimineet, hyvä juhlayleisö,                                    

Itsenäisyyspäivänä kunnioitamme isänmaata, ja itsenäisyyden meille turvanneita, rintamalla taistelleita ja kotirintamaa pystyssä pitäneitä. Me kunnioitamme isänmaata, sitä millaiseksi edeltäneet sukupolvet ovat sen tehneet sekä sitä, miten me sen kehittämistä jatkamme. Vastuu isänmaasta on nyt meillä.

Olemme eläneet pitkään rauhassa, ja hyvä niin. Mutta edelleen pitää muistaa, että tästä rauhasta ja vauraudesta on maksettu kova hinta. Veteraanisukupolvi oli valmis uhraamaan isänmaan puolesta oman nuoruutensa, oman terveytensä ja jopa henkensä.

Lue lisää »

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: itsenäisyys, veteraanit, asenne

Rakentamisen esteitä raivataan

Perjantai 25.11.2016

Olen erittäin iloinen annetusta esityksestä uudeksi maankäyttö- ja rakennuslaiksi.

Tämä on suuri askel kohti kaavoituksen, rakentamisen ja lupakäytäntöjen sujuvoittamiseen. Ihmiset ovat olleet erittäin paljon yhteyksissä juuri näihin aihealueisiin liittyen. Nyt on saatu laaja ja tarpeeksi kattava paketti helpottamaan turhia rakentamisen karikoita. 

Nyt annetussa esityksessä Eerikki Viljanen kiittelee eritysesti sitä, että etenkin rakentamista haja-asutusalueille helpotetaan. Kaavoitusta ja luvitusta karsitaan ja valtaa siirretään kuntatasolle. 

Myös elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten eli ELY-keskusten roolia selkeytetään.

Tarkoitus on pyrkiä pois turhista valituksista ja tätä kautta myös lyhentää päätösprosessia. On sekä kuntien että Uudenmaan maakunnan etu, että rakentamisen turhia esteitä ja vuosikymmenten saatossa kertyneitä byrokratian sokkeloita raivataan. Tarvitsemme Suomeen työtä ja toimeliaisuutta. Sujuvoittamalla käytäntöjä ja esimerkiksi luvitusprosessia saamme tyytyväisempiä kuntalaisia ja asiakkaita ja samalla talouden rattaat saavat vauhtia. Lisäksi säästyy aikaa, rahaa ja vaivaa. Kaikkia osapuolet voittavat. 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: rakentaminen, byrokratian purku, kaavoitus, luvitus

« Uudemmat kirjoituksetVanhemmat kirjoitukset »